30 diciembre 2010

Os Museos Científicos Coruñeses modifican os seus horarios de apertura ao público a partir do 2 de xaneiro

[Ver nota en galego]—Ata o mes de abril, de luns a venres a Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae pechan unha hora antes: ás 18:00
—Os sábados, domingos e festivos (e en Semana Santa), os tres museos científicos abrirán unha hora máis tarde: ás 11:00

O 2 de xaneiro de 2011 entran en vigor os novos horarios dos Museos Científicos Coruñeses, que estarán vixentes ata o 30 de abril:

A Casa das Ciencias e a Domus abrirán de luns a venres de 10 a 18 horas. E os sábados, domingos e festivos, de 11 a 19 horas.

Os horarios do Aquarium Finisterrae serán, de luns a venres de 10 a 18 horas. E os sábados, domingos e festivos de 11 a 20 horas.

Durante as vacacións de Semana Santa (16-24 abril), os horarios de apertura ao público serán os mesmos que os sábados, domingos e festivos.

No referente ás proxeccións de cine 3D na Domus e de Planetario na Casa das Ciencias, a programación queda así:

PLANETARIO DIXITAL
-Sábados, domingos e festivos:
12:00 A noite do Vampiro (galego)
13:00 Evolución (castelán)
17:00 El mundo de Fugaz (castelán)
18:00 Evolución (galego)

-Os días 3, 4, 5 e 7 de xaneiro:
12:00 A noite do Vampiro (galego)
13:00 Evolución (castelán)
17:00 El mundo de Fugaz (castelán)


CINE 3D
- De luns a venres, SOS Planet ás 17:00
- Sábados, domingos e festivos:
12:00 SOS Planet (castelán)
13:00 Wild Safari (galego)
17:00 SOS Planet (galego)
18:00 Wild Safari (castelán)

-Os días 3, 4, 5 e 7 de xaneiro:
12:00 SOS Planet (castelán)
13:00 Wild Safari (galego)
17:00 Wild Safari (castelán)

Lembramos que os días 1 e 6 de xaneiro os tres museos estarán pechados.

Os novos horarios de apertura poden afectar tamén á programación dalgunhas actividades. A información actualizada, coas excepcións e posibles cambios de última hora estarán na páxina Horarios e prezos da nosa web, onde tamén se recollerán os horarios para o resto do ano 2011.Los Museos Científicos Coruñeses modifican sus horarios de apertura al público a partir del 2 de enero

—Hasta el mes de abril, de lunes a viernes la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae cierran una hora antes: a las 18:00
—Los sábados, domingos y festivos (y en Semana Santa), los tres museos científicos abrirán una hora más tarde: a las 11:00

El 2 de enero de 2011 entran en vigor los nuevos horarios de los Museos Científicos Coruñeses, que estarán vigentes hasta el 30 de abril:

La Casa de las Ciencias y la Domus abrirán de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 19 horas.

Los horarios del Aquarium Finisterrae serán, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y los sábados, domingos y festivos de 11 a 20 horas.

Durante las vacaciones de Semana Santa (16-24 abril), los horarios de apertura al público serán los mismos que los sábados, domingos y festivos.

En lo referente a las proyecciones de cine 3D en la Domus y de Planetario en la Casa de las Ciencias, la programación queda así:

PLANETARIO DIGITAL
-Sábados, domingos y festivos:
12:00 A noite do Vampiro (gallego)
13:00 Evolución (castelán)
17:00 El mundo de Fugaz (español)
18:00 Evolución (gallego)

-Los días 3, 4, 5 y 7 de enero:
12:00 A noite do Vampiro (gallego)
13:00 Evolución (español)
17:00 El mundo de Fugaz (español)


CINE 3D
-De lunes a viernes, SOS Planet a las 17:00
-Sábados, domingos y festivos:
12:00 SOS Planet (español)
13:00 Wild Safari (gallego)
17:00 SOS Planet (gallego)
18:00 Wild Safari (español)

-Los días 3, 4, 5 y 7 de enero:
12:00 SOS Planet (español)
13:00 Wild Safari (gallego)
17:00 Wild Safari (español)

Recordamos que los días 1 y 6 de enero los tres museos estarán cerrados.

Los nuevos horarios de apertura pueden afectar también a la programación de algunas actividades. La información actualizada, con las excepciones y posibles cambios de última hora estarán en la página Horarios y precios de nuestra web, donde también se recogerán los horarios para el resto del año 2011.