12 agosto 2009

Última semana para ver «Dinosauros 3D» na Domus

Ver nota completa: español | galego


—As proxeccións de «Dinosauros 3D. Xigantes da Patagonia» no cine da Domus rematarán o vindeiro 19 de agosto
—Entramos así na última semana para ver este documental, nunha das seis sesións diarias: ás 12, 17 e 19 horas en galego, e ás 13, 18 e 20 horas en español


O documental «Dinosaurios 3D» preséntanos un dos lugares nos que estes animais adquiriron unhas dimensións colosais: a Patagonia (Arxentina). A película recrea, partindo de datos científicos, a flora e a fauna da época na que viviron estes dinosauros xigantes.

O sistema de proxección en tres dimensións da Domus fai sentir que os dinosauros saen da pantalla e se poden tocar, provocando máis dun sobresalto entre o público. «Dinosauros 3D» amosa como se desprazaban, como se alimentaban, como criaban a súa prole e como se relacionaban estes animais prehistóricos con outras especies.

Prezo: 4€
(2€ para menores de 14, maiores de 65, Carné Xove e Tarxeta Vinte)

Máis información:
http://mc2paxinas.blogspot.com/2008/08/dinosauros-3d.html

Última semana para ver «Dinosaurios 3D» en la Domus
—Las proyecciones de «Dinosaurios 3D. Gigantes de la Patagonia» en el cine de la Domus terminarán el próximo 19 de agosto
—Entramos así en la última semana para ver este documental, en una de las seis sesiones diarias: a las 12, 17 y 19 horas en gallego, y a las 13, 18 y 20 horas en español


El documental «Dinosaurios 3D» nos presenta uno de los lugares en los que estos animales adquirieron unas dimensiones colosales: la Patagonia (Argentina). La película recrea, partiendo de datos científicos, la flora y la fauna de la época en la que vivieron estos dinosaurios gigantes.

El sistema de proyección en tres dimensiones de la Domus hace sentir que los dinosaurios salen de la pantalla y se pueden tocar, provocando más de un sobresalto entre el público. «Dinosaurios 3D» muestra como se desplazaban, como se alimentaban, como criaban su prole y como se relacionaban estos animales prehistóricos con otras especies.

Precio: 4€
(2€ para menores de 14, mayores de 65, Carné Joven y Tarjeta Vente)

Más información:
http://mc2paginas.blogspot.com/2008/08/dinosaurios-3d.html


11 agosto 2009

O Aquarium Finisterrae conmemora o bicentenario de Darwin con viñetas de cómic

Ver nota completa: español | galego


—Os Museos Científicos Coruñeses presentan "El viaje de Darwin", unha exposición enmarcada no XII Salón Internacional do Cómic "Viñetas desde o Atlántico"
—O autor, José Fonollosa, plantexa un ambicioso proxecto para recrear nunha serie de cómics a expedición do científico Charles Darwin a bordo do «Beagle»


Un ano máis o Aquarium Finisterrae convértese en sede de “Viñetas desde o Atlántico”. E nesta XII edición do Salón Internacional do Cómic da Coruña, os visitantes do acuario poden ver desde hoxe a exposición “El viaje de Darwin”, que amosa o traballo do debuxante José Miguel Fonollosa, no seu ambicioso proxecto de recrear nunha serie de cómics a expedición científica de Charles Darwin a bordo do Beagle.

Os Museos Científicos Coruñeses e “Viñetas desde o Atlántico” suman as súas forzas para continuar, con esta exposición, as celebracións do Ano Darwin, que conmemora o 200 aniversario do nacemento de Charles Darwin e mais os 150 anos da publicación de “A orixe das especies”, o libro no que o naturalista inglés desenvolveu a súa teoría da evolución.

A exposición “El viaje de Darwin”, que estará no Aquarium Finisterrae da Coruña durante todo o mes de agosto, conta con 47 páxinas orixinais que reflexan os preparativos e o storyline da obra do mesmo nome realizada por José Fonollosa. “El viaje de Darwin” é unha serie de cinco cómics que relata a viaxe que serviu de base ao naturalista para concebir anos máis tarde a súa teoría de evolución biolóxica.

A mostra inclúe tamén as portadas dos dous primeiros volumes da serie, «Plymouth-Río de Janeiro» e «Tierra de Fuego», que xa foron publicados, e ademais pódese ver en primicia a portada do terceiro libro, «Pampa», aínda inédito.

Unha viaxe de descubrimento persoal que revolucionou a ciencia
As viñetas que se expoñen no Aquarium Finisterrae preséntannos a un Darwin mozo, que apenas contaba 22 anos cando embarcou no navío da mariña británica HMS Beagle. «Era un home apaixonado que deu a volta ao mundo cos ollos moi abertos, e atopouse con algo que tiña que contar», explica Fonollosa. O autor do cómic asegura que a expedición foi unha escusa para afastarse de Inglaterra e dun pai autoritario que quería encamiñar ao seu fillo cara a mediciña ou ao seminario, pero Darwin «en ningún momento pensou que fose revolucionar nada».

«Era un rapaz que sempre vivira baixo o á do seu pai, e a viaxe foi unha patada, unha decisión radical que lle demostrase que podía facer algo por si mesmo», segundo Fonollosa, a quen lle sorprendeu especialmente descubrir que o mozo non tivese grandes pretensións científicas.

“El viaje de Darwin”, que publica a editorial Planeta, conta cun trazo clásico que penetra nas cores, a fauna e a flora de cada paisaxe ao longo dunha expedición que marcaría a obra do naturalista inglés e a súa propia vida. Así, o 27 de decembro de 1831, Charles Darwin partiu desde a costa británica rumbo a Brasil. O cómic mostra como a tripulación do HMS Beagle vía no Darwin mozo a un futuro científico e, a pesar de tratarlle como á pequena mascota do barco, todos sentían por el un profundo respecto.

José Fonollosa, un autor polifacético
José Miguel Fonollosa (Vinarós, 1975), que agora está a debuxar a cuarta entrega de "El viaje de Darwin" é un autor polifacético. Como moitos dos seus compañeiros de profesión, fogueouse nos 90 en multitude de fanzines como poden ser Hiperespacio ou Flascinder. No ano 2000 empeza a publicar na revista infantil CAMACUC, creando as series “Trastades a l’olimp” e “Hotel Monster”, as cales segue debuxando hoxe en día.

No 2006 debuxa, co guión de Manuel Castaño, a obra “Billy Bob”, unha sátira sobre a vida mesma, cun personaxe principal no cal todos nos podemos ver reflectidos. Un ano despois, a editorial Dibbuks volveu a confiar no autor, esta vez nunha obra moito máis intimista; “Te quise como sólo se quiere a los cabrones”, co guión de María José Jiménez. Esta obra chamou a atención da editorial francesa Dargaud e foi publicada ao norte dos Pirineos. Cambiando radicalmente de rexistro, José Fonollosa realizou no 2008 “Sebastián Lefou”, da man de Aleta edicións. Nun mundo fantástico, cheo de misterio e feitizaría, o bravo Sebastián Lefou loita contra todo tipo de seres malvados.

Máis información:
http://www.casaciencias.org/gl/aquarium.html
http://vinetasatlantico.blogspot.com/

El Aquarium Finisterrae conmemora el bicentenario de Darwin con viñetas de cómic
—Los Museos Científicos Coruñeses presentan "El viaje de Darwin", una exposición enmarcada en el XII Salón Internacional del Cómic "Viñetas desde el Atlántico"
—El autor, José Fonollosa, plantea un ambicioso proyecto para recrear en una serie de cómics la expedición del científico Charles Darwin a bordo del «Beagle»


Un año más el Aquarium Finisterrae se convierte en sede de "Viñetas desde el Atlántico". Y en esta XII edición del Salón Internacional del Cómic de la Coruña, los visitantes del acuario pueden ver desde hoy la exposición "El viaje de Darwin", que muestra el trabajo del dibujante José Miguel Fonollosa, en su ambicioso proyecto de recrear en una serie de cómics la expedición científica de Charles Darwin a bordo del Beagle.

Los Museos Científicos Coruñeses y "Viñetas desde el Atlántico" suman sus fuerzas para continuar, con esta exposición, las celebraciones del Año Darwin, que conmemora el 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin y los 150 años de la publicación de "El origen de las especies", el libro en el que el naturalista inglés desarrolló su teoría de la evolución.

La exposición "El viaje de Darwin", que estará en el Aquarium Finisterrae de la Coruña durante todo el mes de agosto, cuenta con 47 páginas originales que reflejan los preparativos y el storyline de la obra del mismo nombre realizada por José Fonollosa. "El viaje de Darwin" es una serie de cinco cómics que relata el viaje que sirvió de base al naturalista para concebir años más tarde su teoría de evolución biológica.

La muestra incluye también las portadas de los dos primeros volúmenes de la serie, «Plymouth-Río de Janeiro» y «Tierra de Fuego», que ya fueron publicados, y además se puede ver en primicia la portada del tercer libro, «Pampa», aún inédito.

Un viaje de descubrimiento personal que revolucionó la ciencia
Las viñetas que se exponen en el Aquarium Finisterrae nos presentan a un joven Darwin, que apenas contaba 22 años cuándo embarcó en el buque de la marina británica HMS Beagle. «Era un hombre apasionado que dio la vuelta al mundo con los ojos muy abiertos, y se encontró con algo que tenía que contar», explica Fonollosa. El autor del cómic asegura que la expedición fue una excusa para alejarse de Inglaterra y de un padre autoritario que quería encaminar a su hijo hacia la medicina o al seminario, pero Darwin «en ningún momento pensó que fuera a revolucionar nada».

«Era un chaval que siempre había vivido bajo el ala de su padre, y el viaje fue una patada, una decisión radical que le demostrara que podía hacer algo por sí incluso», según Fonollosa, a quien le sorprendió especialmente descubrir que el chico no tuviera grandes pretensiones científicas.

"El viaje de Darwin", que publica la editorial Planeta, cuenta con un trazo clásico que penetra en los colores, la fauna y la flora de cada paisaje al largo de una expedición que marcaría la obra del naturalista inglés y su propia vida. Así, el 27 de diciembre de 1831, Charles Darwin partió desde la costa británica rumbo a Brasil. El cómic muestra como la tripulación del HMS Beagle veía en el joven Darwin a un futuro científico y, a pesar de tratarle como a la pequeña mascota del barco, todos sentían por él un profundo respeto.

José Fonollosa, un autor polifacético
José Miguel Fonollosa (Vinarós, 1975), que ahora está dibujando la cuarta entrega de "El viaje de Darwin" es un autor polifacético. Como muchos de sus compañeros de profesión, se fogueó en los 90 en multitud de fanzines como pueden ser Hiperespacio o Flascinder. En el año 2000 empiza a publicar en la revista infantil CAMACUC, creando las series "Trastades a l'olimp" y "Hotel Monster", las cuales sigue dibujando hoy en día.

En el 2006 dibuja, con el guión de Manuel Castaño, la obra "Billy Bob", una sátira sobre la vida misma, con un personaje principal en el cual todos nos podemos ver reflejados. Un año después, la editorial Dibbuks volvió a confiar en el autor, esta vez en una obra mucho más intimista; "Te quise como sólo se quiere a los cabrones", con el guión de María José Jiménez. Esta obra llamó la atención de la editorial francesa Dargaud y fue publicada al norte de los Pirineos. Cambiando radicalmente de registro, José Fonollosa realizó en el 2008 "Sebastián Lefou", de la mano de Aleta ediciones. En un mundo fantástico, lleno de misterio y hechicería, el bravo Sebastián Lefou lucha contra todo tipo de ser malvados.

Más información:
http://www.casaciencias.org/aquarium
http://vinetasatlantico.blogspot.com/