20 abril 2009

Os Museos Científicos Coruñeses comezan os preparativos para a edición dunha nova Monografía de Comunicación Científica dedicada á evolución

Ver nota completa: español | galego


—Os cidadáns poden enviar as súas preguntas sobre o tema a través dun contestador telefónico, unha dirección de correo electrónico ou deixando un escrito na recepción dos museos.
—As preguntas poden enviarse a partir do 19 de abril, aniversario da morte de Charles Darwin.

En plena celebración do Ano Darwin, os Museos Científicos Coruñeses lanzarán unha publicación que dará resposta ás principais inquietudes dos cidadáns sobre a evolución.

Para a elaboración desta edición, que comeza agora, ábrese un período de recepción das preguntas que os cidadáns desexen formular sobre o tema, e que poderán enviar a través de 3 medios:

- Contestador telefónico, número 981 189 838
- Correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org
- Por escrito nas recepcións da Casa das Ciencias, Domus e Aquarium Finisterrae


A data do lanzamento desta nova monografía, que se distribuirá gratuitamente, será en torno ao 24 de novembro, coincidindo coa conmemoración dos 150 anos da publicación de "A orixe das especies", a famosa obra de Charles Darwin sobre a evolución biolóxica.

Século e medio despois, a evolución segue sendo un tema de continua actualidade. "As diferenzas entre o xenoma humano e do chimpancé son dez veces maiores do que se cría", "Volverían as especies evolucionar igual se se lles dese a oportunidade?", "Un peixe de hai 419 millóns de anos dá novas pistas sobre a evolución", son algúns dos titulares que apareceron nos medios de comunicación recentemente.

As Monografías de Comunicación Científica, das que xa se levan publicados 8 títulos (dispoñibles na páxina web de mc2), son un proxecto de comunicación que pretende dar respostas aos cidadáns ante cuestións científicas de actualidad.

Nestas publicacións trátase de ofrecer respostas breves, concretas e nunha linguaxe comprensible para todos, a unha vintena de preguntas que salen dunha busca entre a poboación sobre cuestións de actualidade. O resultado é un documento informativo, accesible para todo tipo de públicos pero rigoroso, crible e atractivo, que permite varios niveis de lectura.

Un proxecto de alcance europeo
O pasado mes de febreiro, os Museos Científicos Coruñeses presentaron no Parlamento Europeo, ante a Comisión Europea, o proxecto das Monografías de Comunicación Científica.

A presentación formaba parte dun acto organizado por ECSITE (Asociación Europea de centros de ciencia, museos, zoos, acuarios e institucións de investigación, á que pertencen os Museos Científicos Coruñeses) que pretendía poñer de relevancia ante a Comisión Europea e os parlamentarios o labor dos centros de ciencia na educación e divulgación científicas dos cidadáns.

Para iso, ECSITE invitou previamente a os seus máis de 300 membros a presentar aquelas actividades que considerasen as súas Mellores Prácticas. Das máis de 30 propostas presentadas, seleccionáronse 8 entre as que se atopa a colección "Monografías de Comunicación Científica" dos Museos Científicos Coruñeses.

Compartíu a presentación en Bruxelas cos outros sete seleccionados, os centros de ciencia Heureka de Finlandia, Deutsches Museum de Munich (Alemaña), Nemo de Ámsterdam (Holanda), Cité das Sciences & de l’industrie de París (Francia), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica), Experimentarium (Dinamarca), e rede Ciencia Viva (Portugal).

Deste xeito, a iniciativa coruñesa foi a única representante española no acto de Bruxelas.

Para ver e descargar as Monografías de Comunicación Científica:
http://www.casaciencias.org/gl/responde.html


Los Museos Científicos Coruñeses comienzan los preparativos para la edición de una nueva Monografía de Comunicación Científica dedicada a la evolución

—Los ciudadanos pueden enviar sus preguntas sobre el tema a través de un contestador telefónico, una dirección de correo electrónico o dejando un escrito en la recepción de los museos.
—Las preguntas pueden enviarse a partir del 19 de abril, aniversario de la muerte de Charles Darwin.

En plena celebración del Año Darwin, los Museos Científicos Coruñeses lanzarán una publicación que dará respuesta a las principales inquietudes de los ciudadanos sobre la evolución.

Para la elaboración de esta edición, que comienza ahora, se abre un período de recepción de las preguntas que los ciudadanos deseen formular sobre el tema, y que podrán enviar a través de 3 medios:

- Contestador telefónico, número 981 189 838
- Correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org
- Por escrito en las recepciones de la Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae

La fecha del lanzamiento de esta nueva monografía, que se distribuirá gratuitamente, será en torno al 24 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración de los 150 años de la publicación de "El origen de las especies", la famosa obra de Charles Darwin sobre la evolución biológica.

Siglo y medio después, la evolución sigue siendo un tema de continua actualidad. "Las diferencias entre el genoma humano y del chimpancé son diez veces mayores de lo que se creía", "¿Volverían las especies a evolucionar igual si se les diese la oportunidad?", "Un pez de hace 419 millones de años da nuevas pistas sobre la evolución", son algunos de los titulares que aparecieron en los medios de comunicación recientemente.

Las Monografías de Comunicación Científica, de las que ya se llevan publicados 8 títulos (disponibles en la página web de mc2), son un proyecto de comunicación que pretende dar respuestas a los ciudadanos ante cuestiones científicas de actualidad.

En estas publicaciones se trata de ofrecer respuestas breves, concretas y en un lenguaje comprensible para todos, a una veintena de preguntas que salen de una búsqueda entre la población sobre cuestiones de actualidad. El resultado es un documento informativo, accesible para todo tipo de públicos pero riguroso, creíble y atractivo, que permite varios niveles de lectura.

Un proyecto de alcance europeo
El pasado mes de febrero, los Museos Científicos Coruñeses presentaron en el Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea, el proyecto de las Monografías de Comunicación Científica.

La presentación formaba parte de un acto organizado por ECSITE (Asociación Europea de centros de ciencia, museos, zoos, acuarios e instituciones de investigación, a la que pertenecen los Museos Científicos Coruñeses) que pretendía poner de relevancia ante la Comisión Europea y los parlamentarios la labor de los centros de ciencia en la educación y divulgación científicas de los ciudadanos.

Para eso, ECSITE invitó previamente a sus más de 300 miembros a presentar aquellas actividades que consideraran sus Mejores Prácticas. De las más de 30 propuestas presentadas, se seleccionaron 8 entre las que se encuentra la colección "Monografías de Comunicación Científica" de los Museos Científicos Coruñeses.

Compartió la presentación en Bruselas con los otros siete seleccionados, los centros de ciencia Heureka de Finlandia, Deutsches Museum de Munich (Alemania), Nemo de Ámsterdam (Holanda), Cité de las Sciences & de l'industrie de París (Francia), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica), Experimentarium (Dinamarca), y red Ciência Viva (Portugal).

De este modo, la iniciativa coruñesa fue la única representante española en el acto de Bruselas.

Para ver y descargar las Monografías de Comunicación Científica:
http://www.casaciencias.org/mc2/responde.html