19 diciembre 2008

"Fotógrafos da Natureza 2009" Wildlife Photographer of the Year

[Ver nota en galego]
Un ano máis, Caixanova presenta no Aquarium Finisterrae, e por primeira vez en España. a exposición de fotografías de natureza máis importante do mundo: "Fotógrafos da Natureza 2009".

A mostra contén as imaxes gañadoras e finalistas nas diferentes seccións do certame "Wildlife Photographer of the Year”, que acaba de emitir o seu fallo. O concurso, considerado polos profesionais como o máis prestixioso, está promovido polo Natural History Museum de Londres e a BBC Wildlife Magazine.

A sala Isabel Castelo do Aquarium Finisterrae, única no noso país dedicada en exclusiva a exposicións de Natureza, acolle unha selección das mellores fotografías do concurso. Nesta ocasión, para dar aínda máis realce e espectacularidade ás fotografías, realizouse un esforzo na produción, presentando as imaxes en caixas de luz.

A gañadora absoluta é a imaxe dun leopardo da neve, unha especie aclimatada ás extremas temperaturas baixo cero das montañas de Asia central, e que rara vez é avistado.

Entre as fotos expostas está tamén a do fotógrafo español Carlos Virgili, gañadora na modalidade de Natureza en Branco e Negro, unha augamar na que se resaltan as texturas e a beleza das formas. Hai ademais outras cinco fotografías de autores do noso país que foron finalistas, o que supón a maior representación española na final do concurso ata a data.

"Wildlife Photographer of the Year", que alcanza o seu 44º edición, premia moitos profesionais da fotografía de natureza, pero tamén recoñece o traballo de afeccionados; isto é porque conseguir a imaxe idónea require unha combinación de técnica, visión, orixinalidade, coñecemento do medio e sorte.

A presentación desta exposición é froito da colaboración de Caixanova cos Museos Científicos Coruñeses.

"Fotógrafos da Natureza 2009” Wildlife Photographer of the Year


Un año más, Caixanova presenta en el Aquarium Finisterrae, y por primera vez en España. la exposición de fotografías de naturaleza más importante del mundo: "Fotógrafos de la Naturaleza 2009".

La muestra contiene las imágenes ganadoras y finalistas en las diferentes secciones del certamen “Wildlife Photographer of the Year,” que acaba de emitir su fallo. El concurso, considerado por los profesionales como el más prestigioso, está promovido por el Natural History Museum de Londres y la BBC Wildlife Magazine.

La sala Isabel Castelo del Aquarium Finisterrae, única en nuestro país dedicada en exclusiva a exposiciones de Naturaleza, acoge una selección de las mejores fotografías del concurso. En esta ocasión, para dar aún más realce y espectacularidad a las fotografías, se ha realizado un esfuerzo en la producción, presentando las imágenes en cajas de luz.

La ganadora absoluta es la imagen de un leopardo de la nieve, una especie aclimatada a las extremas temperaturas bajo cero de las montañas de Asia central, y que rara vez es avistado.

Entre las fotos expuestas está también la del fotógrafo español Carlos Virgili, ganadora en la modalidad de Naturaleza en Blanco y Negro, una medusa en la que se resaltan las texturas y la belleza de las formas. Hay además otras cinco fotografías de autores de nuestro país que fueron finalistas, lo que supone la mayor representación española en la final del concurso hasta la fecha.

“Wildlife Photographer of the Year”, que alcanza su 44º edición, premia a muchos profesionales de la fotografía de naturaleza, pero también reconoce el trabajo de aficionados; esto es porque conseguir la imagen idónea requiere una combinación de técnica, visión, originalidad, conocimiento del medio y suerte.

La presentación de esta exposición es fruto de la colaboración de Caixanova con los Museos Científicos Coruñeses.