08 mayo 2009

Darwin vs. Lamarck. Dúas formas de entender a evolución biolóxica

[Ver nota en galego]
O próximo luns 11 de maio Francisco Pelayo e Agustí Camós protagonizarán unha tertulia científica sobre dúas figuras básicas na construcción da teoría da evolución biolóxica, Darwin e Lamarck.

Os asistentes poderán obter da man destes importantes expertos respostas a moitas preguntas sobre a obra de dous científicos xeniais, identificar o que hai de Lamarck na teoría de Darwin, como foi a recepción das súas propostas, como aparecen éstas na cultura popular contemporánea, etc.

A actividade está enmarcada no ciclo de divulgación “Luns con ciencia” e nos actos de celebración do Ano Darwin organizados polos Museos Científicos Coruñeses.

Francisco Pelayo, é doutor en Ciencias Biolóxicas pola Facultade de Bioloxía da Universidad Complutense de Madrid, e científico titular do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destinado no Instituto de Historia do Centro de Ciencias Humanas e Sociais do CSIC. É autor de diversas publicacións sobre Darwin e a teoría da evolución.

Agustí Camós é licenciado en bioloxía, magister en Historia das Ciencias e doutor pola Universidad Autónoma de Barcelona. É catedrático de Bioloxía e Xeoloxía no IES Miquel Martí i Pol de Cornellà, en Barcelona.
No ano 2008 foi subvencionado na Universidade de Melbourne para desenvolver un proxecto de investigación sobre o evolucionismo predarwinista en Australia.

Os Luns con Ciencia é unha actividade patrocinada por Caixanova.

Luns 11 de maio, ás 20 horas.
Domus. R/ Santa Teresa 1. A Coruña
Entrada libre e gratuítaDarwin vs. Lamarck. Dos formas de entender la evolución biológica


El próximo lunes 11 de mayo Francisco Pelayo y Agustí Camós protagonizarán una tertulia científica sobre dos figuras básicas en la construcción de la teoría de la evolución biológica, Darwin y Lamarck.

Los asistentes podrán obtener de la mano de estos importantes expertos respuestas a muchas preguntas sobre la obra de dos científicos geniales, identificar qué hay de Lamarck en la teoría de Darwin, cómo fue la recepción de sus propuestas, cómo aparecen éstas en la cultura popular contemporánea, etc.

La actividad está enmarcada en el ciclo de divulgación "Lunes con ciencia" y en los actos de celebración del Año Darwin organizados por los Museos Científicos Coruñeses.

Francisco Pelayo, es doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destinado en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es autor de diversas publicaciones sobre Darwin y la teoría de la evolución.

Agustí Camós es licenciado en biología, magister en Historia de las Ciencias y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es catedrático de Biología y Geología en el IES Miquel Martí i Pol de Cornellà, en Barcelona.
En el año 2008 fue becado en la Universidad de Melbourne para desarrollar un proyecto de investigación sobre el evolucionismo predarwinista en Australia.

Los Lunes con Ciencia es una actividad patrocinada por Caixanova.

Lunes 11 de mayo, a las 20 horas.
Domus. C/ Santa Teresa 1. A Coruña
Entrada libre y gratuita