12 agosto 2009

Última semana para ver «Dinosauros 3D» na Domus

[Ver nota en galego]—As proxeccións de «Dinosauros 3D. Xigantes da Patagonia» no cine da Domus rematarán o vindeiro 19 de agosto
—Entramos así na última semana para ver este documental, nunha das seis sesións diarias: ás 12, 17 e 19 horas en galego, e ás 13, 18 e 20 horas en español


O documental «Dinosaurios 3D» preséntanos un dos lugares nos que estes animais adquiriron unhas dimensións colosais: a Patagonia (Arxentina). A película recrea, partindo de datos científicos, a flora e a fauna da época na que viviron estes dinosauros xigantes.

O sistema de proxección en tres dimensións da Domus fai sentir que os dinosauros saen da pantalla e se poden tocar, provocando máis dun sobresalto entre o público. «Dinosauros 3D» amosa como se desprazaban, como se alimentaban, como criaban a súa prole e como se relacionaban estes animais prehistóricos con outras especies.

Prezo: 4€
(2€ para menores de 14, maiores de 65, Carné Xove e Tarxeta Vinte)

Máis información:
http://mc2paxinas.blogspot.com/2008/08/dinosauros-3d.html

Última semana para ver «Dinosaurios 3D» en la Domus
—Las proyecciones de «Dinosaurios 3D. Gigantes de la Patagonia» en el cine de la Domus terminarán el próximo 19 de agosto
—Entramos así en la última semana para ver este documental, en una de las seis sesiones diarias: a las 12, 17 y 19 horas en gallego, y a las 13, 18 y 20 horas en español


El documental «Dinosaurios 3D» nos presenta uno de los lugares en los que estos animales adquirieron unas dimensiones colosales: la Patagonia (Argentina). La película recrea, partiendo de datos científicos, la flora y la fauna de la época en la que vivieron estos dinosaurios gigantes.

El sistema de proyección en tres dimensiones de la Domus hace sentir que los dinosaurios salen de la pantalla y se pueden tocar, provocando más de un sobresalto entre el público. «Dinosaurios 3D» muestra como se desplazaban, como se alimentaban, como criaban su prole y como se relacionaban estos animales prehistóricos con otras especies.

Precio: 4€
(2€ para menores de 14, mayores de 65, Carné Joven y Tarjeta Vente)

Más información:
http://mc2paginas.blogspot.com/2008/08/dinosaurios-3d.html