15 junio 2009

O espacio informativo dos Museos Científicos Coruñeses sobre a nova gripe actualizase coa noticia da alerta máxima de pandemia

[Ver nota en galego]
O espacio informativo dos Museos Científicos Coruñeses sobre a nova gripe actualizase coa noticia da alerta máxima de pandemia

Os Museos Científicos Coruñeses ofrecen na súa páxina web un completo paquete de recursos sobre a nova gripe que se actualiza constantemente, e que recolle as últimas noticias que desde a OMS dan o nivel máximo de alerta de pandemia.

Esta información pode consultarse na Wikiteca http://www.wikiteca.org/. Contén unha sección principal, o Caderno Dixital, cos seguintes apartados:

- Os feitos: cunha selección de noticias en medios de comunicación.
- Reaccións, coa resposta de autoridades e científicos.
- Ciencia ao rescate, na que se responde a preguntas como por que nos preocupa tanto esta nova gripe?
- Que facer?, que recolle algunhas recomendacións, incluídas as da OMS.
- Explora, na que se ofrece información completa sobre cuestións relacionadas, como que é un virus ou que é a gripe.
- Pérdete, cunha colección recursos como fotos de termografías, ou películas nas que se fala de infeccións.
- No museo, sección na que se pode encontrar o podcast da conferencia que Pilar Farjas pronunciou na Domus o pasado mes de maio, ou unha referencia ao módulo sobre os virus que se exhibe na Casa das Ciencias.
- Actividades, especialmente para a aula.

UNIDADE MULTIMEDIA
Ademais no vestíbulo de entrada da Domus existe unha pantalla táctil dende a que os visitantes poden acceder á unidade multimedia desta Wikiteca.

Constitúe una guía rápida sobre a Wikiteca da nova gripe que contén apartados nos que se responden a algunhas das preguntas máis frecuentes con “Ollo científico”, un “Quiz” que invita a autoevaluar o que cada un sabe sobre a nova gripe, fichas temáticas sobre termos como virus, pandemia, vacina, novo virus da gripe A, e unha colección de fotos.
El espacio informativo de los Museos Científicos Coruñeses sobre la nueva gripe se actualiza con la noticia de la alerta máxima de pandemia

Los Museos Científicos Coruñeses ofrecen en su página web un completo paquete de recursos sobre la nueva gripe que se actualiza constantemente, y que recoge las últimas noticias que desde la OMS dan el nivel máximo de alerta de pandemia.

Esta información puede consultarse en la Wikiteca http://www.wikiteca.org/. Contiene una sección principal, el Cuaderno Digital, con los siguientes apartados:

- Los hechos: con una selección de noticias en medios de comunicación.
- Reacciones, con la respuesta de autoridades y científicos.
- Ciencia al rescate, en la que se responde a preguntas como ¿por qué nos preocupa tanto esta nueva gripe?
- ¿Que hacer?, que recoge algunas recomendaciones, incluidas las de la OMS.
- Explora, en la que se ofrece información completa sobre cuestiones relacionadas, como qué es un virus o qué es la gripe.
- Piérdete, con una colección recursos como fotos de termografías, o películas en las que se habla de infecciones.
- En el museo, sección en la que se puede encontrar el podcast de la conferencia que Pilar Farjas pronunció en la Domus el pasado mes de mayo, o una referencia al módulo sobre los virus que se exhibe en la Casa de las Ciencias.
- Actividades, especialmente para el aula.

UNIDAD MULTIMEDIA
Además, en el vestíbulo de entrada de la Domus existe una pantalla táctil desde la cual los visitantes pueden acceder a la unidad multimedia de esta Wikiteca.

Constituye una guía rápida sobre la Wikiteca de la nueva gripe que contiene apartados en los que se responden a algunas de las preguntas más frecuentes con "Ojo científico", un "Quiz" que invita la autoevaluar lo que cada uno sabe sobre la nueva gripe, fichas temáticas sobre términos como virus, pandemia, vacuna, nuevo virus de la gripe A, y una colección de fotos.