19 noviembre 2010

Os Museos Científicos Coruñeses distribúen gratis o monográfico "Sobrepesca"

[Ver nota en galego]—A distribución realizarase en Galicia o domingo 21 de novembro, cos xornais La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión
—A décima Monografía de Comunicación Científica de mc2 responde á preocupación polo esgotamento dos recursos mariños


Aínda que existen noticias sobre o esgotamento de recursos mariños na antiguidade, a explotación pesqueira mundial deu sinais de alarma durante a segunda metade do século XX. O aumento da demanda debido ao incremento da poboación mundial e a modernización da tecnoloxía provocou un paulatino esgotamento dos recursos pesqueiros. É por iso que as noticias relacionadas con este tema están cada vez máis presentes en todos os medios de comunicación.

A monografía «Sobrepesca», que se reparte de xeito gratuito coa prensa o domingo 21 de novembro, forma parte da campaña europea "Elixe o peixe correcto", liderada en España polo Aquarium Finisterrae, e cuxo obxectivo é convidar a consumir peixes que non poñan en perigo os recursos mariños. Esta campaña tamén está a ser desenvolvida en Francia por Nausicaa Centre National de la Mer, e en Italia, a cargo do Acquario de Genova.

A publicación recolle as principais inquedanzas dos cidadáns sobre o tema, recollidas nos tres países participantes. Dáse unha resposta breve, concreta e nunha linguaxe comprensible para todos os cidadáns, a cuestións como Cando se considera que un caladoiro está sobreexplotado?, Canto tempo tarda en recuperarse un caladoiro sobreexplotado?, Que peixes están en perigo de extinción debido á sobrepesca? Estase terminando o peixe que compro?, Que eu cambie os meus hábitos de consumo, de verdade axuda a mellorar a situación?, Como se aplican no mar as leis de pesca?, Por que se di que as redes de arrastre son malas para o mar? ou É posible repoboar o mar con peixes?

A información, elaborada nos Museos Científicos Coruñeses (=mc2) e revisada polo comité científico asesor da campaña europea, acompáñase de imaxes e gráficos que contribúen a comprender mellor os contidos. A monografía inclúe tamén unha lista de especies de consumo recomendado pola campaña para Galicia.

«Sobrepesca» é o décimo monográfico editado polos Museos Científicos Coruñeses. As Monografías de Comunicación Científica son un proxecto de comunicación que pretende dar respostas aos cidadáns ante cuestións científicas de actualidade ou que causan especial alarma social. Os títulos publicados ata agora son: "Vacas tolas" (2001), "Antenas e saúde" (2002), "Mareas negras" (2002), "Clonación humana" (2004), "Vía Láctea" (2004), "Gripe aviar" (2005), "Cambio Climático" (2007), "A Pataca" (2008) e "Evolución" (2019). As monografías de mc2 foron seleccionadas como unha das mellores prácticas dos centros de ciencia da Unión Europea.

Esta publicación está dirixida a toda a poboación e cóntase para a súa distribución coa colaboración dos diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego e La Opinión.
A edición está realizada co patrocinio de Caixanova


Los Museos Científicos Coruñeses distribuyen gratis el monográfico "Sobrepesca"

—La distribución se realizará en Galicia el domingo 21 de noviembre, con los periódicos La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión
—La décima Monografía de Comunicación Científica de mc2 responde a la preocupación por el agotamiento de los recursos marinos


Aunque existen noticias sobre el agotamiento de recursos marinos en la antiguedad, la explotación pesquera mundial dio señales de alarma durante la segunda mitad del siglo XX. El aumento de la demanda debido al incremento de la población mundial y la modernización de la tecnología provocó un paulatino agotamiento de los recursos pesqueros. Es por eso que las noticias relacionadas con este tema están cada vez más presentes en todos los medios de comunicación.

La monografía «Sobrepesca», que se reparte de manera gratuita con la prensa el domingo 21 de noviembre, forma parte de la campaña europea "Elige el pescado correcto", liderada en España por el Aquarium Finisterrae, y cuyo objetivo es invitar a consumir pescados que no pongan en peligro los recursos marinos. Esta campaña también está siendo desarrollada en Francia por Nausicaa Centre National de lana Mer, y en Italia, a cargo del Acquario de Genova.

La publicación recoge las principales inquietudes de los ciudadanos sobre el tema, recogidas en los tres países participantes. Se da una respuesta breve, concreta y en un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos, a cuestiones como ¿Cuándo se considera que un caladero está sobreexplotado?, ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un caladero sobreexplotado?, ¿Qué peces están en peligro de extinción debido a la sobrepesca? ¿Se está terminando el pescado que compro?, Que yo cambie mis hábitos de consumo, ¿de verdad ayuda a mejorar la situación?, ¿Cómo se aplican en el mar las leyes de pesca?, ¿Por qué se dice que las redes de arrastre son malas para el mar? o ¿Es posible repoblar el mar con peces?

La información, elaborada en los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) y revisada por el comité científico asesor de la campaña europea, se acompaña de imágenes y gráficos que contribuyen a comprender mejor los contenidos. El manual incluye también una lista de especies de consumo recomendado por la campaña para Galicia.

«Sobrepesca» es el décimo monográfico editado por los Museos Científicos Coruñeses. Las Monografías de Comunicación Científica son un proyecto de comunicación que pretende dar respuestas a los ciudadanos ante cuestiones científicas de actualidad o que causan especial alarma social. Los títulos publicados hasta ahora son: "Vacas locas" (2001), "Antenas y salud" (2002), "Mareas negras" (2002), "Clonación humana" (2004), "Vía Láctea" (2004), "Gripe arreglar" (2005), "Cambio Climático" (2007), "La Patata" (2008) y "Evolución" (2009). Las monografías de mc2 fueron seleccionadas cómo una de las mejores prácticas de los centros de ciencia de la Unión Europea.

Esta publicación está dirigida a toda la población y se cuenta para su distribución con la colaboración de los diarios La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y La Opinión.
La edición está realizada con el patrocinio de Caixanova