05 diciembre 2009

Aberta a XII Convocatoria do Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares

[Ver nota en galego]—O prazo de presentación de propostas de investigación está aberto ata o 23 de decembro de 2009

—O Premio está convocado polos Museos Científicos Coruñeses e El Corte Inglés, en colaboración coa Asociación de Amigos da Casa das Ciencias


Descarga:
Bases e boletín de inscripción (1,6 MB)

O "Luis Freire" é un premio de investigación dirixido aos estudantes de secundaria en Galicia que busca fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas. O primeiro paso que os estudantes deben dar para participar é formularse unha pregunta á que desexen dar resposta, para despois deseñar a investigación que lles permita obter resultados e conclusións.


Os escolares que desexen participar teñen ata o próximo 23 de decembro para enviar as súas preguntas. Posteriormente, os admitidos terán 3 meses para desenvolver os seus traballos. A fase final terá lugar na Domus o 12 de xuño de 2010, e a ela concorrerán os cinco mellores traballos seleccionados.

O primeiro premio consiste nunha viaxe a un lugar ou instalación de interese científico-cultural (nas pasadas convocatoria visitaron as excavacións de Atapuerca e o parque natural Arribes del Duero ), a subscrición á revista Muy Interesante, e un cheque-agasallo de El Corte Inglés para o profesor.


Abierta la XII Convocatoria del Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares

—El plazo de presentación de propuestas de investigación está abierto hasta el 23 de diciembre de 2009

—El Premio está convocado por los Museos Científicos Coruñeses y Él Corte Inglés, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias


Descarga:
Bases y boletín de inscripción (1,6 MB)

El "Luis Freire" es un premio de investigación dirigido a los estudiantes de secundaria en Galicia que busca fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas. El primer paso que los estudiantes deben dar para participar es formularse una pregunta a la que deseen dar respuesta, para después diseñar la investigación que les permita obtener resultados y conclusiones.

Los escolares que deseen participar tienen hasta el próximo 23 de diciembre para enviar sus preguntas. Posteriormente, los admitidos tendrán 3 meses para desarrollar sus trabajos. La fase final tendrá lugar en la Domus el 12 de junio de 2010, y a ella concurrirán los cinco mejores trabajos seleccionados.

El primer premio consiste en un viaje a un lugar o instalación de interés científico-cultural (en las pasadas convocatoria visitaron las excavacións de Atapuerca y el parque natural Arribes del Duero ), la suscripción a la revista Muy Interesante, y un cheque-regalo de Él Corte Inglés para el profesor.