31 diciembre 2010

O Aquarium Finisterrae presenta a escultura "Humildade"

[Ver nota en galego]—Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) presentan a escultura “Humildade”, de Nando Lestón.
—A inauguración no Aquarium Finisterrae o 30 de decembro de 2010 serviu para despedir o ano nos mc2


Os Museos Científicos Coruñeses (Concellaría de Cultura) presentan, no Aquarium Finisterrae , a escultura “Humildade”, obra do artista Nando Lestón.

A escultura, un cilindro duns tres metros de altura, estará ubicada nunha terraza exterior do Aquarium Finisterrae. A obra vén ser un “faro de nasas”, un humilde faro nocturno, cómplice do grande e veciño faro da Torre de Hércules.
A instalación da escultura permite aos Museos Científicos Coruñeses felicitar aos seus visitantes a fin do ano 2010 e a chegada do 2011.


«Cando estaba traballando nos refugallos que traía o mar, emerxeron as anacaradas formas das cunchas e a quente suavidade das táboas, nas derivas da marea.

Anacos de nasas, medio afundidas na area despois dun temporal, pasaron a formar parte da paisaxe nas mañáns do meu taller. Desexaba erguerme para tocar, ou máis ben acariñar, aquelas “crebas” preñadas da salitre. Duras e un pouco reviradas polos envites das ondas.

Teimei sen darme conta, na nasa coma unha gaiola.Un algo atrapapeixes, unha “trampa”...e arrimei por vez primeira esta “arte” a pequenas composicións.

Deixa de ser oficio e pasa a ser unha forma pensada e despois intuída, cromática, leve.

Emerxiu entón a forma dun faro. Un faro nouturno, feito de ceo estrelado, fincado no mar, un cilindro etéreo. Guiador nas noites escuras. Humilde.

Converteuse a trampa, arrepentida, en pastor de mariñeiros»

Nando Lestón


El Aquarium Finisterrae presenta la escultura "Humildad"
—€”Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) presentan la escultura "€œHumildad"€, de Nando Lestón.
—La inauguración en el Aquarium Finisterrae el 30 de diciembre de 2010 sirvió para despedir el año en los mc2


Los Museos Científicos Coruñeses (Concejalía de Cultura) presentan, en el Aquarium Finisterrae , la escultura “Humildad”, obra del artista Nando Lestón.

La escultura, un cilindro de unos tres metros de altura, estará ubicada en una terraza exterior del Aquarium Finisterrae. La obra viene a ser un "faro de nasas"€, un humilde faro nocturno, cómplice del grande y vecino faro de la Torre de Hércules.
La instalación de la escultura permite a los Museos Científicos Coruñeses felicitar a sus visitantes el fin de año 2010 y la llegada del 2011.

«Cuando estaba trabajando en los restos que traía el mar, emergieron las anacaradas formas de las conchas y la caliente suavidad de las tablas, en las derivas de la marea.

Trozos de nasas, medio hundidas en la arena después de un temporal, pasaron a formar parte del paisaje en las mañanas de mi taller. Deseaba levantarme para tocar, o más bien acariciar, aquellas "crebas"€ preñadas de la salitre. Duras y un poco retorcidas por los envites de las olas.

Pensé sin darme cuenta, en la nasa como una jaula. Un algo atrapapece, una "€œtrampa"...y arrimé por vez primera este "arte"€ a pequeñas composiciones.

Deja de ser oficio y pasa a ser una forma pensada y después intuida, cromática, leve.

Emrgió entonces la forma de un faro. Un faro nouturno, hecho de cielo estrellado, hincado en el mar, un cilindro etéreo. Guía en las noches oscuras. Humilde.

Se convirtió la trampa, arrepentida, en pastor de marineros»

Nando Lestón