28 julio 2009

A Domus estrea unha escultura a tamaño real do «home de Atapuerca»

[Ver nota en galego]—Con esta inauguración, os Museos Científicos Coruñeses continúan o seu completo programa de actuacións para conmemorar o Ano Darwin 2009.
—O grupo teatral Chévere presenta unha peza creada especialmente para festexar a incorporación do Homo antecessor á exposición permanente da Domus sobre evolución humana.


A Domus renova o elemento estelar de “Homínidos e Homínidas”, a súa exposición permanente sobre evolución humana. A popular atracción é unha escultura participativa, que invita ao público a formar parte dela, que representa á nosa familia evolutiva e que medra agora coa incorporación dun novo membro: o Homo antecessor, o grande descubrimento científico das excavacións de Atapuerca (Burgos).

Coa chegada do Homo antecessor á Domus, os Museos Científicos Coruñeses seguen a celebrar o Ano Darwin, despois da estrea do documental "Evolución" no planetario da Casa das Ciencias e da incorporación no Aquarium Finisterrae de contidos expositivos relacionados coa teoría de Darwin. A nova escultura da Domus supón tamén un recoñecemento ao equipo investigador de Atapuerca, que descubriu esta peza clave para resolver o complicado puzzle da evolución humana, das nosas orixes.

Agora os visitantes da Domus poden sentarse a carón dun 'home de Atapuerca', un representante a tamaño real dos nosos primeiros devanceiros que poboaron Europa, hai máis dun millón de anos. O Homo antecessor súmase a unha escultura de grupo, con modelos a escala real de diversas especies extinguidas que foron os parentes máis próximos dos humanos: Homo neanderthalensis, Homo habilis, Homo erectus e Australopithecus afarensis.

Os primeiros europeos
Desde a inauguración da exposición «Homínidos e homínidas. A familia presumida» en 2005, converteuse en tradición que os visitantes da Domus ocupen a cadeira baleira nesa escultura, convertíndose en representantes da especie Homo sapiens, e queran levar de recordo unha foto con outros homínidos. E nesa "foto de familia" non podía faltar o Homo antecessor, que é a especie homínida máis antiga de Europa e foi descuberta en España, na provincia de Burgos.

Ata que apareceron os fósiles do Homo antecessor en Atapuerca, no verán de 1994, pensábase que en Europa había homínidos desde hai uns 500.000 anos, e agora sabemos que chegaron hai polo menos 1,2 millóns de anos. Ademais, os investigadores de Atapuerca tamén defenden a importancia do Homo antecessor por ser o antepasado común máis recente de Homo sapiens e Homo neanderthalensis. A súa hipótese é que os antecessor apareceron en África e parte deles emigraron a Europa, evolucionando aquí ata acabar converténdose en neanderthalensis, mentres que os que quedaron en África evolucionaron a sapiens.

Humor e autocrítica
Tras a presentación oficial, actuou na Domus o grupo teatral Chévere, que descubriu a renovada escultura e interpretou o «Tanguillo do Homo antecessor», creado especialmente para a ocasión. A peza musical serviu para lembrar de xeito humorístico a importancia da especie descuberta en Atapuerca e para deixar unha crítica sobre a visión que temos os humanos de nós mesmos como cume da evolución.

Romper con eses prexuízos, con esa visión antropocentrista, é un dos obxectivos da exposición «Homínidos e Homínidas». E de aí o seu subtítulo, «A familia presumida», que dá tamén nome á escultura. A exposición invita aos visitantes a indagar nas características biolóxicas das que tanto presumimos os humanos e así ver que non somos o embigo do mundo. A locomoción bípeda, a pinza de precisión, a dieta omnívora ou a tecnoloxía son os fitos evolutivos de especies de homínidos xa extinguidas, non son características exclusivas da especie humana.

Máis información
Ano Darwin: http://www.casaciencias.org/darwin2009
Exposición «Homínidos e homínidas»: http://www.casaciencias.org/domus/hominidos-y-hominidas

La Domus estrena una escultura
a tamaño real del «hombre de Atapuerca»


—Con esta inauguración, los Museos Científicos Coruñeses continúan su completo programa de actuaciones para conmemorar el Año Darwin 2009.
—El grupo teatral Chévere presenta una pieza creada especialmente para festejar la incorporación del Homo antecessor a la exposición permanente de la Domus sobre evolución humana.


La Domus renueva el elemento estelar de «Homínidos y Homínidas», su exposición permanente sobre evolución humana. La popular atracción es una escultura participativa, que invita al público a formar parte de ella, que representa a nuestra familia evolutiva y que crece ahora con la incorporación de un nuevo miembro: el Homo antecessor, el gran descubrimiento científico de las excavaciónes de Atapuerca (Burgos).

Con la llegada del Homo antecessor a la Domus, los Museos Científicos Coruñeses continúan celebrando el Año Darwin, después del estreno del documental "Evolución" en el planetario de la Casa de las Ciencias y de la incorporación en el Aquarium Finisterrae de contenidos expositivos relacionados con la teoría de Darwin. La nueva escultura de la Domus supone también un reconocimiento al equipo investigador de Atapuerca, que descubrió esta pieza clave para resolver el complicado puzzle de la evolución humana, de nuestros orígenes.

Ahora los visitantes de la Domus pueden sentarse al lado de un 'hombre de Atapuerca', un representante a tamaño real de nuestros primeros antepasados que poblaron Europa, hace más de un millón de años. El Homo antecessor se suma a una escultura de grupo, con modelos a escala real de diversas especies extinguidas que fueron los parientes más próximos de los humanos: Homo neanderthalensis, Homo habilis, Homo erectus y Australopithecus afarensis.

Los primeros europeos
Desde la inauguración de la exposición «Homínidos y homínidas. La familia presumida» en 2005, se convirtió en tradición que los visitantes de la Domus ocupen la silla vacía en esa escultura, convirtiéndose en representantes de la especie Homo sapiens, y que quieran llevarse de recuerdo una foto con otros homínidos. Y en esa "foto de familia" no podía faltar el Homo antecessor, que es la especie homínida más antigua de Europa y fue descubierta en España, en la provincia de Burgos.

Hasta que aparecieron los fósiles del Homo antecessor en Atapuerca, en verano de 1994, se pensaba que en Europa había homínidos desde hace unos 500.000 años, y ahora sabemos que llegaron hace por lo menos 1,2 millones de años. Además, los investigadores de Atapuerca también defienden la importancia del Homo antecessor por ser el antepasado común más reciente de Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Su hipótesis es que los antecessor aparecieron en África y parte de ellos emigraron a Europa, evolucionando aquí hasta acabar convirtiéndose en neanderthalensis, mientras que los que quedaron en África evolucionaron a sapiens.

Humor y autocrítica
Tras la presentación oficial, actuó en la Domus el grupo teatral Chévere, que descubrió la renovada escultura e interpretó el «Tanguillo del Homo antecessor», creado especialmente para la ocasión. La pieza musical sirvió para recordar de manera humorística la importancia de la especie descubierta en Atapuerca y para dejar una crítica sobre la visión que tenemos los humanos de nosotros mismos como cumbre de la evolución.

Romper con esos prejuicios, con esa visión antropocentrista, es uno de los objetivos de la exposición «Homínidos y Homínidas». Y de ahí su subtítulo, «La familia presumida», que da también nombre a la escultura. La exposición invita a los visitantes a indagar en las características biológicas de las que tanto presumimos los humanos y así ver que no somos el obligo del mundo. La locomoción bípeda, la pinza de precisión, la dieta omnívora o la tecnología son los hitos evolutivos de especies de homínidos ya extinguidas, no son características exclusivas de la especie humana.

Más información