20 marzo 2009

Programa do Ano Internacional da Astronomía 2009 nos Museos Científicos Coruñeses

Ver nota completa: español | galego


—Os Museos Científicos Coruñeses presentan o seu programa de actuacións co gallo do Ano Internacional da Astronomía
—As actividades comezan o 23 de marzo cun Curso de Iniciación á Astronomía no Planetario da Casa das Ciencias


Exposicións temporais na Casa das Ciencias, novos programas de planetario, observacións e cursos astronómicos conforman un completo programa durante todo o 2009, ano no que se repartirá de manera gratuita (ata agotar existencias) a Guía do Ceo, editada pola Concellaría de Cultura do Concello da Coruña.


EXPOSICIÓNS NA CASA DAS CIENCIAS

- Constelacións. Colección de cadros da artista Luz Antequera dedicados ás constelacións. Xullo e agosto.

- Da Terra ao Universo. Unha mostra fotográfica sobre o significado científico das imaxes astronómicas mais fermosas. Estrea en outubro.

- Astrónomos por vocación. Exposición cunha selección dos mellores traballos de afeccionados á astronomía de Galicia. De xuño a outubro.

- O ceo invisible. Exposición dun libro en braille con imaxes da NASA.


PROGRAMAS DE PLANETARIO

- Evolución. A primeira producción do novo Planetario da Casa das Ciencias en colaboración cos planetarios de Pamplona e o Museo das Ciencias de Castilla-La Mancha. Estrea no Planetario da Casa das Ciencias o 24 de abril.

- Dúas pezas de vidro. Un programa sobre os descubrimentos de Galileo hai 400 años. Estrea en setembro

- Jors Jars Jurs e os Galigalitos. Programa infantil creado polo planetario do Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Estrea en xuño

- A noite do Vampiro. Programa infantil creado polo Planetario de Pamplona. Estrea en decembro.


OUTRAS ACTIVIDADES

- Medición do radio da Terra segundo o método de Eratóstenes, en colaboración con centros educativos de distintos lugares de España.

- Curso de Iniciación á Astronomía no Planetario da Casa das Ciencias. Un curso práctico dirixido a persoas sen coñecementos previos na materia que desexen aprender a gozar da astronomía a simple vista. Do 23 ao 26 de marzo.

- 100 horas de astronomía. Evento global do Ano da Astronomía con xornada de observación de manchas solares e a Lúa, e observación astronómica na Praza de María Pita, A Coruña. Do 2 ao 5 de abril.

- Festival Internacional de Espinho. A Casa das Ciencias participará neste festival de planetario fulldome coa presentación do programa “Evolución”. Do 24 ao 26 de abril.

- Día da Ciencia na Rúa. Actividades de astronomía e maratón de sesións de planetario no Día da Ciencia na Rúa. Se celebra o 9 de maio.

- Astronomía na aula. Curso para profesores. Celebrarase en outubro.

- Conferencia de David Galadí, astrónomo do Observatorio de Calar Alto (Almería). En outubro.

- Curso de iniciación á astronomía. Nova edición do curso en novembro.

- Guía do Ceo. Distribución gratuíta ata esgotar exemplares desta guía que recolle, entre outras cousas, algúns consellos para iniciarse na observación do firmamento, a orientación, as ferramentas a empregar, así como mapas do ceo mes a mes. Editada pola Concellaría de Cultura do Concello da Coruña.


Programa del Año Internacional de la Astronomía 2009 en los Museos Científicos Coruñeses

—Los Museos Científicos Coruñeses presentan su programa de actuaciones con motivo del Año Internacional de la Astronomía
—Las actividades comienzan el 23 de marzo con un Curso de Iniciación a la Astronomía en el Planetario de la Casa de las Ciencias


Exposiciones temporales en la Casa de las Ciencias, nuevos programas de planetario, observaciones y cursos astronómicos conforman un completo programa durante todo el 2009, año en el que se repartirá de manera gratuita (hasta agotar existencias) la Guía do Ceo, editada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña.


EXPOSICIONES EN LA CASA DE LAS CIENCIAS

- Constelaciones. Colección de cuadros de la artista Luz Antequera dedicados a las constelaciones. Julio y agosto.

- De la Tierra al Universo. Una muestra fotográfica sobre el significado científico de las imágenes astronómicas más hermosas. Estreno en octubre.

- Astrónomos por vocación. Exposición con una selección de los mejores trabajos de aficionados a la astronomía de Galicia. De junio a octubre.

- El cielo invisible. Exposición de un libro en braille con imágenes de la NASA.


PROGRAMAS DE PLANETARIO

- Evolución. La primera producción del nuevo Planetario de la Casa de las Ciencias en colaboración con los planetarios de Pamplona y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Estreno en el Planetario de la Casa de las Ciencias el 24 de abril.

- Dos piezas de vidrio. Un programa sobre los descubrimientos de Galileo hace 400 años. Estreno en septiembre.

- Jors Jars Jurs y los Galigalitos. Programa infantil creado por el planetario del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Estreno en junio.

- La noche del Vampiro. Programa infantil creado por el Planetario de Pamplona. Estreno en diciembre.


OTRAS ACTIVIDADES

- Medición del radio de la Tierra según el método de Eratóstenes, en colaboración con centros educativos de distintos lugares de España.

- Curso de Iniciación a la Astronomía en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Un curso práctico dirigido a personas sin conocimientos previos en la materia que deseen aprender a gozar de la astronomía a simple vista. Del 23 al 26 de marzo.

- 100 horas de astronomía. Evento global del Año de la Astronomía con jornada de observación de manchas solares y la Lúa, y observación astronómica en la Plaza de María Pita, A Coruña. Del 2 al 5 de abril.

- Festival Internacional de Espinho. La Casa de las Ciencias participará en este festival de planetario fulldome con la presentación del programa “Evolución”. Del 24 al 26 de abril.

- Día de la Ciencia en la Calle. Actividades de astronomía y maratón de sesiones de planetario en el Día de la Ciencia en la Calle. Se celebra el 9 de mayo.

- Astronomía en el aula. Curso para profesores. Se celebrará en octubre.

- Conferencia de David Galadí, astrónomo del Observatorio de Calar Alto (Almería). En octubre.

- Curso de iniciación a la astronomía. Nueva edición del curso en noviembre.

- Guía do Ceo. Distribución gratuita hasta agotar ejemplares de esta guía que recoge, entre otras cosas, algunos consejos para iniciarse en la observación del firmamento, la orientación, las herramientas a emplear, así como mapas del cielo mes a mes. Editada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña.


06 marzo 2009

Os Museos Científicos Coruñeses inician o 9 de marzo o ciclo de divulgación “Os luns con ciencia"

Ver nota completa: español | galego


—Jorge Wagensberg, director da Área de Medio e Ciencia da Fundación "La Caixa", abrirá o ciclo cunha charla titulada "El gozo intelectual"

Os Museos Científicos Coruñeses inician o luns 9 de marzo un ciclo de divulgación científica que leva o título de “Os luns con ciencia”. O obxectivo desta iniciativa, patrocinada por Caixanova, é contribuir a incorporar a ciencia á axenda cultural cotián. Ao longo dos tres meses que durará o ciclo, o público poderá asistir os luns a actos de diversos formatos e temática; desde conferencias, proxeccións, debates, rematando en maio coa celebración dun seminario dedicado á cultura científica.


Co patrocinio de:
A intervención de Wagensberg, que terá lugar na Domus, o luns 9 de marzo, ás 8 da tarde, tratará sobre o afán de saber e o pracer que éste procura, expoñendo historias e reflexións do quefacer diario dun científico nos que xorden o estímulo, a conversación, a compresión e a intuición nunha grande variedade de situacións: viaxes, ceas, lecturas, conferencias. Todos estes aspectos están recollidos no seu libro “El gozo intelectual. Teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza “, que presentará na súa visita á Domus. O acto contará tamén coa participación do escritor Xavier Seoane.

Jorge Wagensberg é doutor en Física e profesor de Teoría dos Procesos Irreversibles na Universidade de Barcelona, e director da Área de Ciencia e Medio da Obra Social "La Caixa".

Creou e dirixe a serie Metatemas de Tusquets Editores, unha colección de referencia para o pensamento científico que en 2005 cumpriu vinte e dous anos de andaina.

De 1991 a 2005 dirixiu o Museu de la Ciència de la Fundación "La Caixa, e en 2007 recibiu a “Creu Sant Jordi" da Generalitat de Cataluña.

Publicou un centenar de traballos de investigación en dominios tan diversos como termodinámica, matemáticas, biofísica, microbioloxía, paleontoloxía, entomoloxía, museoloxía científica e filosofía da ciencia.

Domus
R/ Santa Teresa 1. A Coruña

Entrada libre e gratuítaLos Museos Científicos Coruñeses inician el 9 de marzo el ciclo de divulgación “Los lunes con ciencia”

—Jorge Wagensberg, director del Área de Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación “La Caixa”, abrirá el ciclo con una charla titulada “El gozo intelectual”

Los Museos Científicos Coruñeses inician el lunes 9 de marzo un ciclo de divulgación científica que lleva el título de “Los lunes con ciencia”. El objetivo de esta iniciativa, patrocinada por Caixanova, es contribuir a incorporar la ciencia a la agenda cultural cotidiana. A lo largo de los tres meses que durará el ciclo, el público podrá asistir los lunes a actos de diversos formatos y temática; desde conferencias, proyecciones, debates, acabando en mayo con la celebración de un seminario dedicado a la cultura científica.

Con el patrocinio de:
La intervención de Wagensberg, que tendrá lugar en la Domus, el lunes 9 de marzo, a las 8 de la tarde, tratará sobre el afán de saber y el placer que éste procura, exponiendo historias y reflexiones del quehacer diario de un científico en los que surgen el estímulo, la conversación, la compresión y la intuición en una gran variedad de situaciones: viajes, cenas, lecturas, conferencias. Todos estos aspectos están recogidos en su libro “El gozo intelectual. Teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza “, que presentará en su visita a la Domus. El acto contará también con la participación del escritor Xavier Seoane.

Jorge Wagensberg es doctor en Física y profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles en la Universidad de Barcelona, y director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social “La Caixa”.

Creó y dirige la serie Metatemas de Tusquets Editores, una colección de referencia para el pensamiento científico que en 2005 cumplió veintidós años de andadura.

De 1991 a 2005 dirigió el Museu de la Ciència de la Fundación “La Caixa, y en 2007 recibió la “Creu Sant Jordi” de la Generalitat de Cataluña.

Ha publicado un centenar de trabajos de investigación en dominios tan diversos como termodinámica, matemáticas, biofísica, microbiología, paleontología, entomología, museología científica y filosofía de la ciencia.


Domus
C/ Santa Teresa 1. A Coruña

Entrada libre y gratuita