06 marzo 2009

Os Museos Científicos Coruñeses inician o 9 de marzo o ciclo de divulgación “Os luns con ciencia"

[Ver nota en galego]—Jorge Wagensberg, director da Área de Medio e Ciencia da Fundación "La Caixa", abrirá o ciclo cunha charla titulada "El gozo intelectual"

Os Museos Científicos Coruñeses inician o luns 9 de marzo un ciclo de divulgación científica que leva o título de “Os luns con ciencia”. O obxectivo desta iniciativa, patrocinada por Caixanova, é contribuir a incorporar a ciencia á axenda cultural cotián. Ao longo dos tres meses que durará o ciclo, o público poderá asistir os luns a actos de diversos formatos e temática; desde conferencias, proxeccións, debates, rematando en maio coa celebración dun seminario dedicado á cultura científica.


Co patrocinio de:
A intervención de Wagensberg, que terá lugar na Domus, o luns 9 de marzo, ás 8 da tarde, tratará sobre o afán de saber e o pracer que éste procura, expoñendo historias e reflexións do quefacer diario dun científico nos que xorden o estímulo, a conversación, a compresión e a intuición nunha grande variedade de situacións: viaxes, ceas, lecturas, conferencias. Todos estes aspectos están recollidos no seu libro “El gozo intelectual. Teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza “, que presentará na súa visita á Domus. O acto contará tamén coa participación do escritor Xavier Seoane.

Jorge Wagensberg é doutor en Física e profesor de Teoría dos Procesos Irreversibles na Universidade de Barcelona, e director da Área de Ciencia e Medio da Obra Social "La Caixa".

Creou e dirixe a serie Metatemas de Tusquets Editores, unha colección de referencia para o pensamento científico que en 2005 cumpriu vinte e dous anos de andaina.

De 1991 a 2005 dirixiu o Museu de la Ciència de la Fundación "La Caixa, e en 2007 recibiu a “Creu Sant Jordi" da Generalitat de Cataluña.

Publicou un centenar de traballos de investigación en dominios tan diversos como termodinámica, matemáticas, biofísica, microbioloxía, paleontoloxía, entomoloxía, museoloxía científica e filosofía da ciencia.

Domus
R/ Santa Teresa 1. A Coruña

Entrada libre e gratuítaLos Museos Científicos Coruñeses inician el 9 de marzo el ciclo de divulgación “Los lunes con ciencia”

—Jorge Wagensberg, director del Área de Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación “La Caixa”, abrirá el ciclo con una charla titulada “El gozo intelectual”

Los Museos Científicos Coruñeses inician el lunes 9 de marzo un ciclo de divulgación científica que lleva el título de “Los lunes con ciencia”. El objetivo de esta iniciativa, patrocinada por Caixanova, es contribuir a incorporar la ciencia a la agenda cultural cotidiana. A lo largo de los tres meses que durará el ciclo, el público podrá asistir los lunes a actos de diversos formatos y temática; desde conferencias, proyecciones, debates, acabando en mayo con la celebración de un seminario dedicado a la cultura científica.

Con el patrocinio de:
La intervención de Wagensberg, que tendrá lugar en la Domus, el lunes 9 de marzo, a las 8 de la tarde, tratará sobre el afán de saber y el placer que éste procura, exponiendo historias y reflexiones del quehacer diario de un científico en los que surgen el estímulo, la conversación, la compresión y la intuición en una gran variedad de situaciones: viajes, cenas, lecturas, conferencias. Todos estos aspectos están recogidos en su libro “El gozo intelectual. Teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza “, que presentará en su visita a la Domus. El acto contará también con la participación del escritor Xavier Seoane.

Jorge Wagensberg es doctor en Física y profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles en la Universidad de Barcelona, y director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social “La Caixa”.

Creó y dirige la serie Metatemas de Tusquets Editores, una colección de referencia para el pensamiento científico que en 2005 cumplió veintidós años de andadura.

De 1991 a 2005 dirigió el Museu de la Ciència de la Fundación “La Caixa, y en 2007 recibió la “Creu Sant Jordi” de la Generalitat de Cataluña.

Ha publicado un centenar de trabajos de investigación en dominios tan diversos como termodinámica, matemáticas, biofísica, microbiología, paleontología, entomología, museología científica y filosofía de la ciencia.


Domus
C/ Santa Teresa 1. A Coruña

Entrada libre y gratuita