26 septiembre 2008

Os Museos Científicos Coruñeses distribúen gratuitamente un monográfico informativo sobre A Pataca

[Ver nota en galego]A distribución realizase o sábado 27 de setembro.

Esta nova monografía de comunicación científica, realizada grazas ao patrocinio da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) e Caixanova, contén 26 preguntas que dan resposta ás principais curiosidades sobre un alimento que podería ser a solución á fame e a pobreza no mundo. É por iso polo que a Organización das Nacións Unidas (ONU) acordou celebrar en 2008 o "Ano Internacional da Pataca", e como resposta á solicitude de organizacións internacionais para chamar a atención cidadá sobre este tema.

Preguntas como ¿Por que se chama pataca? ¿Cantas variedades de patacas existen? ¿En que se diferencian as patacas novas das vellas? ¿Galicia é o maior produtor español de patacas? ¿Quen son os que comen máis patacas no mundo? ¿Engordan moito? ¿É certo que se poden empregar para facer bolsas de plástico? ¿Por que hai que gardar as patacas na escuridade? ¿Son comestibles se están verdes? ¿As patacas conxeladas conservan as mesmas propiedades que as frescas? teñen nesta publicación unha resposta breve, concreta e nunha linguaxe comprensible para todos os cidadáns.

A información acompáñase de imaxes e gráficos (sobre o contido nutricional, ou a produción de patacas en España) que contribúen a comprender mellor os contidos. A monografía inclúe tamén referencias culturais, como a famosa Festa da Pataca de Coristanco, o xoguete máis vendido da historia, Mr. Potato, ou unha fotografía de Marilyn Monroe vestida cun saco de patacas para responder a unha xornalista que lle fixo unha crítica de moda.

Esta publicación está dirixida a toda a poboación e cóntase para a súa distribución (o 27 de setembro) coa colaboración dos diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión.


Los Museos Científicos Coruñeses distribuyen gratuitamente un monográfico informativo sobre La Patata

La distribución se realiza el sábado 27 de septiembre

Esta nueva monografía de comunicación científica, realizada gracias al patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y Caixanova, contiene 26 preguntas que dan respuesta a las principales curiosidades sobre un alimento que podría ser la solución al hambre y la pobreza en el mundo. Es por ello por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó celebrar en 2008 el “Año Internacional de la Patata”, y como respuesta a la solicitud de organizaciones internacionales para llamar la atención ciudadana sobre este tema.

Preguntas como ¿Por qué se llama patata? ¿Cuántas variedades de patatas existen? ¿En qué se diferencian las patatas nuevas de las viejas? ¿Galicia es el mayor productor español de patatas? ¿Quiénes son los que comen más patatas en el mundo? ¿Engordan mucho? ¿Es cierto que se pueden emplear para hacer bolsas de plástico? ¿Por qué hay que guardar las patatas en la oscuridad? ¿Son comestibles si están verdes? ¿Las patatas congeladas conservan las mismas propiedades que las frescas? tienen en esta publicación una respuesta breve, concreta y en un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos.

La información se acompaña de imágenes y gráficos (sobre el contenido nutricional, o la producción de patatas en España) que contribuyen a comprender mejor los contenidos. La monografía incluye también referencias culturales, como la famosa Fiesta de la Patata de Coristanco, el juguete más vendido de la historia, Mr. Potato, o una fotografía de Marilyn Monroe vestida con un saco de patatas para responder a una periodista que le hizo una crítica de moda.

Esta publicación está dirigida a toda la población y se cuenta para su distribución (el 27 de septiembre) con la colaboración de los diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión.