04 noviembre 2008

Convocatoria aberta pola divulgación científica

[Ver nota en galego]—A dirección dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) organiza unha reunión aberta con persoas e colectivos interesados na divulgación científica
—Neste encontro, que terá lugar o martes 11 de novembro ás 19 horas na Domus, se explicarán algúns dos proxectos en marcha e se recollerán propostas e iniciativas


Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) teñen como obxectivo central trasladar ao público as novidades do mundo da ciencia e da técnica. De feito, esta institución constitúe a principal plataforma de divulgación científica de Galicia, pois case 700.000 persoas pasan cada ano polas súas diferentes instalacións (Casa das Ciencias, Domus, Aquarium Finisterrae).

Desexamos avanzar nese esforzo de difusión do coñecemento, e facelo subliñando o papel dos museos como centros de cultura científica, atentos a toda a complexidade e diversidade dese mundo.

Asemade, como institución pública, pretendemos estimular o diálogo aberto cos cidadáns, favorecendo a relación co contorno cultural, coas persoas e cos colectivos interesados polo feito científico. Unha aposta que atende ao interese dos museos por contar coas ideas e suxestións que permitan enriquecer o labor desenvolto e ofrecer os recursos desta institución a importantes protagonistas da actividade científica cotián.

Para contribuír a ese diálogo, a dirección dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) organiza unha reunión aberta que terá lugar o martes 11 de novembro ás 19 horas na sala Leonardo da Vinci (na Domus, rúa Santa Teresa nº1). Un encontro no que se explicarán algúns dos proxectos en marcha e se recollerán propostas e iniciativas.


Convocatoria abierta por la divulgación científica

—La dirección de los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) organiza una reunión abierta con personas y colectivos interesados en la divulgación científica
—En este encuentro, que tendrá lugar el martes 11 de noviembre a las 19 horas en la Domus, se explicarán algunos de los proyectos en marcha y se recogerán propuestas e iniciativas


Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) tienen como objetivo central trasladar al público las novedades del mundo de la ciencia y de la técnica. De hecho, esta institución constituye la principal plataforma de divulgación científica de Galicia, pues casi 700.000 personas pasan cada año por sus diferentes instalaciones (Casa de las Ciencias, Domus, Aquarium Finisterrae).

Deseamos avanzar en ese esfuerzo de difusión del conocimiento, y hacerlo subrayando el papel de los museos como centros de cultura científica, atentos a toda la complejidad y diversidad de este mundo.

Además, como institución pública, pretendemos estimular el diálogo abierto con los ciudadanos, favoreciendo la relación con el entorno cultural, con las personas y con los colectivos interesados por el hecho científico. Una apuesta que atiende al interés de los museos por contar con las ideas y sugerencias que permitan enriquecer la labor desenvuelta y ofrecer los recursos de esta institución a importantes protagonistas de la actividad científica cotidiana.

Para contribuir a ese diálogo, la dirección de los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) organiza una reunión abierta que tendrá lugar el martes 11 de noviembre a las 19 horas en la sala Leonardo de la Vinci (en la Domus, calle Santa Teresa nº1). Un encuentro en el que se explicarán algunos de los proyectos en marcha y se recogerán propuestas e iniciativas.