06 mayo 2009

O sábado 9 de maio o Parque de Santa Margarita acolle a súa xa tradicional romaría científica

[Ver nota en galego]— Preto de 1.000 estudantes e profesores de 26 centros educativos, así como membros de numerosas entidades encherán con actividades as 34 carpas e espazos de ocio instalados nas inmediacións da Casa das Ciencias

— Os Museos Científicos Coruñeses súmanse ao Día da Ciencia na Rúa cunha xornada de portas abertas


XIV Día da Ciencia na Rúa
Sábado 9 de maio de 2009
Parque de Santa Margarita. A Coruña
De 11 da mañá a 7 da tarde
Co patrocinio de CAIXANOVA

Descarga o programa completo (PDF, 5.66 MB)


Un ano máis os alumnos e profesores de centros escolares serán os protagonistas desta festa da ciencia, que se desenvolverá en 34 carpas instaladas ao aire libre no coruñés Parque de Santa Margarita. Cociñas e fornos solares nos que se pode cociñar, maquetas dun invernadoiro e dunha casa con control automatizado de temperatura e de apertura e peche de persianas, experiencias con ilusións visuais, xogos con circuítos eléctricos, actividades con pompas de xabón, observación de células de pulmón e traquea ao microscopio e extracción de ADN de vexetais serán algunhas das numerosas propostas dos estudantes.

O Día da Ciencia na Rúa, que organizan por décimo cuarto ano consecutivo a Asociación de Amigos da Casa das Ciencias e os Museos Científicos Coruñeses, e que está patrocinado por Caixanova, reunirá nesta convocatoria a 26 centros educativos da Coruña, Betanzos, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada, Ribadeo e Carballo.

A Universidade da Coruña terá unha destacada representación con programas de actividades presentados por profesores e alumnos das facultades de Informática, Ciencias, así como da Asociación de Investigadores Parga Pondal.

Outras das institucións que participarán son o Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con talleres relacionados con instrumentos científicos utilizados ao longo da historia para estudar o universo, o Instituto Español de Oceanografía, que presentará actividades relacionadas coas campañas e investigacións que realiza e mostraxes biolóxicas de peixes ás 12, 17, e 19 horas, ou a Agrupación Astronómica Ío, que dispoñerá telescopios para a observación do ceo.

PORTAS ABERTAS NOS MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES
Ademais da xornada de entrada gratuita para visitar todas ás súas exposicións, en cada un dos centros celebraranse actividades especiais programadas para este día.

A Casa das Ciencias, recentemente renovada e cun novo planetario dixital presentará unha maratón de programas de planetario, con pases ás 11, 12, 13, 16, 17 e 18 horas.

A Domus celebrará un Campionato de PowerMind, un módulo interactivo no que, para gañar, hai que relaxarse. Consiste nunha mesa con dúas porterías e unha pequena pelota; dous xogadores, enfrontados a cada lado da mesa, deben mover a pelota cara á portería contraria a través das ondas cerebrais que se producen durante a relaxación. O campionato se celebrará ás 12.30 e ás 17:30 horas.

Na Domus tamén se poderá asistir a sesións de cine 3D, no que se proxecta “Dinosaurios, xigantes da Patagonia”. Hai pases ás 12 e 17 (versión galego), e ás 13 e 18 horas (versión castelán).

O Aquarium Finisterrae realizará unha actividade na que se dará para comer ás focas ante o público, acompañado dunha charla a cargo dos seus coidadores. Será ás 12:00 e ás 17:00 horas.

O desfile de cabezudos de famosos científicos, que nesta ocasión irán acompañados de malabaristas, xogos, concursos e entretementos completarán esta xornada festiva no Parque de Santa Margarita.


El sábado 9 de mayo, el Parque de Santa Margarita acoge su ya tradicional romaría científica

— Cerca de 1.000 estudiantes y profesores de 26 centros educativos, así como miembros de numerosas entidades, llenarán con actividades las 34 carpas y espacios de ocio instalados en las cercanías de la Casa de las Ciencias

— Los Museos Científicos Coruñeses se suman al Día de la Ciencia en la Calle con una jornada de puertas abiertas

XIV Día de la Ciencia en la Calle
Sábado, 9 de mayo de 2009
Parque de Santa Margarita. A Coruña
De 11 de la mañana a 7 de la tarde
Con el patrocinio de CAIXANOVA

Descarga el programa completo (PDF, 5.66 MB)

Un año más los alumnos y profesores de centros escolares serán los protagonistas de esta fiesta de la ciencia, que se desarrollará en 34 carpas instaladas al aire libre en el coruñés Parque de Santa Margarita. Cocinas y hornos solares en los que se puede cocinar, maquetas de un invernadero y de una casa con control automatizado de temperatura y de apertura y cierre de persianas, experiencias con ilusiones visuales, juegos con circuitos eléctricos, actividades con pompas de jabón, observación de células de pulmón y traquea al microscopio y extracción de ADN de vegetales serán algunas de las numerosas propuestas de los estudiantes.

El Día de la Ciencia en la Calle, que organizan por décimocuarto año consecutivo la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y los Museos Científicos Coruñeses, y que está patrocinado por Caixanova, reunirá en esta convocatoria a 26 centros educativos de A Coruña, Betanzos, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada, Ribadeo y Carballo.

La Universidad de la Coruña tendrá una destacada representación con programas de actividades presentados por profesores y alumnos de las facultades de Informática, Ciencias, así como de la Asociación de Investigadores Parga Pondal.

Otras de las instituciones que participarán son el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con talleres relacionados con instrumentos científicos utilizados al largo de la historia para estudiar el universo, el Instituto Español de Oceanografía, que presentará actividades relacionadas con las campañas e investigaciones que realiza y muestras biológicas de pescados a las 12, 17, y 19 horas, o la Agrupación Astronómica Ío, que dispondrá telescopios para la observación del cielo.

PUERTAS ABIERTAS EN LOS MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES
Además de la jornada de entrada gratuita para visitar todas a sus exposiciones, en cada uno de los centros se celebrarán actividades especiales programadas para este día.

La Casa de las Ciencias, recién renovada y con un nuevo planetario digital, presentará un maratón de programas de planetario, con pases a las 11, 12, 13, 16, 17 y 18 horas.

La Domus celebrará un Campeonato de PowerMind, un módulo interactivo en el que, para ganar, hay que relajarse. Consiste en una mesa con dos porterías y una pequeña pelota; dos jugadores, enfrentados la cada lado de la mesa, deben mover la pelota hacia la portería contraria a través de las ondas cerebrales que se producen durante la relaxación. El campeonato se celebrará a las 12.30 y a las 17:30 horas.

En la Domus también se podrá asistir a sesiones de cine 3D, en el que se proyecta "Dinosaurios, gigantes de la Patagonia". Hay pases a las 12 y 17 (versión gallego), y a las 13 y 18 horas (versión castellano).

El Aquarium Finisterrae realizará una actividad en la que se dará de comer a las focas ante el público, acompañado de una charla a cargo de sus cuidadores. Será a las 12:00 y a las 17:00 horas.

El desfile de cabezudos de famosos científicos, que en esta ocasión irán acompañados de malabaristas, juegos, concursos y entretementos completarán esta jornada festiva en el Parque de Santa Margarita.