17 febrero 2009

Os Museos Científicos Coruñeses presentan no Parlamento Europeo as Monografías de Comunicación Científica

[Ver nota en galego]—Os dosieres de preguntas e respostas, sobre temas como o cambio climático ou as vacas tolas, foron seleccionados como unha das mellores prácticas dos centros de ciencia da Unión Europea.

A presentación forma parte dun acto organizado por ECSITE (Asociación Europea de centros de ciencia, museos, zoos, acuarios e institucións de investigación, á que pertencen os Museos Científicos Coruñeses) que pretende poñer de relevancia ante a Comisión Europea e os parlamentarios o labor dos centros de ciencia na educación e divulgación científicas dos cidadáns, dende o convencemento de que poden contribuír a poñer a Europa no liderado mundial dunha economía baseada no coñecemento.

Para iso, ECSITE invitou os seus máis de 300 membros a presentar aquelas actividades que considerasen as súas Mellores Prácticas. Das máis de 30 propostas presentadas, seleccionáronse 8 entre as que se atopa a colección "Monografías de Comunicación Científica" dos Museos Científicos Coruñeses. Compartirá a presentación en Bruxelas cos outros sete seleccionados, que son os centros de ciencia Heureka de Finlandia, Deutsches Museum de Munich (Alemaña), Nemo de Ámsterdam (Holanda), Cité das Sciences & de l'industrie de París (Francia), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica), Experimentarium (Dinamarca), e rede Ciencia Viva (Portugal).

O proxecto
As Monografías de Comunicación Científica son un proxecto de comunicación que pretende dar respostas aos cidadáns ante cuestións científicas de actualidade ou que causan especial alarma social. Trátase de ofrecer respostas breves, concretas e nunha linguaxe comprensible para todos, a unha vintena de preguntas que salen dunha busca entre a poboación sobre as cuestións que máis preocupan á cidadanía en cada caso. O resultado é un documento informativo, accesible para todo tipo de públicos pero rigoroso, crible e atractivo, que permite varios niveis de lectura, constituíndo unha referencia documental sobre temas de actualidade científica.

Repártense 200.000 exemplares gratuitamente cos xornais, pero alcanza aínda maior repercusión ao colgarse da páxina web da institución:
http://www.casaciencias.org/mc2/responde.html

Os títulos publicados ata agora son: "Vacas tolas" (2001), "Antenas e saúde" (2002), "Mareas negras" (2002), "Clonación humana" (2004), "Vía Láctea" (2004), "Gripe aviar" (2005), "Cambio Climático" (2007) e "A Pataca" (2008). As Monografías, cunha tirada inicial de 200.000 exemplares cada unha, distribuíronse gratuitamente, e contaron para a súa edición co patrocinio da entidade financeira Caixanova.

No caso da monografía sobre "Cambio Climático", o interese suscitado por esta publicación en diferentes centros de ciencia europeos motivou que a rede de excelencia Eur-Oceans, coa que colabora o Aquarium Finisterrae, solicitase a súa edición en varios idiomas. A Monografía de Comunicación Científica sobre Cambio Climático está así dispoñible en castelán, galego, inglés, italiano, francés, grego e sueco, e foi distribuída en acuarios e centros de ciencia do Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Mónaco e España. Tamén foi editado en valenciano polo Museo das Ciencias Príncipe Felipe.

Máis información:
http://www.european-agenda.com/events/25105.phpLos Museos Científicos Coruñeses presentan en el Parlamento Europeo sus Monografías de Comunicación Científica

—Los dosieres de preguntas y respuestas, sobre temas como el cambio climático o las vacas locas, fueron seleccionados como una de las mejores prácticas de los centros de ciencia de la Unión Europea.

La presentación forma parte de un acto organizado por ECSITE (Asociación Europea de centros de ciencia, museos, zoos, acuarios e instituciones de investigación, a la que pertenecen los Museos Científicos Coruñeses) que pretende poner de relevancia ante la Comisión Europea y los parlamentarios la labor de los centros de ciencia en la educación y divulgación científicas de los ciudadanos, desde el convencimiento de que pueden contribuir a poner a Europa en el liderazgo mundial de una economía basada en el conocimiento.

Para ello, ECSITE invitó a sus más de 300 miembros a presentar aquellas actividades que considerasen sus Mejores Prácticas. De las más de 30 propuestas presentadas, se seleccionaron 8 entre las que se encuentra la colección "Monografías de Comunicación Científica" de los Museos Científicos Coruñeses. Compartirá la presentación en Bruselas con los otros siete seleccionados, que son los centros de ciencia Heureka de Finlandia, Deutsches Museum de Munich (Alemania), Nemo de Ámsterdam (Holanda), y Cité des Sciences & de l'industrie de París (Francia), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica), Experimentarium (Dinamarca), y red Ciencia Viva (Portugal).

El proyecto
Las Monografías de Comunicación Científica son un proyecto de comunicación que pretende dar respuestas a los ciudadanos ante cuestiones científicas de actualidad o que causan especial alarma social.
Se trata de ofrecer respuestas breves, concretas y en un lenguaje comprensible para todos, a una veintena de preguntas que salen de una búsqueda entre la población sobre las cuestiones que más preocupan a
la ciudadanía en cada caso. El resultado es un documento informativo, accesible para todo tipo de públicos pero riguroso, creíble y atractivo, que permite varios niveles de lectura, constituyendo una referencia documental sobre temas de actualidad científica.

Se reparten 200.000 ejemplares gratuitamente con los periódicos, pero alcanza aún mayor repercusión al colgarse de la página web de la institución:
http://www.casaciencias.org/mc2/responde.html

Los títulos publicados hasta ahora son: "Vacas locas" (2001), "Antenas y salud" (2002), "Mareas negras" (2002), "Clonación humana" (2004), "Vía Láctea" (2004), "Gripe aviar" (2005), "Cambio Climático" (2007) y "La Patata" (2008). Las Monografías, con una tirada inicial de 200.000 ejemplares cada una, se distribuyeron gratuitamente, y contaron para su edición con el patrocinio de la entidad financiera Caixanova.

En el caso de la monografía sobre "Cambio Climático", el interés suscitado por esta publicación en diferentes centros de ciencia europeos motivó que la red de excelencia Eur-Oceans, con la que colabora el Aquarium Finisterrae, solicitara su edición en varios idiomas. La Monografía de Comunicación Científica sobre Cambio Climático está así disponible en castellano, gallego, inglés, italiano, francés, griego y sueco, y ha sido distribuida en acuarios y centros de ciencia del Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Mónaco y España. También fue editada en valenciano por el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

Más información:
http://www.european-agenda.com/events/25105.php