12 abril 2010

A Casa das Ciencias organiza visitas guiadas á exposición sobre Darwin dirixidas a grupos escolares da mancomunidade

[Ver nota en galego]
A visita guiada está concibida como un taller de fósiles que ten como fío argumental o papel dos fósiles no desenvolvemento da teoría da evolución.

Estas son as ideas fundamentais que se desenvolverán durante a visita:

1. Os fósiles demostran que a vida que observamos hoxe é distinta da que habitaba o planeta no pasado.

2. Moitos fósiles parecen estar directamente relacionados con seres actuais. Darwin decatouse de que, en cada lugar, os seres vivos parecían gardar un gran parecido cos que o habitaron en tempos remotos.

3. Os fósiles proporcionan información moi valiosa, pero ás veces incompleta, sobre os seres vivos do pasado.

4. A coincidencia de trazos fisiolóxicos que encontramos entre animais de distintas épocas non implica sempre unha relación de descendencia (evolucionou a partir de) senón a existencia de antepasados comúns. Por exemplo, o ser humano non evolucionou a partir de ningún mono que exista hoxe, pero comparte antepasados comúns con todos eles.

5. O proceso de fosilización é pouco frecuente. Algunhas especies, en función das súas características ou dos lugares onde vivían, deixaron máis restos fósiles que outras.

"O asombro de Mr. Darwin", é unha das propostas da Casa Ciencias para as visitas escolares deste curso 2009-2010. Nesta exposición os escolares poden encontrar unha visión didáctica sobre como Darwin chegou á teoría da selección natural, os mecanismos e as evidencias que a sustentan, así como as implicacións desta teoría na nosa cultura.

Para consultar datas e horarios dispoñibles, hai que chamar ao teléfono 981 189 844, e realizar a reserva de visita.La Casa de las Ciencias organiza visitas guiadas a la exposición sobre Darwin dirigidas a grupos escolares de la mancomunidad

La visita guiada está concebida como un taller de fósiles que tiene como hilo argumental el papel de los fósiles en el desarrollo de la teoría de la evolución.

Estas son las ideas fundamentales que se desarrollarán durante la visita:

1. Los fósiles demuestran que la vida que observamos hoy es distinta de la que habitaba el planeta en el pasado.

2. Muchos fósiles parecen estar directamente relacionados con seres actuales. Darwin se dio cuenta de que, en cada lugar, los seres vivos parecían guardar un gran parecido con los que lo habitaron en tiempos remotos.

3. Los fósiles proporcionan información muy valiosa, pero a veces incompleta, sobre los seres vivos del pasado.

4. La coincidencia de rasgos fisiológicos que encontramos entre animales de distintas épocas no implica siempre una relación de descendencia (evolucionó a partir de) sino la existencia de antepasados comunes. Por ejemplo, el ser humano no evolucionó a partir de ningún mono que exista hoy, pero comparte antepasados comunes con todos ellos.

5. El proceso de fosilización es poco frecuente. Algunas especies, en función de sus características o de los lugares donde vivían, dejaron más restos fósiles que otras.


“El asombro de Mr. Darwin”, es una de las propuestas de la Casa Ciencias para las visitas escolares de este curso 2009-2010. En esta exposición, los escolares pueden encontrar una visión didáctica sobre cómo Darwin llegó a la teoría de la selección natural, los mecanismos y las evidencias que la sustentan, así como las implicaciones de esta teoría en nuestra cultura.

Para consultar fechas y horarios disponibles, hay que llamar al teléfono 981 189 844, y realizar la reserva de visita.