23 marzo 2010

A Domus celebra o 24 de marzo unha conferencia de Felipe Criado, englobada no programa Consolider do Ministerio de Ciencia e Innovación

[Ver nota en galego]—A charla, que comezará ás 19:30 horas, tratará sobre "A investigación científica do Patrimonio Cultural: actualidade e utilidade do pasado".
—Ao acto asistirá José Manuel Fernández de Labastida, Director Xeral de Investigación y Gestión do Plan I+D+i do Ministerio de Ciencia e Innovación


Felipe Criado Boado é profesor de Investigación do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), e dirixe o Laboratorio de Patrimonio, en Santiago de Compostela, unidade que reúne 45 especialistas e ten como obxectivo a investigación e oferta de servizos innovadores para a xestión e avaliación do Patrimonio Cultural. É ademais o coordinador do Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la Conservación y Revalorización del Patrimonio Cultural, que aglutina 14 grupos de investigación de toda España.

A intervención do profesor Criado forma parte do ciclo de conferencias "Lo que la ciencia puede hacer por nosotros" organizado polo Ministerio de Ciencia e Innovación. O seu obxectivo é achegar ao público xeral os logros científicos conseguidos polos equipos de investigación financiados polo programa Consolider, e a súa aplicación práctica como forma de achegamento da ciencia á sociedade.

O ciclo de conferencias celebrarase ao longo do primeiro semestre de 2010 en Museos de Ciencias de varias cidades, sendo a súa entrada libre e gratuíta.

O Programa Consolider forma parte da estratexia Ingenio 2010 e financia actuacións de carácter estratéxico baseadas en actividades científicas que promovan un avance significativo no estado do coñecemento ou que establezan liñas de investigación orixinais situadas no que se denomina fronteira do coñecemento.

O termo "Consolider" alude aos equipos destinatarios deste tipo de axudas, grupos consolidados que lideran a ciencia española, con resultados previos de calidade e cunha traxectoria acreditada e solvente dentro da comunidade científica internacional.


DOMUS.
R/ Santa Teresa 1. A Coruña
24 de marzo de 2010
19:30 horas


La Domus celebra el 24 de marzo una conferencia de Felipe Criado englobada en el programa Consolider del Ministerio de Ciencia e Innovación

—La charla, que comenzará a las 19:30 horas, tratará sobre “La investigación científica del Patrimonio Cultural: actualidad y utilidad del pasado”
—Al acto asistirá José Manuel Fernández de Labastida, Director General de Investigación y Gestión del Plan I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación


Felipe Criado Boado es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y dirige el Laboratorio de Patrimonio, en Santiago de Compostela, unidad que reúne a 45 especialistas y tiene como objetivo la investigación y oferta de servicios innovadores para la gestión y evaluación del Patrimonio Cultural. Es además el coordinador del Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la Conservación y Revalorización del Patrimonio Cultural, que aglutina 14 grupos de investigación de toda España.

La intervención del profesor Criado forma parte del ciclo de conferencias “Lo que la ciencia puede hacer por nosotros” organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objetivo es acercar al público general los logros científicos conseguidos por los equipos de investigación financiados por el programa Consolider, y su aplicación práctica como forma de acercamiento de la ciencia a la sociedad.

El ciclo de conferencias se celebrará a lo largo del primer semestre de 2010 en Museos de Ciencias de varias ciudades, siendo su entrada libre y gratuita.

El Programa Consolider forma parte de la estrategia Ingenio 2010 y financia actuaciones de carácter estratégico basadas en actividades científicas que promuevan un avance significativo en el estado del conocimiento o que establezcan líneas de investigación originales situadas en lo que se denomina frontera del conocimiento.

El término “Consolider” alude a los equipos destinatarios de este tipo de ayudas, grupos consolidados que lideran la ciencia española, con resultados previos de calidad y con una trayectoria acreditada y solvente dentro de la comunidad científica internacional.


DOMUS.
C/ Santa Teresa 1. A Coruña
24 de marzo de 2010
19:30 horas