25 enero 2011

Os Museos Científicos Coruñeses crecen en tempos de crise, chegando aos 518.049 usuarios en 2010

[Ver nota en galego]—En 2010 aumentou o número de usuarios conxunto da Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae
—O crecemento baséase nunha maior asistencia ás actividades e materialízase tamén nun incremento dos ingresos totais


Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) pecharon o ano 2010 con 518.049 usuarios dos seus servizos, o que supón un incremento con respecto aos 511.891 usuarios totais do 2009. Este crecemento, que se produce nun ano de crise económica, supón o primeiro repunte nas cifras globais dos mc2 desde 2006.

En 2010 houbo tamén un lixeiro incremento nos ingresos: 1.235.423 euros, fronte aos 1.200.749 euros de 2009. Onde se produciu un ascenso moi notable foi no número de asistentes a actividades: 81.579 en 2010 fronte aos 33.750 de 2009.

2010 foi o ano no que os Museos Cientificos Coruñeses chegaron aos 10 millóns de visitantes tras 25 anos de actividade, desde a apertura da Casa das Ciencias o 1 de xuño de 1985. Con motivo do 25 aniversario da Casa das Ciencias, desenvolveuse un completo programa de actividades durante 2010, que culminou coa celebración do Simposio de Museoloxía Científica "Públicos da Ciencia", unha reunión na que profesionais de toda España reflexionaron sobre os retos de futuro dos centros de ciencia.

Oferta renovada
En 2010 os Museos Científicos Coruñeses continuaron o esforzo pola renovación da súa oferta, inaugurando unha nova exposición interactiva de produción propia («Eureka! Ciencia e creatividade», na Domus) e presentando novos programas de planetario dixital na Casa das Ciencias e novas películas de cine 3D na Domus. A oferta audiovisual dos mc2 completouse coa inauguración no Aquarium Finisterrae da OceanoSfera, unha gran pantalla esférica na que os visitantes poden ver fenómenos globais como o cambio climático ou as correntes oceánicas.

Expansión nas redes sociais
No 2010 tamén seguiu crecendo a páxina web dos tres museos, casaciencias.org, que por primeira vez superou as 1.200.000 páxinas vistas e os 500.000 visitantes únicos. Máis aló da súa propia web, en 2010 os Museos Científicos Coruñeses seguiron abrindo canles de comunicación cos internautas nas redes sociais, como un novo espazo de información e participación en Facebook.

A páxina facebook.com/casaciencias foi inaugurada en xuño e superou os 1.000 seguidores en decembro, converténdose en poucos meses na canle de información con máis suscriptores dos mc2, por diante da lista de correo e do Twitter (@casadasciencias), que tamén experimentou un notable crecemento durante 2010.


Los Museos Científicos Coruñeses crecen en tiempos de crisis, llegando a los 518.049 usuarios en 2010

—En 2010 aumentó el número de usuarios conjunto de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae
—El crecimiento se basa en una mayor asistencia a las actividades y se materializa también en un incremento de los ingresos totales


Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) cerraron el año 2010 con 518.049 usuarios de sus servicios, lo que supone un incremento con respecto a los 511.891 usuarios totales del 2009. Este crecimiento, que se produce en un año de crisis económica, supone el primer repunte en las cifras globales de los mc2 desde 2006.

En 2010 hubo también un ligero incremento en los ingresos: 1.235.423 euros, frente a los 1.200.749 euros de 2009. Donde se produjo un ascenso muy notable fue en el número de asistentes a actividades: 81.579 en 2010 frente a los 33.750 de 2009.

2010 fue el año en el que los Museos Cientificos Coruñeses llegaron a los 10 millones de visitantes tras 25 años de actividad, desde la apertura de la Casa de las Ciencias el 1 de junio de 1985. Con motivo del 25 aniversario de la Casa de las Ciencias, se desarrolló un completo programa de actividades durante 2010, que culminó con la celebración del Simposio de Museología Científica "Públicos de la Ciencia", una reunión en la que profesionales de toda España reflexionaron sobre los retos de futuro de los centros de ciencia.

Oferta renovada
En 2010 los Museos Científicos Coruñeses continuaron el esfuerzo por la renovación de su oferta, inaugurando una nueva exposición interactiva de producción propia («Eureka! Ciencia y creatividad», en la Domus) y presentando nuevos programas de planetario digital en la Casa de las Ciencias y nuevas películas de cine 3D en la Domus. La oferta audiovisual de los mc2 se completó con la inauguración en el Aquarium Finisterrae de la OceanoSfera, una gran pantalla esférica en la que los visitantes pueden ver fenómenos globales como el cambio climático o las corrientes oceánicas.

Expansión en las redes sociales
En el 2010 también siguió creciendo la página web de los tres museos, casaciencias.org, que por primera vez superó las 1.200.000 páginas vistas y los 500.000 visitantes únicos. Más allá de su propia web, en 2010 los Museos Científicos Coruñeses siguieron abriendo canales de comunicación con los internautas en las redes sociales, como un nuevo espacio de información y participación en Facebook.

La página facebook.com/casaciencias fue inaugurada en junio y superó los 1.000 seguidores en diciembre, convirtiéndose en pocos meses en el canal de información con más suscriptores de los mc2, por delante de la lista de correo y del Twitter (@casaciencias), que también experimentó un notable crecimiento durante 2010.