19 noviembre 2010

Os Museos Científicos Coruñeses distribúen gratis o monográfico "Sobrepesca"

Ver nota completa: español | galego


—A distribución realizarase en Galicia o domingo 21 de novembro, cos xornais La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión
—A décima Monografía de Comunicación Científica de mc2 responde á preocupación polo esgotamento dos recursos mariños


Aínda que existen noticias sobre o esgotamento de recursos mariños na antiguidade, a explotación pesqueira mundial deu sinais de alarma durante a segunda metade do século XX. O aumento da demanda debido ao incremento da poboación mundial e a modernización da tecnoloxía provocou un paulatino esgotamento dos recursos pesqueiros. É por iso que as noticias relacionadas con este tema están cada vez máis presentes en todos os medios de comunicación.

A monografía «Sobrepesca», que se reparte de xeito gratuito coa prensa o domingo 21 de novembro, forma parte da campaña europea "Elixe o peixe correcto", liderada en España polo Aquarium Finisterrae, e cuxo obxectivo é convidar a consumir peixes que non poñan en perigo os recursos mariños. Esta campaña tamén está a ser desenvolvida en Francia por Nausicaa Centre National de la Mer, e en Italia, a cargo do Acquario de Genova.

A publicación recolle as principais inquedanzas dos cidadáns sobre o tema, recollidas nos tres países participantes. Dáse unha resposta breve, concreta e nunha linguaxe comprensible para todos os cidadáns, a cuestións como Cando se considera que un caladoiro está sobreexplotado?, Canto tempo tarda en recuperarse un caladoiro sobreexplotado?, Que peixes están en perigo de extinción debido á sobrepesca? Estase terminando o peixe que compro?, Que eu cambie os meus hábitos de consumo, de verdade axuda a mellorar a situación?, Como se aplican no mar as leis de pesca?, Por que se di que as redes de arrastre son malas para o mar? ou É posible repoboar o mar con peixes?

A información, elaborada nos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) e revisada polo comité científico asesor da campaña europea, acompáñase de imaxes e gráficos que contribúen a comprender mellor os contidos. A monografía inclúe tamén unha lista de especies de consumo recomendado pola campaña para Galicia.

«Sobrepesca» é o décimo monográfico editado polos Museos Científicos Coruñeses. As Monografías de Comunicación Científica son un proxecto de comunicación que pretende dar respostas aos cidadáns ante cuestións científicas de actualidade ou que causan especial alarma social. Os títulos publicados ata agora son: "Vacas tolas" (2001), "Antenas e saúde" (2002), "Mareas negras" (2002), "Clonación humana" (2004), "Vía Láctea" (2004), "Gripe aviar" (2005), "Cambio Climático" (2007), "A Pataca" (2008) e "Evolución" (2019). As monografías de mc2 foron seleccionadas como unha das mellores prácticas dos centros de ciencia da Unión Europea.

Esta publicación está dirixida a toda a poboación e cóntase para a súa distribución coa colaboración dos diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión.
A edición está realizada co patrocinio de Caixanova


Los Museos Científicos Coruñeses distribuyen gratis el monográfico "Sobrepesca"

—La distribución se realizará en Galicia el domingo 21 de noviembre, con los periódicos La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión
—La décima Monografía de Comunicación Científica de mc2 responde a la preocupación por el agotamiento de los recursos marinos


Aunque existen noticias sobre el agotamiento de recursos marinos en la antiguedad, la explotación pesquera mundial dio señales de alarma durante la segunda mitad del siglo XX. El aumento de la demanda debido al incremento de la población mundial y la modernización de la tecnología provocó un paulatino agotamiento de los recursos pesqueros. Es por eso que las noticias relacionadas con este tema están cada vez más presentes en todos los medios de comunicación.

La monografía «Sobrepesca», que se reparte de manera gratuita con la prensa el domingo 21 de noviembre, forma parte de la campaña europea "Elige el pescado correcto", liderada en España por el Aquarium Finisterrae, y cuyo objetivo es invitar a consumir pescados que no pongan en peligro los recursos marinos. Esta campaña también está siendo desarrollada en Francia por Nausicaa Centre National de lana Mer, y en Italia, a cargo del Acquario de Genova.

La publicación recoge las principales inquietudes de los ciudadanos sobre el tema, recogidas en los tres países participantes. Se da una respuesta breve, concreta y en un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos, a cuestiones como ¿Cuándo se considera que un caladero está sobreexplotado?, ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un caladero sobreexplotado?, ¿Qué peces están en peligro de extinción debido a la sobrepesca? ¿Se está terminando el pescado que compro?, Que yo cambie mis hábitos de consumo, ¿de verdad ayuda a mejorar la situación?, ¿Cómo se aplican en el mar las leyes de pesca?, ¿Por qué se dice que las redes de arrastre son malas para el mar? o ¿Es posible repoblar el mar con peces?

La información, elaborada en los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) y revisada por el comité científico asesor de la campaña europea, se acompaña de imágenes y gráficos que contribuyen a comprender mejor los contenidos. El manual incluye también una lista de especies de consumo recomendado por la campaña para Galicia.

«Sobrepesca» es el décimo monográfico editado por los Museos Científicos Coruñeses. Las Monografías de Comunicación Científica son un proyecto de comunicación que pretende dar respuestas a los ciudadanos ante cuestiones científicas de actualidad o que causan especial alarma social. Los títulos publicados hasta ahora son: "Vacas locas" (2001), "Antenas y salud" (2002), "Mareas negras" (2002), "Clonación humana" (2004), "Vía Láctea" (2004), "Gripe arreglar" (2005), "Cambio Climático" (2007), "La Patata" (2008) y "Evolución" (2009). Las monografías de mc2 fueron seleccionadas cómo una de las mejores prácticas de los centros de ciencia de la Unión Europea.

Esta publicación está dirigida a toda la población y se cuenta para su distribución con la colaboración de los diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión.
La edición está realizada con el patrocinio de Caixanova


Arranca unha nova edición de «ExploraDomus», o programa infantil de actividades para as fins de semana

Ver nota completa: español | galego


—As tardes dos sábados, agás durante as vacacións escolares, obradoiros científicos para rapaces de 6 a 10 anos
—Os pequenos exploradores verán a nova película en 3D "SOS Planet" e farán experimentos relacionados co medio ambiente


Un curso máis, volve «ExploraDomus», o programa infantil de actividades para as fins de semana. Todos os sábados ás 16:45 horas (agás nas vacacións de Nadal, Antroido e Semana Santa) terá lugar na Domus este obradoiro para nenos e nenas de 6 a 10 anos que combina o lecer con actividades científicas, durante unha hora e media.

Os pequenos exploradores verán cine en 3D e farán experimentos, atendidos por un monitor da Domus e en grupos reducidos dun máximo de 10 participantes, divididos en dous equipos de investigación. Nesta edición de «ExploraDomus», a nova película "SOS Planet 3D" é o punto de partida para logo investigar fenómenos importantes para a vida no noso planeta. Por exemplo, os participantes farán un experimento para explorar que é o efecto invernadoiro, comparando as diferenzas nunha planta cando está dentro dun pequeno invernadoiro e cando está fóra del.


A primeira sesión desta nova temporada de «ExploraDomus» será o sábado 27 de novembro. Para asistir é necesario ter inscrición previa. Xa está aberta a reserva de prazas para esta sesión inicial e para as dos próximos meses, chamando ao teléfono 981 189 840.

Onde: Domus
Cando: Os sábados, agás nas vacacións escolares, ata finais de abril
(consulta as sesións de ExploraDomus na Axenda mc2)
Horario: 16:45 - 18:30
Prezo: 1€ por participante. Gratis para nenos socios da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias


Arranca una nueva edición de «ExploraDomus», el programa infantil de actividades para los fines de semana

—Las tardes de los sábados, excepto durante las vacaciones escolares, talleres científicos para chavales de 6 a 10 años
—Los pequeños exploradores verá la nueva película en 3D "SOS Planet" y harán experimentos relacionados con el medio ambiente


Un curso más, vuelve «ExploraDomus», el programa infantil de actividades para los fines de semana. Todos los sábados a las 16:45 horas (excepto en las vacaciones de Navidades, Carnaval y Semana Santa) tendrá lugar en la Domus este taller, para niños y niñas de 6 a 10 años, que combina el ocio con actividades científicas durante una hora y media.

Los pequeños exploradores verán cine en 3D y harán experimentos, atendidos por un monitor de la Domus y en grupos reducidos de un máximo de 10 participantes, divididos en dos equipos de investigación. En esta edición de «ExploraDomus», la nueva película "SOS Planet 3D" es el punto de partida para luego investigar fenómenos importantes para la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, los participantes harán un experimento para explorar que es el efecto invernadero, comparando las diferencias en una planta cuando está dentro de un pequeño invernadero y cuando está fuera de él.

La primera sesión de esta nueva temporada de «ExploraDomus» será el sábado 27 de noviembre. Para asistir es necesario tener inscripción previa. Ya está abierta la reserva de plazas para esta sesión inicial y para las de los próximos meses, llamando al teléfono 981 189 840.

Dónde: Domus
Cuándo: Los sábados, excepto en las vacaciones escolares, hasta finales de abril
(consulta las sesiones de ExploraDomus en la Agenda mc2)
Horario: 16:45 - 18:30
Precio: 1€ por participante. Gratis para niños socios de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias


16 noviembre 2010

A Domus acolle o xoves 18 de novembro a celebración do "Día europeo do Uso prudente dos Antibióticos"

Ver nota completa: español | galego


—As actividades, organizadas polo Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), comezarán ás 19 horas coa representación dunha obra de teatro
—Ás 20 horas terá lugar a conferencia "O problema da resistencia aos antibióticos", da Dra. Adela González de la Campa, investigadora do CSIC


A obra de teatro científico "Comando Antibiótico contras as bacterias mutantes" está dirixida a todos os públicos. Na representación os axentes secretos Ceroun e Cerounha levarannos a coñecer que son as bacterias e por que estanse volvendo resistentes aos antibióticos. A obra conta con dous xogos na que voluntarios axudarán a Ceroun e Cerounha a explicar aos asistentes que é mutación e que é a transmisión horizontal. A obra dura 50 minutos.

Conferencia "O problema da resistencia aos antibióticos"
A charla será impartida por unha experta en resistencia aos antibióticos, a Dra. Adela González de la Campa, na que enfocará o problema da resistencia como unha carreira de armamentos entre homes e bacterias.

A Dra. González de la Campa é investigadora científica titular do CSIC, e traballa no centro Nacional de Microbioloxía no Instituto de Salud Carlos III de Madrid, onde dirixe a Unidade de Xenética Bacteriana. O seu grupo de investigación estuda as bases moleculares da acción dos antibióticos, especialmente en neumococo e estreptococos xenéticamente relacionados. O neumococo presenta en España unha elevada resistencia aos antibióticos debida principalmente ao uso irresponsable dos mesmos.


La Domus acoge el jueves 18 de noviembre a celebración del "Día europeo del Uso prudente de los Antibióticos"

—Las actividades, organizadas por el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), comenzarán a las 19 horas con la representación de una obra de teatro
—A las 20 horas tendrá lugar la conferencia "El problema de la resistencia a los antibióticos", de la Dra. Adela González de la Campa, investigadora del CSIC


La obra de teatro científico "Comando Antibiótico contras las bacterias mutantes" está dirigida a todos los públicos. En la representación los agentes secretos Ceroun y Cerounha nos llevarán a conocer que son las bacterias y por que se están volviendo resistentes a los antibióticos. La obra cuenta con dos juegos en la que voluntarios ayudarán la Ceroun y Cerounha a explicar a los asistentes que es mutación y que es la transmisión horizontal. La obra dura 50 minutos.

Conferencia "El problema de la resistencia a los antibióticos"
La charla será impartida por una experta en resistencia a los antibióticos, la Dra. Adela González de la Campa, en la que enfocará el problema de la resistencia como una carrera de armamentos entre hombres y bacterias.

La Dra. González de la Campa es investigadora científica titular del CSIC, y trabaja en el centro Nacional de Microbiología en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde dirige la Unidad de Genética Bacteriana. Su grupo de investigación estudia las bases moleculares de la acción de los antibióticos, especialmente en neumococo y estreptococos genéticamente relacionados. El neumococo presenta en España una elevada resistencia a los antibióticos deber principalmente al uso irresponsable de los mismos.


15 noviembre 2010

O Aquarium Finisterrae aplicará a tarifa reducida a todos os visitantes ata finais de novembro

Ver nota completa: español | galego


—A medida busca compensar as incomodidades que poidan ocasionar as obras que se están a desenvolver no Acuario
—Neses días o prezo único da entrada ao Aquarium Finisterrae será de 4 euros


A decisión de aplicar tarifa reducida a todos os visitantes do Aquarium Finisterrae foi adoptada como compensación polas incomodidades que poidan ocasionar as obras que se están a desenvolver, e que afectan á zona de tránsito e distribución da planta baixa do edificio do acuario e ao corredor de acceso á Sala Nautilus.

Deste xeito todas as persoas que desexen visitar o Aquarium ata finais de novembro de 2010 deberán aboar só a entrada de tarifa reducida, 4 euros.


El Aquarium Finisterrae aplicará la tarifa reducida a todos los visitantes hasta finales de noviembre

—La medida busca compensar las incomodidades que puedan ocasionar las obras que se están desarrollando en el Acuario
—En esos días el precio único de la entrada al Aquarium Finisterrae será de 4 euros


La decisión de aplicar tarifa reducida a todos los visitantes del Aquarium Finisterrae fue adoptada como compensación por las incomodidades que puedan ocasionar las obras que se están desarrollando, y que afectan a la zona de tránsito y distribución de la planta baja del edificio del Acuario y al pasillo de acceso a la Sala Nautilus.

De este modo, todas las personas que deseen visitar el Aquarium hasta finales de noviembre de 2010 deberán abonar sólo la entrada de tarifa reducida, 4 euros.


12 noviembre 2010

A Domus acolle una mesa redonda sobre “A ciencia na prensa escrita”

Ver nota completa: español | galego


—Na véspera da entrega dos Premios Prismas, presentaranse os retos e o traballo cotián dos xornalistas científicos nos medios impresos.
—Un debate coa participación de Patricia Fernández de Lis (Público), Elena Sanz (Heraldo de Aragón) e Raúl Romar (La Voz de Galicia)


A celebración da entrega dos Prismas Casa das Ciencias á Divulgación ten unha antesala aberta ao público. O venres 12 de novembro, ás 20 horas, clébrase unha mesa redonda na Domus sobre “A ciencia prensa escrita”, na que se debatirá sobre algúns retos que se presentan no xornalismo científico nos medios impresos. Contará coa participación de:
-Patricia Fernández de Lis, redactora xefe da sección de ciencia do diario Público, galardoado co Prisma Especial do Xurado 2010
-Elena Sanz, xornalista científica especializada en contidos dixitais, multimedia, gañadora do Prisma Casa das Ciencias 2010 por un artigo publicado no suplemento Tercer Milenio do Heraldo de Aragón)
-Raúl Romar, xornalista especializado en medioambiente, ciencia e investigación de La Voz de Galicia.

A asistencia a esta mesa redonda é libre e gratuita, como o resto de actividades enmarcadas na Semana da Ciencia:


Os Museos Científicos Coruñeses continuarán con xornadas de acceso gratuito ata o domingo 14 de novembro.

Os visitantes poden coñecer estes días as exposicións e actividades dos tres museos de maneira gratuita. Na Domus proxectáse unha nova película en 3D, SOS Planet, un documental de animación que invita a explorar a situación medioambiental do noso fráxil planeta. Hay sesións ás 18 horas de luns a venres, e os sábados, domingos, festivos ás 12 e 17 horas (versión en galego), ás 13 e 18 horas (versión en castelán).

No Aquarium se pode asistir a unha sesión da Charca das Caricias, na que a diario se ofrecen, obradoiros de bioloxía mariña para coñecer en vivo e en directo aos inquilinos do Aquarium Finisterrae:
“Tiburóns en familia”: ás 13 e 18 horas.
“Proxecto Santiaguiño”: ás 11 e 16 horas.

Entre as propostas da Casa das Ciencias están a nova exposición de ilustracións de natureza, “Unha ollada natural”, ou as sesións de planetario que se ofertan o sábado e o domingo: ás 12 horas “A noite do Vampiro” (galego), ás 13 horas “Evolución” (castelán), ás 17 horas a sesión infantil “El mundo de Fugaz” (castelán), e ás 18 horas “Evolución” (galego).

Máis información: Semana da Ciencia nos Museos Científicos CoruñesesLa Domus acoge una mesa redonda sobre "La ciencia en la prensa escrita"€

—En la víspera de la entrega de los Premios Prismas, se presentarán los retos y el trabajo cotidiano de los periodistas científicos nos medios impresos.
—€”Un debate con la participación de Patricia Fernández de Lis (Público), Elena Sanz (Heraldo de Aragón) y Raúl Romar (La Voz de Galicia)


La celebración de la entrega de los Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación tiene una antesala abierta al público. El viernes 12 de noviembre, a las 20 horas, clébrase una mesa redonda en la Domus sobre “La ciencia prensa escrita”, en la que se debatirá sobre algunos retos que se presentan en el periodismo científico nos medios impresos. Contará con la participación de:
-Patricia Fernández de Lis, redactora jefe de la sección de ciencia del diario Público, galardonado con el Prisma Especial del Jurado 2010
-Elena Sanz , periodista científica especializada en contenidos digitales, multimedia, ganadora del Prisma Casa de las Ciencias 2010 por un artículo publicado en el suplemento Tercer Milenio del Heraldo de Aragón)
-Raúl Romar, periodista especializado en medioambiente, ciencia e investigación de La Voz de Galicia.

La asistencia la esta mesa redonda es libre y gratuita, como el resto de actividades enmarcadas en la Semana de la Ciencia:

Los Museos Científicos Coruñeses continuarán con jornadas de acceso gratuito hasta el domingo 14 de noviembre.

Los visitantes pueden conocer estos días las exposiciones y actividades de los tres museos de manera gratuita. En la Domus proxectáse una nueva película en 3D, SOS Planet, un documental de animación que invita a explorar la situación medioambiental de nuestro frágil planeta. Hay sesiones a las 18 horas de lunes a viernes, y los sábados, domingos, festivos a las 12 y 17 horas (versión en gallego), a las 13 y 18 horas (versión en castellano).

En el Aquarium se puede asistir a una sesión de la Charca de las Caricias, en la que a diario se ofrecen, talleres de biología marina para conocer en vivo y en directo a los inquilinos del Aquarium Finisterrae:
"Tiburones en familia€": a las 13 y 18 horas.
"€œProyecto Santiaguiño"€: a las 11 y 16 horas.

Entre las propuestas de la Casa de las Ciencias están la nueva exposición de ilustraciones de naturaleza, "Una mirada natural"€, o las sesiones de planetario que se ofertan el sábado y el domingo: a las 12 horas "La noche del Vampiro"€ (gallego), a las 13 horas "Evolución"€ (castellano), a las 17 horas a sesión infantil "
Él mundo de Fugaz"€ (castellano), y a las 18 horas "Evolución"€ (gallego).


05 noviembre 2010

Os Museos Científicos Coruñeses celebran a Semana da Ciencia do 8 ao 14 de novembro

Ver nota completa: español | galego


—O programa de actividades ábrese con xornadas de portas abertas na Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae, do 8 ao 14 de novembro.
—O luns 8 presentarase na Domus unha nova película en 3D: "SOS Planet"

Do 8 ao 14 de novembro, os visitantes poderán coñecer gratis as exposicións e actividades dos tres Museos Científicos Coruñeses. Na Casa das Ciencias atoparán a mostra de ilustracións científicas "Unha ollada natural", ou as experiencias interactivas da primeira planta; na Domus a exposición "Eureka!" adentra aos visitantes na creatividade como parte da ciencia; e no Aquarium se pode asistir a unha sesión da Charca das Caricias, ou á alimentación das focas, entre moitas outras propostas.

Actos programados para a Semana de Ciencia.
Ademáis das actividades habituais, o luns 8 se presentará na Domus unha nova película en 3D, titulada "SOS Planet". Desde as profundidades do océano ao frío glacial do Ártico e a espesura da xungla de Borneo, "SOS Planet" convida a explorar a situación medioambiental do noso fráxil planeta.

E para iso propón tres temas de actualidade: o quecemento global, a destrución dos hábitats oceánicos e a deforestación.A partir do luns 8 haberá sesións ás 18 horas de luns a venres. Os sábados, domingos, festivos ás 12 e 17 horas (versión en galego), ás 13 e 18 horas (versión en castelán). Durante a Semana da Ciencia serán gratuitas estas proxeccións de cine 3D e mais as sesións de planetario dixital.

A Semana da Ciencia nos Museos Científicos Coruñeses rematará cos actos de entrega dos Prismas Casa das Ciencias á Divulgación 2010. A ceremonia de entrega será o sábado 13 de novembro no salón de plenos do concello. Ademáis, con motivo deste acto se celebrarán os seguintes abertos ao público:
- Venres 12 de novembro, ás 20 horas na Domus: Mesa redonda sobre "A ciencia prensa escrita", coa participación de Patricia Fernández de Lis (Público), Elena Sanz (Heraldo de Aragón), Raúl Romar (La Voz de Galicia)
- Sábado 13 de novembro, na Domus:
11:30 horas. Presentación do documental "En busca do mexillón de río", Prisma ao mellor traballo multimedia 2010. Lugar: sala Leonardo da Vinci, Domus (r/ Santa Teresa 1)

12:00 horas. Presentación do libro "Vivir dos vidas: un viaje por la metamorfosis de los insectos", de Xavier Bellés, Prisma ao mellor texto inédito 2009, editado en colaboración con La Voz de Galicia.


Los Museos Científicos Coruñeses celebran la Semana de la Ciencia del 8 al 14 de noviembre

—El programa de actividades se abre con jornadas de puertas abiertas en la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae, del 8 al 14 de noviembre.
—El lunes 8 se presentará en la Domus una nueva película en 3D: "SOS Planet"


Del 8 al 14 de noviembre, los visitantes podrán conocer gratis las exposiciones y actividades de los tres Museos Científicos Coruñeses. En la Casa de las Ciencias encontrarán la muestra de ilustraciones científicas "Un vistazo natural", o las experiencias interactivas de la primera planta; en la Domus la exposición "Eureka!" adentra a los visitantes en la creatividad como parte de la ciencia; y en el Aquarium se puede asistir a una sesión de la Charca de las Caricias, o a la alimentación de las focas, entre muchas otras propuestas.

Actos programados para la Semana de Ciencia.
Ademáis de las actividades habituales, el lunes 8 se presentará en la Domus una nueva película en 3D, titulada "SOS Planet". Desde las profundidades del océano al frío glacial del Ártico y la espesura de la jungla de Borneo, "SOS Planet" invita a explorar la situación medioambiental de nuestro frágil planeta.

Y para eso propone tres temas de actualidad: el calentamiento global, la destrucción de los hábitats oceánicos y la deforestación.A partir del lunes 8 habrá sesiones a las 18 horas de lunes a viernes. Los sábados, domingos, festivos a las 12 y 17 horas (versión en gallego), a las 13 y 18 horas (versión en castellano). Durante la Semana de la Ciencia serán gratuitas estas proyecciones de cine 3D y las sesiones de planetario digital.

La Semana de la Ciencia en los Museos Científicos Coruñeses rematará con los actos de entrega de los Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2010. La ceremonia de entrega será el sábado 13 de noviembre en el salón de plenos del ayuntamiento. Ademáis, con motivo de este acto se celebrarán los siguientes abiertos al público:
- Viernes 12 de noviembre, a las 20 horas en la Domus: Mesa redonda sobre "La ciencia prensa escrita", con la participación de Patricia Fernández de Lis (Público), Elena Sanz (Heraldo de Aragón), Raúl Romar (La Voz de Galicia)
- Sábado 13 de noviembre, en la Domus:
11:30 horas. Presentación del documental "En busca del mejillón de río", Prisma al mejor trabajo multimedia 2010. Lugar: sala Leonardo de la Vinci, Domus (r/ Santa Teresa 1)

12:00 horas. Presentación del libro "Vivir de los venidas: un viaje por lana metamorfosis de los insectos", de Xavier Bellés, Prisma al mejor texto inédito 2009, editado en colaboración con La Voz de Galicia.