03 junio 2009

Final do XI Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares

[Ver nota en galego]Con cantas pas funciona mellor un aeroxerador? A que temperatura cantan os grilos? Son máis nutritivas as algas que as espinacas? Qué madeira produce máis enerxía? Qué sustancias depuran mellor a auga?


Estes son os temas das investigacións que defenderán os finalistas do XI Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares, cuxa final se celebrará o próximo sábado, 6 de xuño, a partir das 11 da mañá na Domus, A Coruña.

Durante o acto, no que se contará coa presenza de familiares e compañeiros de estudos dos participantes, os mozos investigadores deberán expor e defender os seus traballos ante o Xurado.

Estas son as preguntas finalistas e que competirán polo primeiro premio:

- Que número de pas optimizan o rendemento dos aeroxeneradores?, presentado por José M. Bahamonde Araujo, Jose M. Francisco Alonso, José L. Basalo Seijas e Stefan Alvárez Pinto do IES Castro de Baroncelli de Verín

- Popeye: algas mellor que espinacas?, presentado por Gustavo J. Guerrero Vigo e Marcos Iglesias Montoiro do IES de Sar de Santiago de Compostela.

- Qué tipo de madeira produce máis cantidade de enerxía de biomasa mediante unha combustión termoquímica?, presentado por Tania Alonso Campos, Laura Pardo Pérez e David Ginzo Manso do IES Castro de Baroncelli de Verín

- Cal é a temperatura á que cantan os grilos?, presentado por Angel Lago Souto, Brais Rúa Estévez, David Rodríguez Rodal e Alejandro Solla Landesa do IES As Barxas de Moaña.

- Qué combinación de sustancias depura mellor a auga?, presentado por Vania C. Gonçalves da Encarnaçao, Sonia Villar Prieto, Loli Sanmiguel Queija e María Quija Fernández do IES Castro de Baroncelli de Verín

Convocado polos Museos Científicos Coruñeses, El Corte Inglés e a Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias trátase dun premio de investigación dirixido aos estudantes de secundaria en Galicia que busca fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas.


FALLO E ENTREGA DE PREMIOS
Tras a exposición dos traballos o Xurado retirarase a deliberar e emitirá o fallo, o que terá lugar sobre as 13:30 horas do mesmo sábado 6 de xuño, para continuar coa entrega dos premios, patrocinados por El Corte Inglés.

Os gañadores recibirán como premio unha viaxe ao parque natural “Arribes del Duero”, unha paraxe situada a beiras do río Douro que forma parte da rede de espazos naturais protexidos de Castela e León.

Tamén haberá premios para os demais finalistas.

Final del XI Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares

¿Con cuántas palas funciona mejor un aerogenerador? ¿A qué temperatura cantan los grillos? ¿Son más nutritivas las algas que las espinacas? Qué madera produce más energía? ¿Qué sustancias depuran mejor el agua?

Estos son los temas de las investigaciones que defenderán los finalistas del XI Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares, cuya final se celebrará el próximo sábado, 6 de junio, a partir de las 11 de la mañana en la Domus, A Coruña.

Durante el acto, en el que se contará con la presencia de familiares y compañeros de estudios de los participantes, los jóvenes investigadores deberán exponer y defender sus trabajos ante el Jurado.

Estas son las preguntas finalistas y que competirán por el primer premio:

- ¿Qué número de palas optimizan el rendimiento de los aerogeneradores?, presentado por José M. Bahamonde Araujo, Jose M. Francisco Alonso, José L. Basalo Seijas y Stefan Alvárez Pinto del IES Castro de Baroncelli de Verín

- Popeye: ¿algas mejor que espinacas?, presentado por Gustavo J. Guerrero Vigo y Marcos Iglesias Montoiro del IES de Sar de Santiago de Compostela.

- ¿Qué tipo de madera produce más cantidad de energía de biomasa mediante una combustión termoquímica?, presentado por Tania Alonso Campos, Laura Pardo Pérez y David Ginzo Manso del IES Castro de Baroncelli de Verín

- ¿Cuál es la temperatura a la que cantan los grillos?, presentado por Angel Lago Souto, Brais Rúa Estévez, David Rodríguez Rodal y Alejandro Solla Landesa del IES As Barxas de Moaña.

- ¿Qué combinación de sustancias depura mejor el agua?, presentado por Vania C. Gonçalves da Encarnaçao, Sonia Villar Prieto, Loli Sanmiguel Queija y María Quija Fernández del IES Castro de Baroncelli de Verín

Convocado por los Museos Científicos Coruñeses, El Corte Inglés y la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias se trata de un premio de investigación dirigido a los estudiantes de secundaria en Galicia que busca fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas.


FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
Tras la exposición de los trabajos, el Jurado se retirará a deliberar y emitirá el fallo, el que tendrá lugar sobre las 13:30 horas del mismo sábado 6 de junio, para continuar con la entrega de los premios, patrocinados por El Corte Inglés.

Los ganadores recibirán como premio un viaje al parque natural "Arribes del Duero", un paraje situado a orillas del río Duero que forma parte de la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León.

También habrá premios para los demás finalistas.