13 octubre 2010

A Domus acolle un Obradoiro sobre «Láser Graffiti» o venres 15 de outubro

[Ver nota en galego]—O proxecto «Laser Graffiti» busca novas vías de comunicación artística, ligadas á tecnoloxía e o uso de software libre
—Tras o obradoiro faráse unha proxección nocturna, que simulará xigantescas pintadas sobre a fachada da Domus


O obradoiro, organizado por Ceo Aberto Creatividade, comezará na Domus ás 8 da tarde e está concibido como unha experiencia sobre novas tecnoloxías e o concepto de software libre e comunidade que rexe a creación en Internet.

Participación libre e gratuíta, ata completar o aforamento da Sala Leonardo Da Vinci. Non son necesarios coñecementos avanzados de informática, o único requisito é levar un portátil e unha webcam.

Data: 15 de outubro de 2010
Horario: 20:00—21:00
Lugar: Domus

Os participantes aprenderán a usar o software Laser Graffiti, ideado polo Graffiti Research Lab. Con este programa e un sistema informático formado por un portátil, unha cámara astronómica, un proxector de vídeo e un ponteiro láser, pódense realizar grafitis dixitais sobre as fachadas de edificios.

Velaí un exemplo:


Contidos do taller:
- O concepto de software libre. Breve presentación sobre que é o software libre e os distintos tipos de licenzas existentes que preservan a autoría pero permiten a libre distribución.
- Laser graffiti. Historia. Explicarase aos asistentes que o sistema que se vai utilizar foi desenvolvido polo Graffiti Research Lab e veranse vídeos con exemplos sobre o seu uso.
- Taller. Indicarase aos participantes unha dirección na que descargar o software necesario e ensinaráselles a poñelo en marcha, comentando os inconvenientes que adoitan aparecer.
- Probas. Para rematar o obradoiro, os asistentes probarán nos seus equipos o correcto funcionamento do sistema.

Ao finalizar o obradoiro, emprazarase os asistentes a participar nunha proxección nocturna, prevista sobre as 21 horas. Realizaranse grafitis dixitais de temática científica sobre a fachada da Domus. A acción comunicará de forma innovadora a celebración da Semana da Ciencia 2010, ofrecendo á poboación a información dun novo xeito inspirado nas novas tecnoloxías.

Máis información: http://www.graffitidigital.esLa Domus acoge un Taller sobre «Láser Graffiti» el viernes 15 de octubre

—El proyecto «Laser Graffiti» busca nuevas vías de comunicación artística, ligadas a la tecnología y el uso de software libre
—Tras el taller se hará una proyección nocturna, que simulará gigantescas pintadas sobre la fachada de la Domus


El taller, organizado por Ceo Aberto Creatividade, comenzará en la Domus a las 8 de la tarde y está concebido como una experiencia sobre nuevas tecnologías y el concepto de software libre y comunidad que rige la creación en Internet.

Participación libre y gratuita, hasta completar el aforo de la Sala Leonardo De la Vinci. No son necesarios conocimientos avanzados de informática, el único requisito es llevar un portátil y una webcam.

Fecha: 15 de octubre de 2010
Horario: 20:00—21:00
Lugar: Domus

Los participantes aprenderán a usar el software Laser Graffiti, ideado por el Graffiti Research Lab. Con este programa y un sistema informático formado por un portátil, una cámara astronómica, un proyector de vídeo y un puntero láser, se pueden realizar graffitis digitales sobre las fachadas de edificios.

Un ejemplo:


Contenidos del taller:
- El concepto de software libre. Breve presentación sobre qué es el software libre y los distintos tipos de licencias existentes que preservan la autoría pero permiten la libre distribución.
- Laser graffiti. Historia. Se explicará a los asistentes que el sistema que se va a utilizar fue desarrollado por el Graffiti Research Lab y se verán vídeos con ejemplos sobre su uso.
- Taller. e indicará a los participantes una dirección en la que descargar el software necesario y se les enseñará a ponerlo en marcha, comentando los inconvenientes que suelen aparecer.
- Probas. Para finalizar el taller, los asistentes probarán en sus equipos el correcto funcionamiento del sistema.

Al finalizar el taller, se emplazará los asistentes a participar en una proyección nocturna, prevista sobre las 21 horas. Se realizarán graffitis digitales de temática científica sobre la fachada de la Domus. La acción comunicará de forma innovadora la celebración de la Semana de la Ciencia 2010, ofreciendo a la población la información de una nueva manera inspirada en las nuevas tecnologías.

Más información: http://www.graffitidigital.es