30 septiembre 2009

O venres 2 de outubro a Domus acolle o discurshow “Matarratos Darwin"

Ver nota completa: español | galego


—O “discurshow” é un xeito novo e atractivo de divulgar a ciencia, artellado polo científico Xurxo Mariño e o actor Vicente de Souza
—Esta mestura de xéneros é unha especie de charla teatralizada, ou de teatro con carácter de conferencia
—A primeira representación pública dun discurshow será o venres 2 de outubro na Sala Leonardo da Vinci da Domus, con acceso gratuito para o público


O venres 2 de outubro, ás 19:30 horas, estréase na Domus un novo formato de divulgación científica: o discurshow, unha mestura de teatro e conferencia. A peza escollida para a estrea é “Matarratos Darwin”, unha entretida viaxe polas anécdotas e interesantes circunstancias que rodearon a viaxe que o xoven Charles Darwin iniciou en 1831, a bordo do barco británico de investigación cartográfica Beagle.

A actividade, de carácter gratuito, está englobada no programa de actos de celebración do Ano Darwin nos Museos Científicos Coruñeses. A idea e a posta en práctica de "Matarratos Darwin" son cousa do científico Xurxo Mariño e o actor Vicente de Souza.

Todos temos algunha idea de quen foi Darwin, algúns teñen algunha idea de en que consisten os seus traballos e teorías (desenvolvidas logo de dar a volta ao mundo), pero moi pouca xente coñece os motivos reais desa viaxe, as anécdotas que xurdiron e as aventuras e desventuras que viviu o mozo Darwin entre 1831 e 1836.

O discurshow “Matarratos Darwin (as anécdotas que non se contan da viaxe dun gran naturalista)” é un espectáculo didáctico que dura 1 hora e 15 minutos, apto para todos os públicos, incluso para aqueles que cren que xa o saben todo sobre Darwin.

Xurxo Mariño é profesor e científico da Universidade da Coruña, e divulgador. Como científico traballa en proxectos relacionados co estudo da actividade do sistema nervioso. Como divulgador leva adiante diversos proxectos: cafés-teatro-científicos, colaboracións en internet e en distintos medios de comunicación.

Vicente de Souza é actor profesional. Participa tanto en proxectos teatrais como de cine (La rosa de piedra, Matalobos, Cores, etc.) e televisión (Los hombres de Paco, Libro de Familia, Cuéntame, Hospital Central, etc.). Este ano levou o premio ao Mellor Actor no Festival de Cans de curtas por ¿Quieres ser director de cine?

Domus
Santa Teresa, 1
A Coruña


El viernes 2 de octubre a Domus acoge el discurshow "Matarratos Darwin"

—El "discurshow" es una manera nueva y atractiva de divulgar la ciencia, inventado por el científico Xurxo Marino y el actor Vicente de Souza
—Esta mezcla de géneros es una especie de charla teatralizada, o de teatro con carácter de conferencia
—La primera representación pública de un discurshow será el viernes 2 de octubre en la Sala Leonardo de la Vinci de la Domus, con acceso gratuito para el público


El viernes 2 de octubre, a las 19:30 horas, se estrena en la Domus un nuevo formato de divulgación científica: el discurshow, una mezcla de teatro y conferencia. La pieza escogida para el estreno es "Matarratos Darwin", un entretenido viaje por las anécdotas e interesantes circunstancias que rodearon el viaje que el joven Charles Darwin inició en 1831, a bordo del barco británico de investigación cartográfica Beagle.

La actividad, de carácter gratuito, está englobada en el programa de actos de celebración del Año Darwin en los Museos Científicos Coruñeses. La idea y la puesta en práctica de "Matarratos Darwin" son cosa del científico Xurxo Marino y el actor Vicente de Souza.

Todos tenemos alguna idea de quién fue Darwin, algunos tienen alguna idea de en que consisten sus trabajos y teorías (desarrolladas después de dar la vuelta al mundo), pero muy poca gente conoce los motivos reales de ese viaje, las anécdotas que surgieron y las aventuras y desventuras que vivió el chico Darwin entre 1831 y 1836.

El discurshow "Matarratos Darwin (las anécdotas que no se cuentan del viaje de un gran naturalista)" es un espectáculo didáctico que dura 1 hora y 15 minutos, apto para todos los públicos, incluso para aquellos que creen que ya lo saben todo sobre Darwin.

Xurxo Mariño es profesor y científico de la Universidad de la Coruña, y divulgador. Como científico trabaja en proyectos relacionados con el estudio de la actividad del sistema nervioso. Como divulgador lleva adelante diversos proyectos: cafés-teatro-científicos, colaboraciones en internet y en distintos medios de comunicación.

Vicente de Souza es actor profesional. Participa tanto en proyectos teatrales como de cine (La rosa de piedra, Matalobos, Cores, etc.) y televisión (Los hombres de Paco, Libro de Familia, Cuéntame, Hospital Central, etc.). Este año obtuvo el premio al Mejor Actor en el Festival de Cans de cortos por ¿Quieres ser director de cine?

Domus
Santa Teresa, 1
A Coruña


28 septiembre 2009

Comeza unha nova edición da actividade infantil Merendas no Aquarium

Ver nota completa: español | galego


—O luns 28 de setembro ábrese o prazo de inscrición
—Pensada para nenos de entre 4 e 13 anos, a actividade combina a realización dunha investigación científica cunha merenda de chocolate con churros.


A partir do 17 de outubro, as Merendas no Aquarium celebraránse todos os sábados do curso escolar, de 17 a 19 horas. Para participar é necesario reservar praza chamando ao teléfono 981 189 842.

Cada neno deberá aboar unha entrada reducida (4 euros) e recibirá un convite para merendar. Ademais, poderá invitar a un adulto, que terá entrada gratuíta ao acuario.

Nesta nova edición, as Merendas no Aquarium inclúen moitas novidades e sorpresas, con actividades e experiencias diferentes ás do curso pasado. Con ocasión do Ano Internacional da Biodiversidade, que se celebra en 2010, realizaranse actividades relacionadas co proxecto europeo Right Fish, sobre consumo responsable de produtos do mar e diversidade mariña.


Comienza una nueva edición de la actividad infantil Meriendas en el Aquarium

—€”El próximo lunes, 28 de septiembre, se abre el plazo de inscripción
—€”Pensada para niños de entre 4 y 13 años, la actividad combina la realización de una investigación científica con una merienda de chocolate con churros.


A partir del 17 de octubre, las Meriendas en el Aquarium se celebrarán todos los sábados del curso escolar, de 17 a 19 horas. Para participar es necesario reservar plaza llamando al teléfono 981 189 842.

Cada niño deberá abonar una entrada reducida (4 euros) y recibirá una invitación para merendar. Además, podrá invitar a un adulto, que tendrá entrada gratuita al acuario.

En esta nueva edición, las Meriendas en el Aquarium incluyen muchas novedades y sorpresas, con actividades y experiencias diferentes a las del curso pasado. Con ocasión del Año Internacional de la Biodiversidad, que se celebra en 2010, se realizarán actividades relacionadas con el proyecto europeo Right Fish, sobre consumo responsable de productos del mar y diversidad marina.


26 septiembre 2009

Fallo Prismas á Divulgación 2009

Ver nota completa: español | galego


FALLO DO XURADO DA XXII CONVOCATORIA DOS PRISMAS CASA DAS CIENCIAS Á DIVULGACIÓN

Unha serie de documentais que descobre o como e o por que dos comportamentos de algunhas especies animais, un libro que analiza as creenzas e ideas aparentemente científicas espertando o sentido crítico e o escepticismo do lector, un artigo xornalístico sobre a orixe do universo, e un texto inédito sobre a metamorfose dos insectos obtiveron os Prismas de Bronce en esta XXII convocatoria.

O Prisma Especial do Xurado, dotado por PharmaMar grupo Zeltia con 9.000 euros, foi para á revista Mètode, da Universitat de Valencia.Cadro de honra, 2009

•Mellor traballo multimedia:
“Descubriendo el comportamiento animal”, serie documental orixinal de Alberto José Redondo Villa e Juan Carranza Almansa.

• Mellor libro editado:
“Por qué creemos en cosas raras. Pseudociencia, superstición y otras confusiones de nuestro tiempo”, de Alba Editorial e orixinal de Michael Shermer

• Mellor artigo xornalístico:
“El origen de todo”, orixinal de Silbia López de Lacalle, e publicado en Popular Science

• Mellor texto orixinal e inédito:
“åVivir dos vidas. Un viaje por la metamorfosis de los insectos ”, de Xavier Bellés.

• Prisma Especial do Xurado á revista Mètode, da Universitat de València

Composición do Xurado:
Presidente: D. Vladimir Francisco de Semir, Universitat Pompeu Fabra

Composto ademais por: Dª. Patricia Fernández de Lis, xornalista de Público, D. Alejandro Fernández de las Peñas, director de CosmoCaixa Madrid, D. Joaquín Fernández Pérez, catedrático de Bioloxía Celular da Universidade Autónoma de Madrid, D. Fernando Mugarza, Director de Comunicación de PharmaMar Grupo Zeltia, D. José Antonio de Lorenzo Pardo, IES Salvador de Madariaga (A Coruña), D. Raúl Romar, xornalista de La Voz de Galicia

D. Xosé Antón Fraga Vázquez, Director dos Museos Científicos Coruñeses, actuou como Secretario.


RELACIÓN DE PREMIOS OUTORGADOS

* Modalidade de traballos multimedia
O Prisma de Bronce ao mellor traballo multimedia destinado á divulgación científica, e o premio dotado con seis mil euros, foi outorgado á serie documental titulada“Descubriendo el comportamiento animal”, orixinal de Alberto José Redondo Villa e Juan Carranza Almansa, pola súa orixinalidade, capacidade de síntese e atractivo e pola importancia que ten a implicación dos investigadores na divulgación científica.


* Modalidade de libros editados en 2008
Decidiuse outorgar o Prisma ao mellor libro de divulgación científica editado en España en 2008, ao titulado “Por qué creemos en cosas raras. Pseudociencia, superstición y otras confusiones de nuestro tiempo”, de Alba Editorial e orixinal de Michael Shermer, porque traslada á sociedade a necesidade de adoptar posturas analíticas e críticas fronte á pseudociencia e a irracionalidade.


* Modalidade de artigos xornalísticos
O Prisma ao mellor artigo xornalístico de divulgación científica publicado durante o ano 2008, dotado con seis mil euros, foi outorgado ao traballo “El origen de todo”, orixinal de Silbia López de Lacalle e publicado en Popular Science, pola habilidade para facer comprensible un tema coñecido pero tan complexo coma a orixe do cosmos desde unha perspectiva moi suxestiva e completa.

* Modalidade de textos orixinais e inéditos
Decidiuse outorgar o Prisma de Bronce ao mellor texto orixinal e inédito de divulgación científica, dotado con seis mil euros e a publicación da primeira edición, ao que leva por título “Vivir dos vidas. Un viaje por la metamorfosis de los insectos ”, do que é autor Xavier Bellés, pola calidade da narración, rigor e orixinalidade do texto, tema elixido e o esforzo divulgativo.

* Premio especial do Xurado
Decidiuse outorgar o Prisma Especial do Xurado, dotado por PharmaMar grupo Zeltia con 9.000 euros, á revista Mètode, da Universitat de València, polo esforzo continuado de divulgación científica de calidade e pola implicación dunha universidade na promoción da cultura cientifica.
FALLO DEL JURADO DE LA XXII CONVOCATORIA DE LOS PRISMAS CASA DE LAS CIENCIAS A LA DIVULGACIÓN

Una serie de documentales que descubre el como y el por qué de los comportamientos de algunas especies animales, un libro que analiza las creencias e ideas aparentemente científicas despertando el sentido crítico y el escepticismo del lector, un artículo periodístico sobre el origen del universo, y un texto inédito sobre la metamorfosis de los insectos obtuvieron los Prismas de Bronce en esta XXII convocatoria.

El Prisma Especial del Jurado, dotado por PharmaMar grupo Zeltia con 9.000 euros, fue para a la revista Mètode, de la Universitat de Valencia.


Cuadro de honor, 2009

. Mejor trabajo multimedia:
"Descubriendo el comportamiento animal", serie documental original de Alberto José Redondo Villa y Juan Carranza Almansa.

. Mejor libro editado:
"Por qué creemos en cosas raras. Pseudociencia, superstición y otras confusiones de nuestro tiempo", de Alba Editorial y original de Michael Shermer

. Mejor artículo periodístico:
"El origen del todo", de Silbia López de Lacalle, y publicado en Popular Science

. Mejor texto original e inédito:
"Vivir dos vidas. Un viaje por la metamorfosis de los insectos”, de Xavier Bellés.

. Prisma Especial del Jurado a la revista Mètode, de la Universitat de Valencia


Composición del Jurado:
Presidente: D. Vladimir Francisco de Semir, Universitat Pompeu Fabra

Compuesto además por: Dña. Patricia Fernández de Lis, periodista de Público, D. Alejandro Fernández de las Peñas, director de CosmoCaixa Madrid, D. Joaquín Fernández Pérez, catedrático de Biología Celular de la Universidad Autónoma de Madrid, D. Fernando Mugarza, Director de Comunicación de PharmaMar Grupo Zeltia, D. José Antonio de Lorenzo Pardo, IES Salvador de Madariaga (A Coruña), D. Raúl Romar, periodista de La Voz de Galicia

D. Xosé Antón Fraga Vázquez, Director de los Museos Científicos Coruñeses, actuó como Secretario.

RELACIÓN DE PREMIOS OTORGADOS

* Modalidad de trabajos multimedia
El Prisma de Bronce al mejor trabajo multimedia destinado a la divulgación científica, y el premio dotado con seis mil euros, fue otorgado a la serie documental titulada "Descubriendo el comportamiento animal", original de Alberto José Redondo Villa y Juan Carranza Almansa, por su originalidad, capacidad de síntesis y atractivo y por la importancia que tiene la implicación de los investigadores en la divulgación científica.

* Modalidad de libros editados en 2008
Se decidió otorgar el Prisma al mejor libro de divulgación científica editado en España en 2008 al titulado "Por qué creemos en cosas raras. Pseudociencia, superstición y otras confusiones de nuestro tiempo", de Alba Editorial y original de Michael Shermer, porque traslada a la sociedad la necesidad de adoptar posturas analíticas y críticas frente a la pseudociencia y la irracionalidad.


* Modalidad de artículos periodísticos
El Prisma al mejor artículo periodístico de divulgación científica publicado durante el año 2008, dotado con seis mil euros, fue otorgado al trabajo "El origen del todo", de Silbia López de Lacalle y publicado en Popular Science, por la habilidad para hacer comprensible un tema conocido pero tan complejo como el origen del cosmos desde una perspectiva muy sugestiva y completa.


* Modalidad de textos originales e inéditos
Se decidió otorgar el Prisma de Bronce al mejor texto original e inédito de divulgación científica, dotado con seis mil euros y la publicación de la primera edición, al que lleva por título "Vivir dos vidas. Un viaje por la metamorfosis de los insectos ", del que es autor Xavier Bellés, por la calidad de la narración, rigor y originalidad del texto, tema elegido y el esfuerzo divulgativo.

* Premio especial del Jurado
Se decidió otorgar el Prisma Especial del Jurado, dotado por PharmaMar grupo Zeltia con 9.000 euros, a la revista Mètode, de la Universitat de Valencia, por el esfuerzo continuado de divulgación científica de calidad y por la implicación de una universidad en la promoción de la cultura cientifica


22 septiembre 2009

A Domus acolle o mércores 23 de setembro unha xornada en homenaxe á oceanógrafa Ángeles Alvariño

Ver nota completa: español | galego


—Dúas conferencias sobre a científica galega con máis proxección internacional.

Co ánimo de render homenaxe á figura da oceanógrafa galega Ángeles Alvariño (1916-2005), unha das primeiras científicas españolas de proxección internacional en investigación mariña, o Centro Oceanográfico da Coruña (IEO), en colaboración cos Museos Científicos Coruñeses e o Arquivo Municipal da Coruña, organiza o 23 de setembro, a partir das 19:30 horas, unha xornada dedicada á divulgación da súa traxectoria.

Programa:
—Presentación da xornada, a cargo de Mª Teresa Álvarez-Ossorio, oceanógrafa no IEO da Coruña.
—«Ángeles Alvariño e a súa investigación en recursos pesqueiros: A miña relación persoal con Ángeles Alvariño». A cargo de Alberto González-Garcés, doutor en Bioloxía, e asesor técnico no IEO de Vigo
—«Ángeles Alvariño (1916-2005). A pioneira da oceanografía española de maior proxección internacional». Conferencia a cargo de Juan Pérez de Rubín, doutor en Bioloxía e oceanógrafo no IEO de Málaga.

Domus
R/ Santa Teresa, 1
15002 A Coruña
19:30 horas


La Domus acoge el miércoles 23 de septiembre una jornada en homenaje a la oceanógrafa Ángeles Alvariño

—Dos conferencias sobre la científica gallega con más proyección internacional.

Con el ánimo de rendir homenaje a la figura de la oceanógrafa gallega Ángeles Alvariño (1916-2005), una de las primeras científicas españolas de proyección internacional en investigación marina, el Centro Oceanográfico de la Coruña (IEO), en colaboración con los Museos Científicos Coruñeses y el Archivo Municipal de A Coruña, organiza el 23 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, una jornada dedicada a la divulgación de su trayectoria.

Programa:
—Presentación de la jornada, a cargo de Mª Teresa Álvarez-Ossorio, oceanógrafa en el IEO de A Coruña.
—«Ángeles Alvariño y su investigación en recursos pesqueros: Mi relación personal con Ángeles Alvariño». A cargo de Alberto González-Garcés, doctor en Biología, y asesor técnico en el IEO de Vigo
—«Ángeles Alvariño (1916-2005). La pionera de la oceanografía española de mayor proyección internacional». Conferencia a cargo de Juan Pérez de Rubín, doctor en Biología y oceanógrafo en el IEO de Málaga.

Domus
R/ Santa Teresa, 1
15002 A Coruña
19:30 horas