08 enero 2010

Os Museos Científicos Coruñeses inician o II Ciclo “Os luns con ciencia”

Ver nota completa: español | galego


–A actividade comeza cun ciclo de divulgación científica sobre as alternativas enerxéticas e a biodiversidade.


Da man de destacados expertos farase un repaso polos principais aspectos que preocupan das alternativas enerxéticas e a conservación da biodiversidade.

Este ciclo abre o programa de actos que os Museos Científicos Coruñeses celebrarán en 2010 con motivo do Ano da Biodiversidade.

"Os luns con ciencia" celébranse na Domus, ás 20.00 horas
(desde o 18 de xaneiro ata o 19 de abril).
A actividade é pública e gratuita.

No caso dos alumnos da Universidade da Coruña que se matriculen, accederán a 2 créditos de libre configuración desta Universidade.
Teléfono de inscrición 981 189 840.

O ciclo está organizado polos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) e o Departamento de Pedagoxía e Didáctica (Universidade da Coruña), coa colaboración do Centro Ocenográfico da Coruña (IEO).

O II Ciclo "Os luns con ciencia" está patrocinado por Caixanova.

Programa:
- 18 de xaneiro: “Facemos todos como os franceses? O espellismo nuclear”. Sesión a cargo de Marcel Coderch, doutor en Enxeñería Eléctrica e Informática polo Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

- 25 de xaneiro: “AHORA, unha alternativa á crise enerxética”, por Juan José Gómez Cadenas, físico e novelista, Grupo de Física de Neutrinos do Instituto de Física Corpuscular, CSIC, Valencia.

- 1 de febreiro: "Cambio climático ou cambio de modelo de sociedade?", por Emilio Fernández, profesor titular de Ecoloxía da Universidade de Vigo

- 8 de febreiro: “Evidencias do Cambio Climático en Galicia”. Mesa redonda moderada por Dr. Manuel Ruiz Villarreal (Centro Oceanográfico da Coruña, IEO). Ponentes: Juan José Taboada (meteorólogo de Meteogalicia, Xunta de Galicia); Antonio Bode Riestra (Centro Oceanográfico da Coruña, IEO).

- 22 de febreiro: “Nucleares, non grazas?” Josep Puig, enxeñeiro nuclear, profesor de técnicas enerxéticas na Universidade Autónoma de Barcelona.

- 1 de marzo: “A conservación dos bosque tropicais”, por William Laurance, School of Marine and Tropical Biology, James Cook University Cairns, Australia.

- 8 de marzo: “Papel da educación ambiental na conservación da biodiversidade”, por Marcos Sorrentino, profesor da Universidade de Sao Paulo).

- 15 de marzo: “A paisaxe e a perda de biodiversidade”, por Francisco Javier López, Universidade de Santiago de Compostela.

- 22 de marzo: “O estado da conservación da biodiversidade en Galicia”, por Pablo Ramil, Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, Universidade de Santiago de Compostela.

- 29 de marzo: “Os bosques galegos e a biodiversidade”, por Antonio Rigueiro, Universidade de Santiago de Compostela.
- 5 de abril: “Efectos do Prestige sobre os ecosistemas mariños”, por Victoriano Urgorri, Estación de Bioloxía mariña da Graña, Universidade de Santiago de Compostela.

- 12 de abril: “Áreas Marinas Protegidas (AMPs), unha estratexia para a conservación da biodiversidade mariña”. Mesa redonda moderada por Santiago Parra Descalzo, Centro Oceanográfico da Coruña. Ponentes: José Luis Vargas Poncini (IEO Madrid); Francisco Sánchez Delgado (Centro Oceanográfico de Santander, IEO)

- 19 abril: “A biodiversidade no medio mariño”, por Juan Freire, Universidade da Coruña.


Los Museos Científicos Coruñeses inician el II Ciclo “Los lunes con ciencia”
–La actividad comienza con un ciclo de divulgación científica sobre las alternativas energéticas y la biodiversidad

De la mano de destacados expertos se hará un repaso por los principales aspectos que preocupan de las alternativas energéticas y la conservación de la biodiversidad.

Este ciclo abre el programa de actos que los Museos Científicos Coruñeses celebrarán en 2010 con motivo del Año de la Biodiversidad.

"Los lunes con ciencia" se celebran en la Domus, a las 20.00 horas
(desde el 18 de enero hasta el 19 de abril).
La actividad es pública y gratuita.

En el caso de los alumnos de la Universidade da Coruña que se matriculen, accederán a 2 créditos de libre configuración de esta universidad.
Teléfono de inscripción 981 189 840.

El ciclo está organizado por los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) y el Departamento de Pedagoxía e Didáctica (Universidade da Coruña), con la colaboración del Centro Ocenográfico da Coruña (IEO).

EL II Ciclo "Los lunes con ciencia" está patrocinado por Caixanova.

Programa:
- 18 de enero: “Hacemos todos como los franceses? El espejismo nuclear”. Sesión a cargo de Marcel Coderch, doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

- 25 de enero: “AHORA, una alternativa a la crisis energética”, por Juan José Gómez Cadenas, físico y novelista, Grupo de Física de Neutrinos del Instituto de Física Corpuscular, CSIC, Valencia.

- 1 de febrero: "Cambio climático o cambio de modelo de sociedad?", por Emilio Fernández, profesor titular de Ecología de la Universidade de Vigo

- 8 de febrero: “Evidencias del Cambio Climático en Galicia”. Mesa redonda moderada por Dr. Manuel Ruiz Villarreal (Centro Oceanográfico de A Coruña, IEO). Ponentes: Juan José Taboada (meteorólogo de Meteogalicia, Xunta de Galicia); Antonio Bode Riestra (Centro Oceanográfico de A Coruña, IEO).

- 22 de febrero: “Nucleares, no gracias?” Josep Puig, ingeniero nuclear, profesor de técnicas energéticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

- 1 de marzo: “La conservación de los bosques tropicales”, por William Laurance, School of Marine and Tropical Biology, James Cook University Cairns, Australia.

- 8 de marzo: “Papel de la educación ambiental en la conservación de la biodiversidad”, por Marcos Sorrentino, profesor de la Universidade de Sao Paulo.

- 15 de marzo: “El paisaje y la pérdida de biodiversidad”, por Francisco Javier López, Universidade de Santiago de Compostela.

- 22 de marzo: “El estado de la conservación de biodiversidad en Galicia”, por Pablo Ramil, Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, Universidade de Santiago de Compostela.

- 29 de marzo: “Los bosques gallegos y la biodiversidad”, por Antonio Rigueiro, Universidade de Santiago de Compostela.

- 5 de abril: “Efectos del Prestige sobre los ecosistemas mariñns”, por Victoriano Urgorri, Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Universidade de Santiago de Compostela.

- 12 de abril: “Áreas Marinas Protegidas (AMPs), una estrategia para la conservación de la biodiversidad marina”. Mesa redonda moderada por Santiago Parra Descalzo, Centro Oceanográfico de A Coruña. Ponentes: José Luis Vargas Poncini (IEO Madrid); Francisco Sánchez Delgado (Centro Oceanográfico de Santander, IEO)

- 19 abril: “La biodiversidad en el medio marino”, por Juan Freire, Universidade da Coruña.