22 octubre 2009

A CASA DAS CIENCIAS ORGANIZA SESIÓNS ESPECIAIS DE PLANETARIO SOBRE AS OBSERVACIÓNS ASTRONÓMICAS DE GALILEO

Ver nota completa: español | galegoDentro das actividades organizadas con motivo do Ano Internacional da Astronomía, moitos planetarios e museos de ciencia incluíron a titulada "As noites de Galileo". Consiste en reproducir as observacións que a comezos de 1610 Galileo Galilei realizou da Lúa, os satélites de Xúpiter, os cúmulos de estrelas e a Vía Láctea, obxectivos todos eles que están ao alcance dun pequeno telescopio ou mesmo duns prismáticos.

Na Coruña as condicións meteorolóxicas poden non permitir facer as observacións esta semana, cando están programadas en todo o mundo. Por iso, a Casa das Ciencias ofrecerá sesións especiais o venres 23, sábado 24 e domingo 25 de outubro, ás 18.00 horas. Nelas explicarase a importancia das observacións de Galileo, e proporcionarase información para os que queiran repetilas.


La Casa de las Ciencias organiza sesiones especiales de planetario sobre las observaciones astronómicas de Galileo

Dentro de las actividades organizadas con motivo del Año Internacional de la Astronomía, muchos planetario y museos de ciencia han incluido la titulada “Las noches de Galileo”. Se trata de reproducir las observaciones que a comienzos de 1610 Galileo realizó de la Luna, los satélites de Júpiter, los cúmulos de estrellas y la Vía Láctea, objetivos todos ellos que están al alcance de un pequeño telescopio o incluso unos prismáticos.

En A Coruña las condiciones meteorológicas no permitirán hacer las observaciones esta semana, cuando están programadas en todo el mundo. Por ello, la Casa de las Ciencias ofrecerá sesiones especiales el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, a las 18.00 horas. En ellas se explicará la importancia de las observaciones de Galileo, y se proporcionará información para quienes quieran repetirlas.

20 octubre 2009

O AQUARIUM FINISTERRAE PRESENTA XENTE NO MEDIO

Ver nota completa: español | galego


Unha exposición de fotografías de Maribel Longueira


"Que herdanza lle deixamos aos nosos fillos, e ás xeracións vindeiras se incendiamos os bosques e facemos desaparecer os hábitats, se manchamos os seus rostros de petróleo, se os desperdicios inundan as súas vidas, se a terra e o mar se volven estrériles, se os froitos do mar se envelenan co plástico, se os materiais non reciclables se adhiren á nosa pel e aos nosos intestinos?"

Con mensaxes como estas, e que serven de pé ás 20 fotos da exposición, Maribel Longueira quere invitar a reflexionar sobre o ser humano -sen distinción de sexo, raza ou relixión- e o medio no que vive -un mundo onde o quentamento da atmosfera, os incendios, os desperdicios, están a condicionar e transformar a súa existencia.

Sobre os retratos de homes, mulleres e nenos, pertencente a razas distintas, procedentes de continentes diferentes e integrados nunha mesma cidade, superponse -a modos de máscara- outra imaxe tomada do medio e das súas circunstancias: as crebas, acepción utilizada na bisbarra "Costa da Morte" de Galicia para referirse ao lixo ou refugallos que o amar bota á terra, o lume destrutor, as cinzas... Deste xeito as imaxes actúan como metáforas visuais nas que dialogan conceptos en certo xeito paradoxais: inocencia-lume, lixo-rexeneración, e onde a relación do home co medio, a súa implicación na conservación ou destrución, a vivencia persoal e íntima pero tamén social e colectiva das consecuencias do cambio climático se converten nun asunto global que non distingue cor, credo, pensamento ou lugar. Trátase, en última instancia, de procurar unha nova dimensión significativa onde o tema da transversalidad e globalidade desta mirada se superpoña á realidade transversal e global da especie humana.

MARIBEL LONGUEIRA
Nacida na Coruña, é licenciada en Historia da Arte Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela. Experta en gestion de Patrimonio e Bens Culturais, Universidade da Coruña, campus Ferrol

Dende 1972 realiza e colabora en actividades de interese plástico, cine, teatro, cerámica e pintura, centrándose na actualidade na fotografía, en investigación teórica e práctica.

Realizou exposicións individuais en cidades e concellos de Galicia, como "Alguien espera que vuelva allí"; "Los hórreos y la cultura del pan", "El mar de la vida", "El papagayo: la huella de los sentidos". Tamén expuxo en Francia a titulada "El Prestige".

As súas fotografías forman parte de numerosas publicacións especializadas en medios e diarios de Galicia, Arxentina, México e Cuba.EL AQUARIUM FINISTERRAE PRESENTA
GENTE EN EL MEDIO


Una exposición de fotografías de Maribel Longueira

"Que herencia le dejamos a nuestros hijos, y a las generaciones próximas si incendiamos los bosques y hacemos desaparecer los hábitats, si manchamos sus rostros de petróleo, si los desperdicios inundan sus vidas, si la tierra y el mar se vuelven estériles, si los frutos del mar se envenenan con el plástico, si los materiales no reciclables se adhieren a nuestra piel y a nuestros intestinos?"

Con mensajes como estos, y que sirven de pie a las 20 fotos de la exposición, Maribel Longueira quiere invitar a reflexionar sobre el ser humano -sin distinción de sexo, raza o religión- y el medio en el que vive -un mundo donde el calentamiento de la atmósfera, los incendios, los desperdicios, condicionan y transforman su existencia.

Sobre los retratos de hombres, mujeres y niños, pertenecientes a razas distintas, procedentes de continentes diferentes e integrados en una misma ciudad, se superpone -a modo de máscara- otra imagen tomada del medio y de sus circunstancias: las crebas, acepción utilizada en la comarca "Costa da Morte" de Galicia para referirse a la basura o desechos que el mar echa a la tierra, el fuego destructor, las cenizas... De este modo las imágenes actúan como metáforas visuales en las que dialogan conceptos en cierto modo paradójicos: inocencia-fuego, basura-regeneración, y donde la relación del hombre con el medio, su implicación en la conservación o destrucción, la vivencia personal e íntima pero también social y colectiva de las consecuencias del cambio climático se convierten en un asunto global que no distingue color, credo, pensamiento o lugar. Se trata, en última instancia, de conseguir una nueva dimensión significativa donde el tema de la transversalidad y globalidad de esta mirada se superponga a la realidad transversal y global de la especie humana.

MARIBEL LONGUEIRA
Nacida en A Coruña, es licenciada en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidade de Santiago de Compostela. Experta en gestión de Patrimonio y Bienes Culturales, Universidade da Coruña, campus Ferrol

Desde 1972 realiza y colabora en actividades de interés plástico, cine, teatro, cerámica y pintura, centrándose en la actualidad en la fotografía, en investigación teórica y práctica.

Realizó exposiciones individuales en ciudades y ayuntamientos de Galicia, como "Alguien espera que vuelva allí"; "Los hórreos y la cultura del pan", "El mar de la vida", "El papagayo: la huella de los sentidos". También expuso en Francia la titulada "El Prestige".

Sus fotografías forman parte de numerosas publicaciones especializadas en mediod y diarios de Galicia, Argentina, Méjico y Cuba.

16 octubre 2009

Domus presenta a exposición Mercado Fame

Ver nota completa: español | galego


Aberto de luns a domingo, 24 horas ao día. 963 millóns de clientes.

A Coruña, do 16 outubro ao 20 decembro

Mercado Fame é unha exposición de Acción contra el Hambre na que se explica por qué, nun planeta que produce suficientes alimentos para todos, morren cada ano por desnutrición cinco millóns e medio de nenos.

En 2008 un equipo de Acción contra el Hambre levou ata Sahel, rexión ao sur do Sahara onde se encontran tres dos dez países máis pobres do mundo, a fotógrafos, realizadores e formadores en prácticas audiovisuais. Tratábase de propoñer distintas miradas para obter unha visión caleidoscópica da desnutrición. O resultado é Mercado Fame, unha exposición que repasa en catro estacións, dende que nace ata que mata, o percorrido da fame.

O formato elixido para abordar o tema foi a recreación dun supermercado moderno. Un espazo cotián ao que acudimos habitualmente para adquirir alimentos e outros bens de consumo. O percorrido polos corredores deste peculiar establecemento sitúanos ante o drama ao que se enfrontan moitas persoas diariamente. Unha dura realidade recollida nas fotografías que se amorean nas estantes do supermercado e na película que se proxecta nun ámbito de caixas e colectores. Como en todo supermercado, o pagamento faise á saída. Neste caso, en forma de tempo dedicado a coñecer como podemos contribuír a paliar este problema.

PRIMEIRA SECCIÓN. AS CAUSAS. En Mauritania as olladas enfrontadas dun fotógrafo do norte (o navarro Clemente Bernad) e un do sur (o nixeriano Akintunde Akinleye) reflexionaron sobre as causas que provocan que case mil millóns de persoas non poidan acceder aos alimentos necesarios para ter un dieta saudábel.

Akintunde Akinleye (Lagos, Nixeria, 1971) é o primeiro fotógrafo nixeriano galardoado cun World Press Photo en 2007. Akintunde expuxo en Washington e Los Ángeles os seus traballos: "Os problemas dun país bendicido", "Os anacos de lente rota" e " África ten calor! ". Como membro do proxecto fotográfico National Geographic Society's All Roads, participou en varias conferencias e seminarios de fotografía documental e editorial en países como Etiopía, Kenya e Nixeria. Foi xurado do concurso de fotografía internacional Friends of the Earth e gozou dunha bolsa de investigación na Universidade de Texas dentro do proxecto artístico Dallas. Na actualidade, traballa para a axencia de noticias Reuters en Lagos, Nixeria.

Clemente Bernad (Pamplona, España, 1963) traballa como fotógrafo documental dende 1986. Os seus traballos caracterízanse polo seu forte interese nas causas sociais. Destacan: "Xornaleiros", realizado en Chiapas tras a revolución zapatista; e "Mulleres sen terra" e "Basque chronicles", sobre o conflito vasco. Participou en diversos proxectos colectivos e culturais, como a exposición Chacun à son goût (Cada un ao seu gusto) no Museo Guggenheim de Bilbao. En 2002 publica "Canopus", sobre a crise económica en Arxentina, e en 2004, a súa primeira película documental, "O sono de Malika", sobre o drama da inmigración no Estreito de Xibraltar. Acaba de finalizar "Onde habita o recordo", sobre as exhumacións de foxas da guerra civil española. Na actualidade, Clemente Bernad desenvolve a súa actividade como fotógrafo independente, docente e articulista.


SEGUNDA SECCIÓN. O DÍA A DÍA Un grupo de mulleres da comunidade de Kolondimba (Malí) aprendeu, xunto a Olivia Gay e Gonzalo Höhr, a utilizar cámaras fotográficas para converterse en reporteiras da súa loita diaria polos alimentos. Xunto ás súas fotos relátase o "así fíxose" destes peculiares talleres.

Olivia Gay (Boulogne-Billancourt, Francia, 1973). Tras finalizar os seus estudos en Historia da Arte en Burdeos, en 1995 Olivia trasladouse aos Estados Unidos para estudar na New England School of Photography de Boston. O seu traballo documental explora a representación das mulleres na sociedade francesa e no resto do mundo no seu día a día. Camareiras, mulleres prostituídas, modelos, caixeiras de supermercado, etc. son as protagonistas das súas fotografías. No ano 2000, Olivia recibiu a mención especial do Prix Kodak de la Critique.

Gonzalo Höhr (Cádiz, España, 1979) estudou comunicación audiovisual na Universidade de Málaga e en Madrid, e fotografía na escola EFTI, tamén en Madrid. Dende os 18 anos traballou como asistente para varios fotógrafos. Tras colaborar con distintos xornais e grupos editoriais, pasou a dirixir a sección de fotografía do xornal "La Voz de Cádiz", do grupo Vocento. Actualmente, dedica todo o seu tempo á fotografía documental. Dirixe dende hai cinco anos a plataforma internacional de talleres fotográficos Ao-liquindoi que, tanto en España coma en Oriente Próximo e África, centra toda a súa actividade na difusión da fotografía documental.


TERCEIRA SECCIÓN. AS CONSECUENCIAS. O terceiro apartado resérvase á Desnutrición infantil. En Níxer o realizador David Muñoz puido plasmar no documental 854 a punta da pirámide da fame: a desnutrición aguda dos nenos menores de cinco anos. Propóñense solucións ao problema: o diagnóstico a tempo e o tratamento cun alimento terapéutico, o RUTF (siglas en inglés de Ready-to-Use Therapeutic Food), unha pasta elaborada a base de maní con alto contido proteínico e enerxético). Un sinxelo tratamento de só 40 euros abonda para recuperar un neno desnutrido.


CUARTA SECCIÓN. QUÉ PODES FACER TI. Á saída, no lugar de Caxias rexistradoras para pagar, encontrarás unha invitación para pasar a formar parte da solución. Acción contra el Hambre móstrache os compoñentes dun tratamento nutricional e invítate a involucrarte para conseguir que chegue aos 19 millóns con desnutrición aguda que hai no mundo. Unha das posibilidades é unir a túa voz á campaña NO HUNGER (www.pideseloaalgore.org).


FICHA TÉCNICA DA EXPOSICIÓN
- Idea orixinal: Acción contra el Hambre
- Producción: Intervento e Raimundo Fernández
- Fotógrafos: Akintunde Akinleye, Clemente Bernad, Mujeres de Kolondimba (Malí), Olivia Gay, Gonzalo Höhr
- Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Colaboración: Domus
- Patrocinio: Kutxa

DOMUS PRESENTA LA EXPOSICIÓN MERCADO HAMBRE

A Coruña, del 16 de octubre al 20 de diciembre

Mercado Hambre es una exposición de Acción contra el Hambre en la que se explica por qué, en un planeta que produce suficientes alimentos para todos, mueren cada año por desnutrición cinco millones y medio de niños.

En 2008 un equipo de Acción contra el Hambre llevó hasta Sahel, región al sur del Sáhara donde se encuentran tres de los diez países más pobres del mundo, a fotógrafos, realizadores y formadores en prácticas audiovisuales. Se trataba de proponer distintas miradas para obtener una visión caleidoscópica de la desnutrición. El resultado es Mercado Hambre, una exposición que repasa en cuatro estaciones, desde que nace hasta que mata, el recorrido del hambre.

El formato elegido para abordar el tema fue la recreación de un supermercado moderno. Un espacio cotidiano al que acudimos habitualmente para adquirir alimentos y otros bienes de consumo. El recorrido por los pasillos de este peculiar establecimiento nos sitúa ante el drama al que se enfrentan muchas personas diariamente. Una dura realidad recogida en las fotografías que se apilan en las estantes del supermercado y en la película que se proyecta en un ámbito de cajas y colectores. Como en todo supermercado, el pago se hace a la salida. En este caso, en forma de tiempo dedicado a conocer como podemos contribuir a paliar este problema.

PRIMERA SECCIÓN. LAS CAUSAS. En Mauritania las miradas enfrentadas de un fotógrafo del norte (el navarro Clemente Bernad) y uno del sur (el nigeriano Akintunde Akinleye) reflexionaron sobre las causas que provocan que casi mil millones de personas no puedan acceder a los alimentos necesarios para tener uno dieta saludable.

Akintunde Akinleye (Lagos, Nigeria, 1971) es el primer fotógrafo nigeriano galardonado con un World Press Photo en 2007. Akintunde expuso en Washington y Los Ángeles sus trabajos: ¡"Los problemas de un país bendecido","Los trozos de lente rota" y "¡África tiene calor! ". Como miembro del proyecto fotográfico National Geographic Society's All Roads, participó en varias conferencias y seminarios de fotografía documental y editorial en países como Etiopía, Kenia y Nigeria. Fue jurado del concurso de fotografía internacional Friends of the Earth y disfrutó de una bolsa de investigación en la Universidad de Tejas dentro del proyecto artístico Dallas. En la actualidad, trabaja para la agencia de noticias Reuters en Lagos, Nigeria.

Clemente Bernad (Pamplona, España, 1963) trabaja como fotógrafo documental desde 1986. Sus trabajos se caracterizan por su fuerte interés en las causas sociales. Destacan: "Jornaleros", realizado en Chiapas tras la revolución zapatista; y "Mujeres sin tierra" y "Basque chronicles", sobre el conflicto vasco. Participó en diversos proyectos colectivos y culturales, como la exposición Chacun à son goût (Cada uno a su gusto) en el Museo Guggenheim de Bilbao. En 2002 publica "Canopus", sobre la crisis económica en Argentina, y en 2004, su primera película documental, "El sueño de Malika", sobre el drama de la inmigración en el Estrecho de Gibraltar. Acaba de finalizar "Donde habita el recuerdo", sobre las exhumaciones de fosas de la guerra civil española. En la actualidad, Clemente Bernad desarrolla su actividad como fotógrafo independiente, docente y articulista.


SEGUNDA SECCIÓN. El DÍA A DÍA Un grupo de mujeres de la comunidad de Kolondimba (Mali) aprendió, junto a Olivia Gay y Gonzalo Höhr, a utilizar cámaras fotográficas para convertirse en reporteras de su lucha diaria por los alimentos. Junto a sus fotos se relata el "así se hizo” de estos peculiares talleres.

Olivia Gay (Boulogne-Billancourt, Francia, 1973). Tras finalizar sus estudios en Historia del Artes en Burdeos, en 1995 Olivia se trasladó a los Estados Unidos para estudiar en la New England School of Photography de Boston. Su trabajo documental explora la representación de las mujeres en la sociedad francesa y en el resto del mundo en su día a día. Camareras, mujeres prostituidas, modelos, cajeras de supermercado, etc. son las protagonistas de sus fotografías. En el año 2000, Olivia recibió la mención especial del Prix Kodak de la Critique.

Gonzalo Höhr (Cádiz, España, 1979) estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga y en Madrid, y fotografía en la escuela EFTI, también en Madrid. Desde los 18 años trabajó como asistente para varios fotógrafos. Tras colaborar con distintos periódicos y grupos editoriales, pasó a dirigir la sección de fotografía del periódico "La Voz de Cádiz", del grupo Vocento. Actualmente, dedica todo su tiempo a la fotografía documental. Dirige desde hace cinco años el andén internacional de talleres fotográficos Al-liquindoi que, tanto en España como en Oriente Próximo y África, centra toda su actividad en la difusión de la fotografía documental.


TERCERA SECCIÓN. LAS CONSECUENCIAS. El tercero apartado se reserva a la Desnutrición infantil. En Níger el realizador David Muñoz pudo plasmar en el documental 854 la punta de la pirámide del hambre: la desnutrición aguda de los niños menores de cinco años. Se proponen soluciones al problema: el diagnóstico a tiempo y el tratamiento con un alimento terapéutico, el RUTF (siglas en inglés de Ready-to-Use Therapeutic Food), una pasta elaborada a base de maní con alto contenido proteínico y energético). Un sencillo tratamiento de sólo 40 euros bastante para recuperar a un niño desnutrido.


CUARTA SECCIÓN. QUÉ PUEDES HACER TÚ. A la salida, en el lugar de cajas registradoras para pagar, encontrarás una invitación para pasar a formar parte de la solución. Acción contra el Hambre te muestra los componentes de un tratamiento nutricional y te invita a involucrarte para conseguir que llegue a los 19 millones con desnutrición aguda que hay en el mundo. Una de las posibilidades es unir tu voz a la campaña NO HUNGER (www.pideseloaalgore.org).


FICHA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN
- Idea original: Acción contra el Hambre
- Producción: Intervento y Raimundo Fernández
- Fotógrafos: Akintunde Akinleye, Clemente Bernad, Mujeres de Kolondimba (Mali), Olivia Gay, Gonzalo Höhr
- Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Colaboración: Domus
- Patrocinio: Kutxa
11 octubre 2009

OS MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES ORGANIZAN UNHAS XORNADAS DE TEATRO CIENTÍFICO PARA NENOS

Ver nota completa: español | galegoDa man do Grupo Chévere, as xornadas comezarán o próximo 17 de outubro na Domus, de 12 a 14 horas, coa realización dun grupo de teatro para nenos e nenas de 6 a 11 anos. Para participar é necesario apuntarse chamando ao teléfono 981 189 840 a partir do martes 13 desde as 10 de mañá.

Cos 15 nenos que ocupen as prazas que se ofertan nesta actividade formarase un grupo de teatro que desenvolverá unha obra en torno ao tema da evolución. Ao longo das seis xornadas en que se reunirán (17, 24, 31 de outubro, 7, 14 e 21 de novembro), abordarán diferentes aspectos da creación teatral, como a maquillaxe ou o vestiario, para finalizar o 21 de novembro coa representación da obra.

ACTIVIDADES NA CASA DAS CIENCIAS E NO AQUARIUM
O Planetario da Casa das Ciencias acollerá Cosmicontos dirixidos a nenos de 4 a 10 anos. Celebraranse o 14, 15, 21 e 22 de novembro ás 17 horas.

E no Aquarium Finisterrae realizaranse visitas teatralizadas guiadas polo Capitán Nemo. Están pensadas para nenos de 6 a 13 anos, e terán lugar o 14, 15, 21 e 22 de novembro ás 18 horas. A reserva de praza debe facerse chamado ao 981 189 842.

Todas estas xornadas de teatro científico son gratuitas, e están organizadas polos Museos Científicos Coruñeses co patrocinio da Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Investigación, desenvolvemento e innovación, Xunta de Galicia.LOS MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES ORGANIZAN UNAS JORNADAS DE TEATRO CIENTÍFICO PARA NIÑOS

De la mano del Grupo Chévere, las jornadas comenzarán el próximo 17 de octubre en la Domus, de 12 a 14 horas, con la realización de un grupo de teatro para niños y niñas de 6 a 11 años. Para participar es necesario apuntarse llamando al teléfono 981 189 840 a partir del martes 13 desde las 10 de mañana.

Con los 15 niños que ocupen las plazas que se ofertan en esta actividad se formará un grupo de teatro que desarrollará una obra en torno al tema de la evolución. A lo largo de las seis jornadas en que se reunirán (17, 24, 31 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre), abordarán diferentes aspectos de la creación teatral, como el maquillaje o el vestuario, para finalizar el 21 de noviembre con la representación de la obra.


ACTIVIDADES EN LA CASA DE LAS CIENCIAS Y EN EL AQUARIUM
El Planetario de la Casa de las Ciencias acogerá Cosmicontos dirigido a niños de 4 a 10 años. Se celebrarán el 14, 15, 21 y 22 de noviembre a las 17 horas.

Y en el Aquarium Finisterrae se realizarán visitas teatralizadas guiadas por el Capitán Nemo. Están pensadas para niños de 6 a 13 años, y tendrán lugar el 14, 15, 21 y 22 de noviembre a las 18 horas. La reserva de plaza debe hacerse llamado al 981 189 842.

Todas estas jornadas de teatro científico son gratuitas, y están organizadas por los Museos Científicos Coruñeses con el patrocinio de la Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Investigación, desarrollo e innovación, Xunta de Galicia.
10 octubre 2009

O Aquarium Finisterrae celebra do 10 ao 18 de outubro a Semana Europea dos Tiburóns

Ver nota completa: español | galegoCo lema "O depredador convertido en presa" o Aquarium disporá un espazo no que realizar actividades para descubrir o papel que os tiburóns xogan para a conservación dos nosos mares e o perigo en que se atopan estes animais debido á sobreexplotación pesqueira.

Ademais, todos os nenos entre 3 e 12 anos terán a oportunidade de participar nun concurso de debuxo. Os gañadores nas tres categorías (3-5, 6-9 e 10-12 anos) recibirán unha camiseta especialmente deseñada, un lote de libros e un bono para entrar de balde no acuario español que elixan.

A Semana Europea dos Tiburóns é unha iniciativa promovida pola Shark Alliance (coalición de asociacións non gobernamentais dedicada á conservación das poboacións de tiburóns), e na que participan acuarios e zoos pertencentes á Asociación Ibérica de Zoos e Acuarios (AIZA), entre os que se atopa o Aquarium Finisterrae da Coruña, o Zoo Aquarium de Madrid, Faunia de Madrid, o Acuario de Gijón, L 'Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, o Aquarium de San Sebastián,
L'Aquarium de Barcelona, e o Museo Marítimo del Cantábrico de Santander.


Aquarium Finisterrae
Paseo Alcalde Francisco Vázquez 34
A CoruñaEl Aquarium Finisterrae celebra del 10 al 18 de octubre la Semana Europea de los Tiburones

Con el lema "El depredador convertido en presa" el Aquarium dispondrá un espacio en el que realizar actividades para descubrir el papel que los tiburones juegan para la conservación de nuestros mares y el peligro en que se encuentran estos animales debido a la sobreexplotación pesquera.

Además, todos los niños entre 3 y 12 años tendrán la oportunidad de participar en un concurso de dibujo. Los ganadores en las tres categorías (3-5, 6-9 y 10-12 años) recibirán una camiseta especialmente diseñada, un lote de libros y un bono para entrar gratis en el acuario español que elijan.

La Semana Europea de los Tiburones es una iniciativa promovida por la Shark Alliance (coalición de asociaciones no gubernamentales dedicada a la conservación de las poblaciones de tiburones), y en la que participan acuarios y zoos pertenecientes a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), entre los los cuales se encuentra el Aquarium Finisterrae de A Coruña, el Zoo Aquarium de Madrid, Faunia de Madrid, el Acuario de Gijón,
L'Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Aquarium de San Sebastián, L'Aquarium de Barcelona, y el Museo Marítimo del Cantábrico de Santander.


Aquarium Finisterrae
Paseo Alcalde Francisco Vázquez 34
A Coruña