23 junio 2010

O concurso "A ciencia na miña vida", convocado polos Museos Científicos Coruñeses, celebra a súa fase final en Bruxelas

[Ver nota en galego]—O evento ten lugar os días 23 e 24 de xuño, na sede da Fundación Galicia Europa en Bruxelas
—Os finalistas do concurso de microvídeos, convocado no marco do proxecto Cities and Science Communication (CASC), proceden de Romanía, Reino Unido e España


Os dous traballos seleccionados polo xurado no noso país son:
>> Categoría menores de 16 anos: "Traductor Automático Universal", dos alumnos de 4 ºB do IES Alexandre Bóveda de Vigo.>> Categoría aberta: "Viviremos para sempre?", de Cristina de la Torre e José González.

O concurso invitaba a realizar unha gravación de menos de 3 minutos cun equipo sinxelo (teléfonos móbiles ou webcams) cuxo contido respondese á pregunta: Que problemas che gustaría que resolvesen a ciencia e a tecnoloxía no futuro? O xurado, formado por especialistas de Holanda, Francia e Portugal, non se centrará na calidade técnica dos traballos, senón na creatividade demostrada, o uso de técnicas narrativas ou a claridade da mensaxe que transmiten.

A fase final deste concurso celebrarase no marco dunha reunión de traballo organizada polos Museos Científicos Coruñeses para analizar o desenvolvemento das diversas iniciativas de divulgación científica postas en marcha a través do Proxecto CASC. Nesta reunión trataranse cuestións como a diferente permeabilidade dos sistemas educativos europeos para incorporar iniciativas de divulgación ou o papel dos medios de comunicación tradicionais e as redes sociais na formación científica dos mozos.

O proxecto CASC está financiado pola Unión Europea e ten como obxectivo explorar novas formas de mellorar a implicación do público coa ciencia. Nel participan concellos, museos científicos, universidades e parques tecnolóxicos de once países europeos. Os Museos Científicos Coruñeses foron elixidos para liderar un grupo de traballo cuxo obxectivo é identificar e analizar as prácticas divulgativas que demostraron maior eficacia na conexión da ciencia co público.

El concurso "La ciencia en mi vida", convocado por los Museos Científicos Coruñeses, celebra su fase final en Bruselas

—El evento tendrá lugar los días 23 y 24 de junio, en la sed de la Fundación Galicia Europa en Bruselas
—Los finalistas del concurso de microvídeos, convocado en el marco del proyecto Cities and Science Communication (CASC), proceden de Rumanía, Reino Unido y España


>> Categoría menores de 16 años: "Traductor Automático Universal", de los alumnos de 4 ºB del IES Alexandre Bóveda de Vigo.>> Categoría abierta: "Viviremos para sempre?", de Cristina de la Torre y José González.El concurso invitaba a realizar una grabación de menos de 3 minutos con un equipo sencillo (teléfonos móviles o webcams) cuyo contenido respondiera a la pregunta: Que problemas te gustaría que resolvieran la ciencia y la tecnología en el futuro? El jurado, formado por especialistas de Holanda, Francia y Portugal, no se centrará en la calidad técnica de los trabajos, sino en la creatividad demostrada, el uso de técnicas narrativas o la claridad del mensaje que transmiten.

La fase final de este concurso se celebrará en el marco de una reunión de trabajo organizada por los Museos Científicos Coruñeses para analizar el desarrollo de las diversas iniciativas de divulgación científica puestas en marcha a través del Proyecto CASC. En esta reunión se tratarán cuestiones como la diferente permeabilidad de los sistemas educativos europeos para incorporar iniciativas de divulgación o el papel de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales en la formación científica de los chicos.

El proyecto CASC está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo explorar nuevas formas de mejorar la implicación del público con la ciencia. En él participan ayuntamientos, museos científicos, universidades y parques tecnológicos de once países europeos. Los Museos Científicos Coruñeses fueron elegidos para liderar un grupo de trabajo cuyo objetivo es identificar y analizar las prácticas divulgativas que demostraron mayor eficacia en la conexión de la ciencia con el público.