15 febrero 2009

Celebracións do Ano Darwin nos Museos Científicos Coruñeses

[Ver nota en galego]—O xoves 12 de febreiro de 2009 (día no que se cumpriron douscentos anos do nacemento de Charles Darwin), se presenta na Domus o programa de actos de celebración do Ano Darwin polos Museos Científicos Coruñeses.
—Ao final do acto tivo lugar unha breve representación especialmente elaborada para a ocasión por parte de Casa Hamlet, recoñecida entidade teatral coruñesa.


As actividades conmemorativas do ano Darwin comenzaron xusto tras a presentación, cun coloquio sobre a teoría da evolución organizado en colaboración coa Unidade de Divulgación e Cultura Científica e Facultade de Ciencias da Universidade de A Coruña. O coloquio foi presentado e moderado polo director dos Museos Científicos Coruñeses, Xosé A. Fraga e en el interviron diversos profesores da institución académica (Roberto Bao, Marta Vila, Pedro Galán) e o divulgador Ernesto Carmena.


- Programa de planetario
En abril inciarase a proxección no Planetario dixital da Casa das Ciencias de “Evolución”, un programa de elaboración propia en colaboración cos planetarios de Pamplona e Cuenca. O tema tratado é a evolución biolóxica no contexto do cambio da materia universal.

- Premio Luis Freire
A celebración do Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares, dirixido aos estudantes de secundaria en Galicia, anima na súa undécima edición a propoñer investigacións sobre temas relacionados coa evolución. Este premio, convocado polos Museos Científicos Coruñeses e El Corte Inglés, en colaboración coa Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, busca fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas. A final celebrarase o 6 de xuño.

- Paxina web
Incorporarase na páxina web dos Museos Científicos Coruñeses (www.casaciencias.org) un apartado dedicado á evolución, que recolla a axenda dos actos que celebraranse e outras informacións de interese. Na mesma páxina web, e máis en concreto na “Wikiteca”, trataranse temas de actualidade relacionados coa evolución biolóxica.

- Día da Ciencia na rúa
No día da Ciencia na rúa (9 de maio, parque de Santa Margarida), actividade organizada pola Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, e para a que anímase a contribuir con traballos sobre a evolución biolóxica e a figura de Darwin, procederase á incorporación da Rá de Darwin (Rhinoderma darwinii) á exposición de anfibios que hai na Casa das Ciencias.

- Exposición na Casa das Ciencias
A intervención “estrela” dos actos de celebración do Ano Darwin será unha exposición, na Casa das Ciencias, sobre o propio naturalista inglés: “O asombro de Mr. Darwin”, que se inaugurará en xuño de 2009 e permanecera varios meses na segunda planta.
Tratará sobre a vivencia do mozo atraido polo coñecemento e disfrute da natureza e enfeitizado polo que observou na súa singular viaxe. E tamén a do home que construíu unha teoría revolucionaria, conmovido pola consciencia da súa trascendencia e impacto.
Esta exposición presenta a singularidade de ser o resultado dun guión orixinal elaborado polos Museos Científicos Coruñeses, que compartirán a execución da proposta.
Con motivo desta inauguración terá lugar outra breve representación de Casa Hamlet.

- Módulos sobre evolución na Domus e no Aquarium Finisterrae
Tamén nesas datas, incorporanrase novos módulos á exposición da Domus sobre evolución humana Homínidos. A familia presumida, e no Aquarium Finisterrae.

- Recursos educativos
Elaborarase un kit con recursos multimedia para axudar a abordar nas aulas o tema da evolución biolóxica. Distribuirase nunha memoria USB (pendrive) con contidos variados: documentais, páxinas web, xogos, etc.

- Ciclo de conferencias
Celebraranse diversas conferencias e coloquios sobre a teoría da evolución e Charles Darwin ao longo do ano 2009 na sala Leonardo da Vinci (Domus).

- Conmemoración do aniversario de "A orixe das especies"
O 24 de novembro conmemórase o cento cincoenta aniversario da edición de A orixe das especies cun acto singular, no que terá lugar a terceira representación por parte de Casa Hamlet.

A todo iso débese engadir a posibilidade dunha serie de actos a celebrar en colaboración con outros museos de ciencias de Galicia.Celebraciones del Año Darwin en los Museos Científicos Coruñeses

—El jueves 12 de febrero de 2009 (día en el que se cumplieron doscientos años del nacimiento de Charles Darwin), se presentó en la Domus el programa de actos de celebración del Año Darwin por los Museos Científicos Coruñeses.
—En el acto tuvo lugar una breve representación especialmente elaborada para la ocasión por parte de Casa Hamlet, reconocida entidad teatral coruñesa.


Las actividades conmemorativas del Año Darwin comenzaron justo tras la presentación, con un coloquio sobre la teoría de la evolución realizado en colaboración con la Unidad de Divulgación y Cultura Científica y la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña. El coloquio fue presentado y moderado por el director de los Museos Científicos Coruñeses, Xosé A. Fraga y en él intervendrán diversos profesores de la institución académica (Roberto Bao, Marta Vila, Pedro Galán) y el divulgador Ernesto Carmena.

- Programa de planetario
En abril se iniciará la proyección en el Planetario digital de la Casa de las Ciencias de "Evolución", un programa de elaboración propia en colaboración con los planetarios de Pamplona y Cuenca. El tema tratado es la evolución biológica en el contexto del cambio de la materia universal.

- Premio Luis Freire
La celebración del Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares, dirigido a los estudiantes de secundaria en Galicia, anima en su undécima edición a proponer investigaciones sobre temas relacionados con la evolución. Este premio, convocado por los Museos Científicos Coruñeses y El Corte Inglés, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, busca fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas. La final se celebrará el 6 de junio.

- Paxina web
Se incorporará en la página web de los Museos Científicos Coruñeses (www.casaciencias.org) un apartado dedicado a la evolución, que recoja la agenda de los actos que se celebrarán y otras informaciones de interés. En la misma página web, y más en concreto en la "Wikiteca", se tratarán temas de actualidad relacionados con la evolución biológica.

- Día de la Ciencia en la calle
En el Día de la Ciencia en la Calle (9 de mayo, parque de Santa Margarita), actividad organizada por la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, y para la que se anima a contribuir con trabajos sobre la evolución biológica y la figura de Darwin, se procederá a la incorporación de la Rana de Darwin (Rhinoderma darwinii) a la exposición de anfibios que hay en la Casa de las Ciencias.

- Exposición en la Casa de las Ciencias
La intervención “estrella” de los actos de celebración del Año Darwin será una exposición, en la Casa de las Ciencias, sobre lo propio naturalista inglés: “El asombro de Mr. Darwin”, que se inaugurará en junio de 2009 y que permanecerá varios meses en la segunda planta.
Tratará sobre la vivencia del joven atraído por el conocimiento y disfrute de la naturaleza y hechizado por lo que observó en su singular viaje. Y también la del hombre que construyó una teoría revolucionaria, conmovido por la consciencia de su trascendencia e impacto.
Esta exposición presenta la singularidad de ser el resultado de un guión original elaborado por los Museos Científicos Coruñeses, que compartirán la ejecución de la propuesta.
Con motivo de esta inauguración tendrá lugar otra breve representación de Casa Hamlet.

- Módulos sobre evolución en la Domus y en el Aquarium Finisterrae
También en esas fechas, se incorporarán nuevos módulos a la exposición de la Domus sobre evolución humana Homínidos y homínidas. La familia presumida, y otros en el Aquarium Finisterrae.

- Recursos educativos
Se elaborará un kit con recursos multimedia para ayudar a abordar en las aulas el tema de la evolución biológica. Se distribuirá en una memoria USB (pendrive) con contenidos variados: documentales, páginas web, juegos, etc.

- Ciclo de conferencias
Se celebrarán diversas conferencias y coloquios sobre la teoría de la evolución y Charles Darwin a lo largo del año 2009 en la sala Leonardo de la Vinci (Domus).

- Conmemoración del aniversario de "El origen de las especies"
El 24 de noviembre se conmemora el 150 aniversario de la edición de El origen de las especies con un acto singular, en el que tendrá lugar a tercera representación por parte de Casa Hamlet.

A todo eso se debe añadir la posibilidad de una serie de actos a celebrar en colaboración con otros museos de ciencias de Galicia.