21 abril 2010

O Planetario conecta en directo cos telescopios do Instituto Astrofísico de Canarias

[Ver nota en galego]—O venres 23 de abril veremos como traballan os grandes telescopios de Canarias desde a Casa das Ciencias
—As persoas que desexen asistir a esta actividade, que é gratuíta, deben reservar praza chamando ao teléfono 981 189844


Este venres, 23 de abril, ás 21:45 horas, e durante un par de horas, realizarase unha conexión, dende o Planetario da Casa das Ciencias, co Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Durante a sesión o público poderá ver traballar en directo aos técnicos do telescopio IAC80 e charlar con eles a través de webcam e chat, o que permitirá pedirlles imaxes dalgún obxecto.

Tamén se ensinará aos asistentes a localización do telescopio e, se as condicións o permiten, conectarase coa sala de control do Gran Telescopio Canarias (GTC) para saudar aos astrónomos que estarán a traballar esa noite no que actualmente é o telescopio de maior tamaño instalado no mundo.

Entrada gratuíta. Aforamento limitado.
Reserva de prazas no 981 189844
El Planetario conecta en directo con los telescopios del Instituto Astrofísico de Canarias

—El viernes 23 de abril veremos como trabajan los grandes telescopios de Canarias desde la Casa de las Ciencias
—Las personas que deseen asistir a esta actividad, que es gratuita, deben reservar plaza llamando al teléfono 981 189 844

Este viernes, 23 de abril, a las 21:45 horas, y durante un par de horas, se realizará una conexión, desde el Planetario de la Casa de las Ciencias, con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Durante la sesión el público podrá ver trabajar en directo a los técnicos del telescopio IAC80 y charlar con ellos a través de webcam y chat, lo que permitirá pedirles imágenes de algún objeto.

También se enseñará a los asistentes el emplazamiento del telescopio y, si las condiciones lo permiten, se conectará con la sala de control del Gran Telescopio Canarias (GTC) para saludar a los astrónomos que estarán trabajando esa noche en el que actualmente es el telescopio de mayor tamaño instalado en el mundo.

Entrada gratuita. Aforo limitado.
Reserva de plazas en el 981 189844