17 noviembre 2008

Convocatoria aberta para o profesorado

[Ver nota en galego]—A dirección dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) organiza unha reunión aberta con profesores
—Neste encontro, que terá lugar o martes 18 de novembro ás 19 horas na Domus, se explicarán algúns dos proxectos en marcha, a programación de actividades para este novo curso escolar 2008-09 e se recollerán propostas e iniciativas


Como sabedes, os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) teñen como obxectivo central o de trasladar ao público as novidades do mundo da ciencia e da técnica. Desexamos avanzar nese esforzo de difusión do coñecemento e, como institución pública, estimular o diálogo aberto cos cidadáns, favorecendo a relación co contorno cultural, coas persoas e cos colectivos interesados polo feito científico.

Obviamente, o profesorado é un colectivo fundamental para o labor dos museos. Por iso, as nosas instalacións, as actividades que desenvolvemos, os materiais que publicamos e expoñemos na páxina web, etc. deben ter boa conta das vosas necesidades e suxestións. Os contidos expostos poden servir como estímulo para o coñecemento curricular a desenvolver nas aulas. Asemade, fornecer de recursos dos que ás veces non dispoñen os centros educativos. A variedade de instalacións dos mc2 permiten, ademáis, completar unha visita variada.

Para falar deses temas convidamosvos a un encontro no que explicaremos algúns dos proxectos en marcha, a programación de actividades para este novo curso escolar 2008-09 e recollermos propostas e iniciativas.O acto terá lugar o martes 18 de novembro ás 19 horas na sala Leonardo da Vinci (na Domus).


Convocatoria abierta para el profesorado

—La dirección de los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) organiza una reunión abierta con profesores
—En este encuentro, que tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 19 horas en la Domus, se explicarán algunos de los proyectos en marcha, la programación de actividades para este nuevo curso escolar 2008-09 y se recogerán propuestas e iniciativas


Como sabéis, los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) tienen como objetivo central lo de trasladar al público las novedades del mundo de la ciencia y de la técnica. Deseamos avanzar en ese esfuerzo de difusión del conocimiento y, como institución pública, estimular el diálogo abierto con los ciudadanos, favoreciendo la relación con el enntorno cultural, con las personas y con los colectivos interesados por el hecho científico.

Obviamente, el profesorado es un colectivo fundamental para la labor de los museos. Por eso nuestras instalaciones, las actividades que desarrollamos, los materiales que publicamos y exponemos en la página web, etc. deben tener en cuenta vuestras necesidades y sugerencias. Los contenidos expuestos pueden servir como estímulo para el conocimiento curricular a desarrollar en las aulas. Y al mismo tiempo, suministrar recursos de los que a veces no disponen los centros educativos. La variedad de instalaciones de los mc2 permiten, además, completar una visita variada.

Para hablar de esos temas os invitamos a un encuentro en el que explicaremos algunos de los proyectos en marcha, la programación de actividades para este nuevo curso escolar 2008-09 y recogeremos propuestas e iniciativas. El acto tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 19 horas en la sala Leonardo de la Vinci (en la Domus).