23 abril 2010

O II ciclo "Os luns con ciencia" clausúrase cunha sesión especial dedicada á investigación biomédica

Ver nota completa: español | galego


A Domus acollerá o próximo luns, 26 de abril, ás 20 horas, a última sesión do II ciclo Os luns con Ciencia. A charla, titulada "Promesas e realidades en investigación biomédica: cantos tipos de células nai existen e para que serven?", será impartida por Lluis Montoliu, investigador do Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

Montoliu actualmente dirixe no CNB un grupo de investigación centrado na comprensión dos mecanismos de control da expresión xénica utilizando modelos animais modificados xeneticamente (transxénicos). Ademais xerou diversos modelos de animais transxénicos e mutantes para o estudo de enfermidades conxénitas humanas (albinismo, esquizofrenia, Alzheimer...) e investiga a función de xenes específicos no desenvolvemento da retina de mamíferos.

A presentación da conferencia será realizada por Daniel Soutullo, catedrático de Bioloxía de Ensino Secundario.

O II ciclo Os luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns. Está organizado polos Museos Científicos Coruñeses en colaboración co Departamento de Pedagoxía e Didáctica (Universidade da Coruña), e a participación do Centro Ocenográfico da Coruña (IEO). Patrocinado por Caixanova.El II ciclo “Los lunes con ciencia” se clausura con una sesión especial dedicada a la investigación biomédica

La Domus acogerá el próximo lunes, 26 de abril, a las 20 horas, la última sesión del II ciclo Los lunes con Ciencia. La charla, titulada “Promesas y realidades en investigación biomédica: ¿cuántos tipos de células madre existen y para qué sirven?”, será impartida por Lluis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

Montoliu actualmente dirige en el CNB un grupo de investigación centrado en la comprensión de los mecanismos de control de la expresión génica utilizando modelos animales modificados genéticamente (transgénicos). Además ha generado diversos modelos de animales transgénicos y mutantes para el estudio de enfermedades congénitas humanas (albinismo, esquizofrenia, Alzheimer, ...) e investiga la función de genes específicos en el desarrollo de la retina de mamíferos.

La presentación de la conferencia será realizada por Daniel Soutullo, catedrático de Biología de Enseñanza Secundaria.

El II ciclo Los lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos. Está organizado por los Museos Científicos Coruñeses en colaboración con el Departamento de Pedagogía y Didáctica (Universidade da Coruña), y la participación del Centro Ocenográfico de A Coruña (IEO). Patrocinado por Caixanova.21 abril 2010

O Planetario conecta en directo cos telescopios do Instituto Astrofísico de Canarias

Ver nota completa: español | galego


—O venres 23 de abril veremos como traballan os grandes telescopios de Canarias desde a Casa das Ciencias
—As persoas que desexen asistir a esta actividade, que é gratuíta, deben reservar praza chamando ao teléfono 981 189844


Este venres, 23 de abril, ás 21:45 horas, e durante un par de horas, realizarase unha conexión, dende o Planetario da Casa das Ciencias, co Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Durante a sesión o público poderá ver traballar en directo aos técnicos do telescopio IAC80 e charlar con eles a través de webcam e chat, o que permitirá pedirlles imaxes dalgún obxecto.

Tamén se ensinará aos asistentes a localización do telescopio e, se as condicións o permiten, conectarase coa sala de control do Gran Telescopio Canarias (GTC) para saudar aos astrónomos que estarán a traballar esa noite no que actualmente é o telescopio de maior tamaño instalado no mundo.

Entrada gratuíta. Aforamento limitado.
Reserva de prazas no 981 189844
El Planetario conecta en directo con los telescopios del Instituto Astrofísico de Canarias

—El viernes 23 de abril veremos como trabajan los grandes telescopios de Canarias desde la Casa de las Ciencias
—Las personas que deseen asistir a esta actividad, que es gratuita, deben reservar plaza llamando al teléfono 981 189 844

Este viernes, 23 de abril, a las 21:45 horas, y durante un par de horas, se realizará una conexión, desde el Planetario de la Casa de las Ciencias, con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Durante la sesión el público podrá ver trabajar en directo a los técnicos del telescopio IAC80 y charlar con ellos a través de webcam y chat, lo que permitirá pedirles imágenes de algún objeto.

También se enseñará a los asistentes el emplazamiento del telescopio y, si las condiciones lo permiten, se conectará con la sala de control del Gran Telescopio Canarias (GTC) para saludar a los astrónomos que estarán trabajando esa noche en el que actualmente es el telescopio de mayor tamaño instalado en el mundo.

Entrada gratuita. Aforo limitado.
Reserva de plazas en el 981 18984416 abril 2010

O BENEFICIO ECONÓMICO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE

Ver nota completa: español | galegoCon este título a Domus acollerá o vindeiro luns, 19 de abril, ás 20 horas, a seguinte sesión do II ciclo Luns con Ciencia. A charla será impartida por María Loureiro, profesora no Departamento de Fundamentos de Análise Económica da Universidade de Santiago de Compostela.

María Loureiro é doutora en Economía pola Washington State University. Obtivo o "Premio de Investigación Social Monteiro Ríos, " da Xunta de Galicia (2007), e o "Sylvia Lane Fellowship, " do Comité profesional "Women in Agricultural Economics" (2002).

Publicou máis de 50 artigos en revistas internacionais no campo de economía ambiental e economía agraria, e é revisora das revistas American Journal of Agricultural Economics, Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Economics and Management, entre outras moitas.

O II ciclo Luns con Ciencia, englobado no programa de actos que os Museos
Científicos Coruñeses celebrarán en 2010 con motivo do Ano da Biodiversidade, ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

Organizado en colaboración co Departamento de Pedagoxía e Didáctica (Universidade da Coruña), e a participación do Centro Ocenográfico da Coruña (IEO). Patrocinado por Caixanova.EL BENEFICIO ECONÓMICO DE PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

Con este título la Domus acogerá el próximo lunes, 19 de abril, a las 20 horas, la siguiente sesión del II ciclo Luns con Ciencia. La charla será impartida por María Loureiro, profesora en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidade de Santiago de Compostela.

María Loureiro es doctora en Economía por el Washington State University. Obtuvo el "Premio de Investigación Social Montero Ríos," de la Xunta de Galicia (2007), y el "Sylvia Lane Fellowship," del Comité profesional "Women in Agricultural Economics" (2002).

Publicó más de 50 artículos en revistas internacionales en el campo de economía ambiental y economía agraria, y es revisora de las revistas American Journal of Agricultural Economics, Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Economics and Management, entre otras muchas.

El II ciclo Luns con Ciencia, englobado en el programa de actos que los Museos Científicos Coruñeses celebrarán en 2010 con motivo del Año de la Biodiversidad, tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

Organizado en colaboración con el Departamento de Pedagogía y Didáctica (Universidade da Coruña), y la participación del Centro Ocenográfico de A Coruña (IEO). Patrocinado por Caixanova.

14 abril 2010

O próximo xoves, 15 de abril, ás 20 horas, a Domus acolle a conferencia titulada “EL PAISAJE DE ATAPUERCA AL MICROSCOPIO”

Ver nota completa: español | galegoA conferencia será impartida pola Dra. Gloria Cuenca, que é membro do equipo de Investigación de Atapuerca.

A Dra. Cuenca ten escritas preto de 150 publicacións científicas. De estas caben destacar as realizadas sobre Atapuerca nas que resolveu problemas de idade dos primeiros europeos, reconstrucións ambientais e paleoclimáticas e de correlación entre os distintos depósitos.

A charla está englobada no programa de actividades en torno a exposición “Atapuerca y la evolución humana” (na sala municipal de exposicións de PALEXCO), que se celebrará en A Coruña ata o 25 de abril.

Organizado pola Junta de Castilla y León e a Obra Social de Caja España, en colaboración co Concello da Coruña.

Domus
R /Santa Teresa 1. A Coruña
Entrada libre e gratuíta, ata completar aforamentoEl próximo jueves, 15 de abril, a las 20 horas, la Domus acoge la conferencia titulada "EL PAISAJE DE ATAPUERCA AL MICROSCOPIO"

La conferencia será impartida por la Dra. Gloria Cuenca, que es miembro del equipo de Investigación de Atapuerca.

La Dra. Cuenca ha escrito cerca de 150 publicaciones científicas. De estas caben destacar las realizadas sobre Atapuerca, en las que resolvió problemas de edad de los primeros europeos, reconstrucciones ambientales y paleoclimáticas y de correlación entre los distintos depósitos.

La charla está englobada en el programa de actividades en torno a la exposición "Atapuerca y la evolución humana" (en la sala municipal de exposiciones de PALEXCO), que se celebrará en A Coruña hasta el 25 de abril.

Organizado por la Junta de Castilla y León y la Obra Social de Caja España, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña.

Domus
R /Santa Teresa 1. A Coruña
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo
12 abril 2010

A Casa das Ciencias organiza visitas guiadas á exposición sobre Darwin dirixidas a grupos escolares da mancomunidade

Ver nota completa: español | galegoA visita guiada está concibida como un taller de fósiles que ten como fío argumental o papel dos fósiles no desenvolvemento da teoría da evolución.

Estas son as ideas fundamentais que se desenvolverán durante a visita:

1. Os fósiles demostran que a vida que observamos hoxe é distinta da que habitaba o planeta no pasado.

2. Moitos fósiles parecen estar directamente relacionados con seres actuais. Darwin decatouse de que, en cada lugar, os seres vivos parecían gardar un gran parecido cos que o habitaron en tempos remotos.

3. Os fósiles proporcionan información moi valiosa, pero ás veces incompleta, sobre os seres vivos do pasado.

4. A coincidencia de trazos fisiolóxicos que encontramos entre animais de distintas épocas non implica sempre unha relación de descendencia (evolucionou a partir de) senón a existencia de antepasados comúns. Por exemplo, o ser humano non evolucionou a partir de ningún mono que exista hoxe, pero comparte antepasados comúns con todos eles.

5. O proceso de fosilización é pouco frecuente. Algunhas especies, en función das súas características ou dos lugares onde vivían, deixaron máis restos fósiles que outras.

"O asombro de Mr. Darwin", é unha das propostas da Casa Ciencias para as visitas escolares deste curso 2009-2010. Nesta exposición os escolares poden encontrar unha visión didáctica sobre como Darwin chegou á teoría da selección natural, os mecanismos e as evidencias que a sustentan, así como as implicacións desta teoría na nosa cultura.

Para consultar datas e horarios dispoñibles, hai que chamar ao teléfono 981 189 844, e realizar a reserva de visita.La Casa de las Ciencias organiza visitas guiadas a la exposición sobre Darwin dirigidas a grupos escolares de la mancomunidad

La visita guiada está concebida como un taller de fósiles que tiene como hilo argumental el papel de los fósiles en el desarrollo de la teoría de la evolución.

Estas son las ideas fundamentales que se desarrollarán durante la visita:

1. Los fósiles demuestran que la vida que observamos hoy es distinta de la que habitaba el planeta en el pasado.

2. Muchos fósiles parecen estar directamente relacionados con seres actuales. Darwin se dio cuenta de que, en cada lugar, los seres vivos parecían guardar un gran parecido con los que lo habitaron en tiempos remotos.

3. Los fósiles proporcionan información muy valiosa, pero a veces incompleta, sobre los seres vivos del pasado.

4. La coincidencia de rasgos fisiológicos que encontramos entre animales de distintas épocas no implica siempre una relación de descendencia (evolucionó a partir de) sino la existencia de antepasados comunes. Por ejemplo, el ser humano no evolucionó a partir de ningún mono que exista hoy, pero comparte antepasados comunes con todos ellos.

5. El proceso de fosilización es poco frecuente. Algunas especies, en función de sus características o de los lugares donde vivían, dejaron más restos fósiles que otras.


“El asombro de Mr. Darwin”, es una de las propuestas de la Casa Ciencias para las visitas escolares de este curso 2009-2010. En esta exposición, los escolares pueden encontrar una visión didáctica sobre cómo Darwin llegó a la teoría de la selección natural, los mecanismos y las evidencias que la sustentan, así como las implicaciones de esta teoría en nuestra cultura.

Para consultar fechas y horarios disponibles, hay que llamar al teléfono 981 189 844, y realizar la reserva de visita.09 abril 2010

A DOMUS ACOLLE O PRÓXIMO LUNS UNHA MESA REDONDA SOBRE AREAS MARIÑAS PROTEXIDAS

Ver nota completa: español | galegoO luns 12 de abril, ás 20 horas, celebrarase a mesa redonda “Áreas Marinas Protegidas (AMPs), unha estratexia para a conservación da biodiversidade mariña”, que estará moderada por Santiago Parra Descalzo, director do Centro Oceanográfico da Coruña.

Participarán ademáis:

- José Luis Vargas Poncini, investigador do Instituto Español de Oceanografía (Madrid), cunha importante experiencia en traballos de estudo, control e recuperación ambientais. Falará sobre o proxecto INDEMARES: a proposta española de novos espazos mariños para a Rede Europea Natura 2000.

- Francisco Sánchez Delgado, investigador do Centro Oceanográfico de Santander (IEO), cuxo traballo estivo enmarcado en estudos relacionados con áreas mariñas protexidas, impactos de pesqueiras e biodiversidade mariña e a súa conservación. Na súa intervención falará sobre "El Cachucho, primeira Área Mariña Protexida en augas profundas españolas. Novos retos: banco de Galicia e Canón de Avilés"


O II ciclo Luns con Ciencia, englobado no programa de actos que os Museos Científicos Coruñeses celebrarán en 2010 con motivo do Ano da Biodiversidade, ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

Organizado en colaboración co Departamento de Pedagoxía e Didáctica (Universidade da Coruña), e a participación do Centro Ocenográfico da Coruña (IEO). Patrocinado por Caixanova.LA DOMUS ACOGE EL PRÓXIMO LUNES UNA MESA REDONDA SOBRE AREAS MARINAS PROTEGIDAS

El lunes 12 de abril, a las 20 horas, se celebrará la mesa redonda "Áreas Marinas Protegidas (AMPs), una estrategia para la conservación de la biodiversidad marina", que estará moderada por Santiago Parra Descalzo, director del Centro Oceanográfico de A Coruña.

Participarán además:

- José Luis Vargas Poncini, investigador del Instituto Español de Oceanografía (Madrid), con una importante experiencia en trabajos de estudio, control y recuperación ambientales. Hablará sobre el proyecto INDEMARES: la propuesta española de nuevos espacios marinos para la Red Europea Natura 2000.

- Francisco Sánchez Delgado, investigador del Centro Oceanográfico de Santander (IEO), cuyo trabajo estuvo enmarcado en estudios relacionados con áreas marinas protegidas, impactos de pesquerías y biodiversidad marina y su conservación. En su intervención hablará sobre "El Cachucho, primera Área Marina Protegida en aguas profundas españolas. Nuevos retos: banco de Galicia y Cañón de Avilés"


El II ciclo Lunes con Ciencia, englobado en el programa de actos que los Museos Científicos Coruñeses celebrarán en 2010 con motivo del Año de la Biodiversidad, tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

Organizado en colaboración con el Departamento de Pedagogía y Didáctica (Universidade da Coruña), y la participación del Centro Ocenográfico de A Coruña (IEO). Patrocinado por Caixanova.