07 noviembre 2008

Os Museos Científicos Coruñeses celebran a Semana da Ciencia

[Ver nota en galego]—Do 10 ao 16 de novembro haberá xornadas de portas abertas na Domus e o Aquarium Finisterrae
As actividades comezan este domingo, 9 de novembro, na Domus, cunha representación teatral na que sen falar e só a base de experimentos se achega a ciencia a público. "Ciencia sen palabras" comezará ás 12 da mañá e é gratuíto. A obra, desenvolvida polo grupo 'Roto e Descosido', abrangue unha sucesión de experimentos científicos ou demostracións de algún concepto de ciencia que son realizados por dúas personaxes, un profesor científico con toga e birrete e o seu compañeiro, burlón, pasota e un pouco toupón.

Representacións de títeres, talleres para aproximar aos estudantes o traballo das mulleres científicas, campamentos infantís, proxeccións, e unha conferencia completan a programación desta Semana da Ciencia en mc2. Ademais, o sábado 15 de novembro terá lugar a entrega dos Prismas Casa das Ciencias á Divulgación.

A continuación detállase o programa completo:

- 9 de novembro. Teatro científico "Ciencia sen palabras". Representación teatral na que se divulga a ciencia só a través de experimentos. Para todos os públicos. Domus, ás 12 horas.
Patrocinado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

- Do 10 ao 16 de novembro. Xornadas de portas abertas na Domus e Aquarium Finisterrae.

- 10, 12 e 14 de novembro. Taller sobre científicas. Actividade dirixida a estudantes de primaria con contacontos e representación teatral. Os contidos buscan a aproximación ás mulleres científicas ao longo da historia da ciencia en clave divulgativa e lúdica. Na Domus, de 10 a 11:30 horas.
Patrocinado por Unidade Muller Ciencia, Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, e pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

- 11 de novembro. Convocatoria aberta pola divulgación científica. Encontro con persoas interesadas na divulgación da ciencia. Na Domus, ás 19:00 horas.
Patrocinado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

-14 de novembro. Conferencia "Las ventanas de la mente", a cargo de Susana Martínez-Conde, directora do Laboratorio de Neurociencia Visual, Instituto Neurolóxico Barrow, Estados Unidos. Domus, 20:00 horas.

- 15 de novembro. Actos de entrega dos Prismas Casa das Ciencias á Divulgación 2008.
12:00 h. Domus. Presentación do documental "El nuevo universo, cómo la física cambio al mundo", Prisma ao mellor traballo multimedia 2008.
13:00 h. Salón de Plenos do Concello da Coruña. Entrega dos Prismas Casa das Ciencias 2008. Entrada con invitación.

- 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de novembro. “O método científico”. Espectáculo de títeres en clave científica. Día 15 ás 13, 17 e 18 horas. Na Domus. Resto días ás 12, 13, 17 e 18 horas.
Patrocinado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

- 15 e 22 de novembro. Durmindo con Tiburóns-Encontro co Mar. Actividade pensada para nenos de entre 7 e 11 anos, que poderán durmir rodeados de peixes na Sala Nautilus, asistir a proxeccións e participar no taller "Encontro co Mar", dedicado a actividades relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía da exploración científica do océano. No Aquarium Finisterrae, de 20:00 horas a 11:00 horas do día seguinte.
Patrocinado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

- 16 e 23 de novembro. Fish and Chips. Campamentos para fomentar o consumo responsable dos produtos do mar dirixidos aos nenos de entre 10 e 13 anos. O programa de actividades inclúe a preparación de alimentos, unha comida co menú elaborado por eles mesmos, talleres sobre etiquetaxe, veda e talles mínimos, e participar en dar a comida ás focas do acuario. Aquarium Finisterrae, de 12 a 19 horas.
Patrocinado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

- 18 de novembro. Encontro con profesores. Na Domus, ás 19 horas
Patrocinado pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.Los Museos Científicos Coruñeses celebran la Semana de la Ciencia

- Del 10 al 16 de noviembre habrá jornadas de puertas abiertas en la Domus y el Aquarium Finisterrae

Las actividades comienzan este domingo, 9 de noviembre, en la Domus, con una representación teatral en la que sin hablar y sólo la base de experimentos se acerca la ciencia a público. "Ciencia sin palabras" comenzará a las 12 de la mañana y es gratuito. La obra, desarrollada por el grupo 'Roto y Descosido', incluye una sucesión de experimentos científicos o demostraciones de algún concepto de ciencia que son realizados por dos personajes, un profesor científico con toga y birrete y su compañero, burlón, pasota y un poco torpe.

Representaciones de títeres, talleres para aproximar a los estudiantes el trabajo de las mujeres científicas, campamentos infantiles, proyecciones, y una conferencia completan la programación de esta Semana de la Ciencia en mc2. Además, el sábado 15 de noviembre tendrá lugar a entrega de los Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación.

A continuación se detalla el programa completo:

- 9 de noviembre. Teatro científico "Ciencia sin palabras". Representación teatral en la que se divulga la ciencia sólo a través de experimentos. Para todos los públicos. Domus, a las 12 horas.
Patrocinado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

- Del 10 al 16 de noviembre. Jornadas de puertas abiertas en la Domus y Aquarium Finisterrae.

- 10, 12 y 14 de noviembre. Taller sobre científicas. Actividad dirigida a estudiantes de primaria con cuentacuentos y representación teatral. Los contenidos buscan la aproximación a las mujeres científicas al largo de la historia de la ciencia en clave divulgativa y lúdica. En la Domus, de 10 a 11:30 horas.
Patrocinado por Unidade Muller Ciencia, Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, y por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

- 11 de noviembre. Convocatoria abierta por la divulgación científica. Encuentro con personas interesadas en la divulgación de la ciencia. En la Domus, a las 19:00 horas.
Patrocinado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

-14 de noviembre. Conferencia "Las ventanas de la mente", a cargo de Susana Martínez-Conde, directora del Laboratorio de Neurociencia Visual, Instituto Neurológico Barrow, Estados Unidos. Domus, 20:00 horas.

- 15 de noviembre. Actos de entrega de los Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2008.
12:00 h. Domus. Presentación del documental "El nuevo universo, cómo la física cambio al mundo", Prisma al mejor trabajo multimedia 2008.
13:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de A Coruña. Entrega de los Prismas Casa de las Ciencias 2008. Entrada con invitación.

- 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre. “El método científico”. Espectáculo de títeres en clave científica. Día 15 a las 13, 17 y 18 horas. En la Domus. Resto días a las 12, 13, 17 y 18 horas.
Patrocinado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

- 15 y 22 de noviembre. Durmiendo con Tiburones-Encontro co Mar. Actividad pensada para niños de entre 7 y 11 años, que podrán dormir rodeados de peces en la Sala Nautilus, asistir la proyecciones y participar en el taller "Encontro co Mar", dedicado la actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología de la exploración científica del océano. En el Aquarium Finisterrae, de 20:00 horas a 11:00 horas del día siguiente.
Patrocinado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

- 16 y 23 de noviembre. Fish and Chips. Campamentos para fomentar el consumo responsable de los productos del mar dirigidos a los niños de entre 10 y 13 años. El programa de actividades incluye la preparación de alimentos, una comida con el menú elaborado por ellos mismos, talleres sobre etiquetado, veda y tallas mínimas, y participar en dar la comida a las focas del acuario. Aquarium Finisterrae, de 12 a 19 horas.
Patrocinado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.

- 18 de noviembre. Encuentro con profesores. En la Domus, a las 19 horas.
Patrocinado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.