16 junio 2010

Ganadores do concurso de vídeo afeccionado «A Ciencia da miña vida»

[Ver nota en galego]—Convocado polos Museos Científicos Coruñeses o concurso realizouse simultáneamente en varias cidades europeas, dentro do proxecto CASC
—Os dous traballos seleccionados competirán en Bruxelas cos gañadores do resto de países europeos participantes


O certame de vídeo afeccionado "A Ciencia da miña vida" xa ten gañadores. Estes foron os traballos premiados, nas dúas categorías:

+ Menores de de 16 anos:“Traductor automático universal (TAU)”, un vídeo dos alumnos de 4º B do IES Alexandre Bóveda (Vigo).
+ Aberta:“Viviremos para sempre?”, un vídeo de Cristina de la Torre e José González.

O concurso invitaba a realizar unha gravación curta, de menos de 3 minutos, cuxo contido respondese á seguinte pregunta: Que problemas che gustaría que resolvesen a ciencia e a tecnoloxía no futuro?, utilizando o teléfono móbil ou mesmo cun webcam, e empregando todo tipo de recursos audiovisuais.

O premio consiste nunha cámara de vídeo e unha viaxe a Bruxelas, onde competirán cos seus traballos cos gañadores do resto de países europeos participantes neste concurso.

Convocado polos Museos Científicos Coruñeses o concurso realizouse simultáneamente en varias cidades europeas participantes no proxecto CASC (Cities and Science Communication), cuxo obxectivo principal é compartir experiencias e coñecementos para explorar novas formas de mellorar a implicación do público coa ciencia.


Ganadores del concurso de vídeo aficionado «La Ciencia de mi vida»

—Convocado por los Museos Científicos Coruñeses el concurso se realizó simultáneamente en varias ciudades europeas, dentro del proyecto CASC
—Los dos trabajos seleccionados competirán en Bruselas con los ganadores del resto de países europeos participantes


El certamen de vídeo aficionado "La Ciencia de mi vida" ya tiene ganadores. Estos fueron los trabajos premiados, en las dos categorías:

+ Menores de de 16 años: "Traductor automático universal (TAU)", un vídeo de los alumnos de 4ºB del IES Alexandre Bóveda (Vigo).
+ Abierta: "Viviremos para sempre?", un vídeo de Cristina de la Torre y José González.

El concurso invitaba a realizar una grabación corta, de menos de 3 minutos, cuyo contenido respondiera a la siguiente pregunta: ¿Qué problemas te gustaría que resolvieran la ciencia y la tecnología en el futuro?, utilizando el teléfono móvil o incluso con una webcam, y empleando todo tipo de recursos audiovisuales.

El premio consiste en una cámara de vídeo y un viaje a Bruselas, donde competirán con sus trabajos con los ganadores del resto de países europeos participantes en este concurso.

Convocado por los Museos Científicos Coruñeses el concurso se realizó simultáneamente en varias ciudades europeas participantes en el proyecto CASC (Cities and Science Communication), cuyo objetivo principal es compartir experiencias y conocimientos para explorar nuevas formas de mejorar la implicación del público con la ciencia.