20 mayo 2009

Aberta a convocatoria dos premios Prismas á divulgación 2009

[Ver nota en galego]— O certame é una iniciativa dos Museos Científicos Coruñeses, Concello da Coruña, que pretende potenciar a difusión da cultura científica en España e apoiar a todos os profesionais que traballan neste campo.

Concederanse os Prismas de Bronce aos mellores traballos de divulgación científica nas modalidades de multimedia, textos inéditos, artigos xornalísticos, (dotadas cun premio de 6.000 euros), libros editados e un Prisma Especial do Xurado. Grazas á empresa PharmaMar-grupo Zeltia esta última modalidade terá un reforzo especial, ao dotar cun premio de 9.000 euros.

Os traballos presentados deberán tratar sobre calquera tema en relación coas ciencias físicas e naturais, tanto nos seus aspectos xerais, como en calquera das súas ramas ou aplicacións prácticas, incluíndo biografías de científicos e historia da ciencia, que contribúan á mellor comprensión das ideas, actitudes e procesos científicos.

Descarga as bases da convocatoria e fichas de participación (PDF, 852 KB):
http://www.casaciencias.org/docs/bases-prismas-2009-gl.pdf


Abierta la convocatoria de los premios Prismas a la divulgación 2009

— El certamen es una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses, Ayuntamiento de A Coruña, que pretende potenciar la difusión de la cultura científica en España y apoyar a todos los profesionales que trabajan en este campo.

Se concederán los Prismas de Bronce a los mejores trabajos de divulgación científica en las modalidades de multimedia, textos inéditos, artículos periodísticos (dotadas con un premio de 6.000 euros), libros editados y un Prisma Especial del Jurado. Gracias a la empresa PharmaMar-grupo Zeltia esta última modalidad tendrá un refuerzo especial, al dotar con un premio de 9.000 euros.

Los trabajos presentados deberán tratar sobre cualquiera tema en relación con las ciencias físicas y naturales, tanto en sus aspectos generales, como en cualquiera de sus ramas o aplicaciones prácticas, incluyendo biografías de científicos y historia de la ciencia, que contribuyan a la mejor comprensión de las ideas, actitudes y procesos científicos.

Descarga las bases de la convocatoria y fichas de participación (PDF, 849 KB):
http://www.casaciencias.org/docs/bases-prismas-2009-es.pdf