20 octubre 2010

Conferencia na Domus sobre «A exposición a pesticidas como orixe da enfermidade de Parkinson»

[Ver nota en galego]—O doutor Francisco Pan-Montojo falará sobre pesticidas e Parkinson, o xoves 21 de outubro ás 20 horas na Domus
—Pan-Montojo é un investigador coruñés que deselvolveu o seu traballo sobre este tema grazas a unha bolsa da Fundación Pedro Barrié de la Maza


Durante a conferencia o Dr. Pan-Montojo falará do efecto local dun pesticida, a rotenona, sobre o sistema nervioso do intestino e cómo as alteracións producidas por esta inducen a progresión observada nos pacientes de Parkinson. Os resultados desta investigación así como outros resultantes de traballos posteriores in vitro serán presentadas durante a charla.

Aínda que unha pequena parte dos casos de Parkinson se debe a alteracións xenéticas ou a accidentes cerebrovasculares, a maior parte son de orixe descoñecida e se agrupan como enfermidade de Parkinson idiopático. Nestes casos a enfermidade ten un patrón típico de progresión, sendo as primeiras estruturas afectadas o sistema nervioso do intestino e o bulbo olfactivo. Curiosamente a enfermidade de Parkinson foi relacionada coa exposición a pesticidas e tanto o sistema nervioso do intestino coma o bulbo olfactivo son as estruturas nerviosas máis expostas aos axentes externos.

O Dr. Pan-Montojo, especializado en neurobioloxía, desenvolveu os seus traballos sobre este tema a través dun programa internacional de doutorado do Instituto Max-Planck e a Universidade Politécnica de Dresde (Alemaña). Os resultados foron publicados na revista científica PloS One.

Data: 21 de outubro de 2010
Horario: 20:00—21:30
Lugar: Domus

Conferencia en la Domus sobre «La exposición a pesticidas como origen de la enfermedad de Parkinson»

—El doctor Francisco Pan-Montojo hablará sobre pesticidas y Parkinson, el jueves 21 de octubre a las 20 horas en la Domus
—Pan-Montojo es un investigador coruñés que desarrolló su trabajo sobre este tema gracias a una beca de la Fundación Pedro Barrié de la Maza


Durante la conferencia el Dr. Pan-Montojo hablará del efecto local de un pesticida, la rotenona, sobre el sistema nervioso del intestino y cómo las alteraciones producidas por esta inducen la progresión observada en los pacientes de Parkinson. Los resultados de esta investigación así como otros resultantes de trabajos posteriores in vitro serán presentadas durante la charla.

Aunque una pequeña parte de los casos de Parkinson se debe a alteraciones genéticas o a accidentes cerebrovasculares, la mayor parte son de origen desconocido y se agrupan como enfermedad de Parkinson idiopático. En estos casos la enfermedad tiene un patrón típico de progresión, siendo las primeras estructuras afectadas el sistema nervioso del intestino y el bulbo olfativo. Curiosamente la enfermedad de Parkinson fue relacionada con la exposición a pesticidas y tanto el sistema nervioso del intestino como el bulbo olfativo son las estructuras nerviosas más expuestas a los agentes externos.

El Dr. Pan-Montojo, especializado en neurobiología, desarrolló sus trabajos sobre este tema a través de un programa internacional de doctorado del Instituto Max-Planck y la Universidad Politécnica de Dresde (Alemania). Los resultados fueron publicados en la revista científica PloS One.

Fecha: 21 de octubre de 2010
Horario: 20:00—21:30
Lugar: Domus