28 diciembre 2010

Os Museos Científicos Coruñeses chegan aos 10 millóns de visitantes

[Ver nota en galego]—Damián Retamar, de 4 anos, foi recibido no Aquarium Finisterrae como o visitante 10.000.000 dos mc2
—Esta cifra millonaria chega tras máis de 25 anos de actividade, desde a apertura da Casa das Ciencias o 1 de xuño de 1985


O 27 de decembro de 2010, Damián Retamar (de 4 anos), foi o visitante número 10.000.000 dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2). Esta foi a primeira visita de Damián ao Aquarium Finisterrae, 25 anos, 6 meses e 26 días despois de que entrase o primeiro visitante pola porta da Casa das Ciencias.

Damián Retamar, visitante 10.000.000 de mc2Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) reciben ao seu visitante dez millóns

Os Museos Científicos Coruñeses son unha institución creada polo Concello da Coruña para a diculgación da ciencia, que arrancou o 1 de xuño de 1985, coa apertura da Casa das Ciencias. En 1995 abriu ao público a Domus e o Aquarium Finisterrae completou a triloxía científica en 1999.

A iniciativa dos mc2 parte da premisa de que Sen ciencia non hai cultura e que polo tanto o analfabetismo científico é pura e sinxelamente analfabetismo. Ofrece ós cidadáns estímulos e recursos para incorpora-la ciencia á súa cultura e así capacitalos para comprende-lo mundo no que vivimos.

Alén das súas salas de exposicións, os Museos Científicos Coruñeses levan a ciencia á cidadanía mediante actividades, cursos, conferencias, obradoiros... As monografías de comunicación científica de mc2 dan resposta ás inquietudes da poboación sobre temas de actualidade como a gripe aviaria, as vacas tolas ou as células nai.

Para promover o labor dos divulgadores científicos, o Concello da Coruña e os Museos Científicos Coruñeses conceden cada ano os premios Prismas, un certame internacional que se celebra desde 1988. Coa colaboración da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, o premio Luis Freire fomenta a creatividade científica entre os escolares galegos desde 1999.

En xaneiro de 2009 reabriu as súas portas a Casa das Ciencias, tras unha ampla reforma que incluiu a instalación dun novo planetario dixital. Nesa liña, o cine 3D dixital (2008) da Domus e a OceanoSfera (2010) do Aquarium Finisterrae completan unha oferta audiovisual científica que sitúa aos Museos Científicos Coruñeses na vangarda europea.

25 anos despois, os Museos Científicos Coruñeses seguen a buscar novas fórmulas para conectar cos distintos Públicos da Ciencia e novas actividades para contribuir a incorporar a ciencia á axenda cultural cotián, como o ciclo Os luns con ciencia.
Los Museos Científicos Coruñeses llegan a los 10 millones de visitantes
—Damián Retamar, de 4 años, fue recibido en el Aquarium Finisterrae como el visitante 10.000.000 de los mc2
—Esta cifra millonaria llega tras más de 25 años de actividad, desde la apertura de la Casa de las Ciencias el 1 de junio de 1985


El 27 de diciembre de 2010, Damián Retamar (de 4 años), fue el visitante número 10.000.000 de los Museos Científicos Coruñeses (=mc2). Esta fue la primera visita de Damián al Aquarium Finisterrae, 25 años, 6 meses y 26 días después de que entrara el primero visitante por la puerta de la Casa de las Ciencias.

Damián Retamar, visitante 10.000.000 de mc2Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) reciben ao seu visitante dez millóns

Los Museos Científicos Coruñeses son una institución creada por el Ayuntamiento de A Coruña para la diculgación de la ciencia, que arrancó el 1 de junio de 1985, con la apertura de la Casa de las Ciencias. En 1995 abrió al público la Domus y el Aquarium Finisterrae completó la trilogía científica en 1999.

La iniciativa de los mc2 parte de la premisa de que Sin ciencia no hay cultura y que por lo tanto el analfabetismo científico es pura y sencillamente analfabetismo. Ofrece a los ciudadanos estímulos y recursos para incorporar la ciencia a su cultura y así capacitarlos para comprender el mundo en el que vivimos.

Más allá de sus salas de exposiciones, los Museos Científicos Coruñeses llevan la ciencia a la ciudadanía mediante actividades, cursos, conferencias, talleres... Las monografías de comunicación científica de mc2 dan respuesta a las inquietudes de la población sobre temas de actualidad como la gripe aviar, las vacas locas o las células madre.

Para promover la labor de los divulgadores científicos, el Ayuntamiento de A Coruña y los Museos Científicos Coruñeses conceden cada año los premios Prismas, un certamen internacional que se celebra desde 1988. Con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, el premio Luis Freire fomenta la creatividad científica entre los escolares gallegos desde 1999.

En enero de 2009 reabrió sus puertas la Casa de las Ciencias, tras una amplia reforma que incluyó la instalación de un nuevo planetario digital. En esa línea, el cine 3D digital (2008) de la Domus y la OceanoSfera (2010) del Aquarium Finisterrae completan una oferta audiovisual científica que sitúa a los Museos Científicos Coruñeses en la vanguardia europea.

25 años después, los Museos Científicos Coruñeses siguen a buscar nuevas fórmulas para conectar con los distintos Públicos de la Ciencia y nuevas actividades para contribuir a incorporar la ciencia a la agenda cultural cotidiano, como el ciclo Los lunes con ciencia.