03 julio 2009

«A noite do vampiro» no Planetario da Casa das Ciencias

[Ver nota en galego]—“A noite do vampiro” é un programa pensado para nenos e nenas de 4 a 10 anosO Conde Von Siro é un encantador vampiro que hai moito decidiu ser vexetariano e alimentarse só de zume de tomate. Vive nun remoto castelo dedicado ás súas afeccións preferidas: ler, tocar o órgano do seu bisavó e observar o firmamento. Canso de tantas noites anubradas nas que non pode ver as estrelas, decide contratar a un científico para que constrúa un simulador de ceo. Tras pasar varias semanas encerrado no laboratorio, Dagoberto, que así se chama o seu axudante, completa a máquina e preséntalla ao conde: o Kinké Catódico Bicéfalo, un artefacto espectacular que lle permite reproducir un ceo estrelado ou viaxar a outros planetas.


Esta divertida produción do Planetario de Pamplona adaptouse ao sistema de proxección dixital da Casa das Ciencias. Este planetario dixital pode incorporar panoramas e ceos completos, e a proxección de imaxes en movemento en toda a cúpula. Deste xeito, os espectadores entran nas dependencias do castelo do Conde Von Siro, recreadas a toda cúpula, e descubrir o ceo da noite, no que se poden observar as estrelas, planetas e constelacións. O público tamén poderá viaxar ata paisaxes de Marte, a Terra e a Lúa, representados en panoramas de 360º, ou achegarse a Saturno para ver como son os seus aneis, formados por anacos de xeo.«La noche del vampiro» en el Planetario de la Casa de las Ciencias

—«La noche del vampiro» es un programa pensado para niños y niñas de 4 a 10 añosEl Conde Von Siro es un encantador vampiro que hace mucho decidió ser vegetariano y alimentarse solo de zumo de tomate. Vive en un remoto castillo dedicado a sus aficiones preferidas: leer, tocar el órgano de su bisabuelo y observar el firmamento. Cansado de tantas noches nubladas en las que no puede ver las estrellas, decide contratar a un científico para que construya un simulador de cielo. Tras pasar varias semanas encerrado en el laboratorio, Dagoberto, que así se llama su ayudante, completa la máquina y se la presenta al conde: el Kinké Catódico Bicéfalo, un artefacto espectacular que le permite reproducir un cielo estrellado o viajar la otros planetas.

Esta divertida producción del Planetario de Pamplona se adaptó al sistema de proyección digital de la Casa de las Ciencias. Este planetario digital puede incorporar panoramas y cielos completos, y proyecciones de imágenes en movimiento en toda la cúpula. De este modo, los espectadores entrarán en las dependencias del castillo del Conde Von Siro, recreadas a toda cúpula, y descubrir el cielo de la noche, en el que se pueden observar las estrellas, planetas y constelaciones. El público también podrá viajar hasta paisajes de Marte, la Tierra y la Luna, representados en panoramas de 360º, o acercarse a Saturno para ver como son sus anillos, formados por trozos de hielo.