09 mayo 2009

Jane Goodall dará unha conferencia na Coruña o próximo 12 de maio invitada polos Museos Científicos Coruñeses e o Ceida

[Ver nota en galego]
A recoñecida naturalista e primatóloga inglesa falará sobre "O que aprendín dos chimpancés. A conservación das especies ameazadas", na sala de Cámara do Pazo da Ópera ás 8 da tarde.

Tras cinco décadas dedicada á investigación, a educación e a conservación, a doutora Jane Goodall cóntanos o camiño percorrido dende que arribase á selva Gombe en 1960 para estudar os chimpancés salvaxes, ata a tarefa de sensibilización ambiental que a leva a viaxar polo mundo 300 días ao ano.

Co obxectivo de promover a protección de especies e ecosistemas, o seu Instituto traballa no desenvolvemento sostible e a educación das comunidades locais, principais axentes no proceso de conservación. Así mesmo, recollerá as súas experiencias sobre o que se está a desenvolver e o que podemos facer para protexer as numerosas especies en perigo de extinción, co fin de que este planeta sexa un lugar mellor para todos.

Martes 12 de maio de 2009, ás 20:00 horas
Sala de Cámara do Pazo da Ópera
Glorieta de América s/n
A Coruña

Aforo limitadoJane Goodall dará una conferencia en A Coruña el próximo 12 de mayo invitada por los Museos Científicos Coruñeses y el Ceida


La reconocida naturalista y primatóloga inglesa hablará sobre "Lo que aprendí de los chimpancés. La conservación de las especies amenazadas", en la sala de Cámara del Palacio de la Ópera a las 8 de la tarde.

Tras cinco décadas dedicada a la investigación, la educación y la conservación, la doctora Jane Goodall no cuenta el camino recorrido desde que arribara a la selva Gombe en 1960 para estudiar los chimpancés salvajes, hasta la tarea de sensibilización ambiental que la lleva a viajar por el mundo 300 días al año.

Con el objetivo de promover la protección de especies y ecosistemas, su Instituto trabaja en el desarrollo sostenible y la educación de las comunidades locales, principales agentes en el proceso de conservación. Asimismo, recogerá sus experiencias sobre lo que se está desarrollando y lo que podemos hacer para proteger las numerosas especies en peligro de extinción, con el fin de que este planeta sea un lugar mejor para todos.

Martes 12 de mayo de 2009, a las 20:00 horas
Sala de Cámara del Palacio de la Ópera
Glorieta de América s/n
A Coruña

Aforo limitado