16 febrero 2011

A Domus acolle a presentación de Energcocina, unha iniciativa sobre como mellorar a alimentación sen descoidar o medioambiente

[Ver nota en galego]—A charla «Cociñar respectando o medio ambiente» terá lugar na Domus o xoves 17 de febreiro ás 20 horas
—Os ponentes serán o chef Flavio Morganti e o empresario Rubén Jiménez, nunha actividade gratuita e con entrada libre ata completar aforamento


Energcocina é unha asociación galega sen ánimo de lucro creada coa intención de concienciar á poboación sobre como se pode mellorar a alimentación e o noso planeta utilizando recursos sostibles de xeito correcto.

Partindo de tres preguntas (que comemos?, canto contaminamos?, como podemos mellorar?) buscan solucións que permitan manter os bos costumes á hora de producir, consumir e transportar alimentos. Para iso, pretenden coordinar o esforzo dos sectores implicados: agricultura, industria, loxística e cociña.


Energcocina outorga un selo que identifica aqueles produtos, servizos entidades que están comprometidos co medioambiente, o cambio climático e a economía sostible. Este selo está baseado no cálculo da pegada de carbono (valor das emisións de CO2), a trazabilidade dos produtos, o tratamento de residuos e a pegada hídrica (indicativa do uso da auga).

Presentación dos ponentes:

Flavio Morganti
Flavio, cunha ampla traxectoria entre fogóns publicou varios libros, incluíndo "Vacas", "A árbore do Pan" levando varios premios, incluído o Gurmand 2007, o mellor chef de Galicia en 2009, e actualmente é o presidente da Asociación Energcocina, asociación sen ánimo de lucro que ten como obxectivo sensibilizar a opinión pública da importancia e da necesidade de tomar medidas preventivas, co obxectivo claro de mellorar a calidade e a trazabilidade da nosa alimentación, utilizando recursos adecuados, sen esquecer a sustentabilidade ambiental. Energcocina quere coñecer mellor: que se come?, cantas emisións producimos para elaborar os nosos produtos? e como podemos mellorar?


Ruben Jimenez
Director Executivo da empresa Solid Bosque SL
Solid Bosque é unha empresa de inxeñería e desenvolvemento de software especializado no cálculo da pegada de Carbono e análise de impacto ambiental.
Na actualidade Solid Bosque é o socio tecnolóxico do energcocina.
Solid Bosque é o creador da ferramenta de software air.e para o cálculo profesional da pegada de Carbono, produtos, servizos, eventos e organizacións. O sistema baséase no deseño do ciclo de vida.La Domus acoge la presentación de Energcocina, una iniciativa sobre cómo mejorar la alimentación sin descuidar el medioambiente
—La charla «Cocinar respetando el medio ambiente» tendrá lugar en la Domus el jueves 17 de febrero a las 20 horas
—€”Los ponentes serán el chef Flavio Morganti y el empresario Rubén Jiménez, en una actividad gratuita y con entrada libre hasta completar aforo


Energcocina es una asociación gallega sin ánimo de lucro creada con la intención de concienciar a la población sobre cómo se puede mejorar la alimentación y nuestro planeta utilizando recursos sostenibles de manera correcta.

Partiendo de tres preguntas (¿qué comemos?, ¿cuánto contaminamos?, ¿cómo podemos mejorar?) buscan soluciones que permitan mantener las buenas costumbres a la hora de producir, consumir y transportar alimentos. Para eso, pretenden coordinar el esfuerzo de los sectores implicados: agricultura, industria, logística y cocina.

Energcocina otorga un sello que identifica aquellos productos, servicios entidades que están comprometidos con el medioambiente, el cambio climático y la economía sostenible. Este serlo está basado en el cálculo de la huella de carbono (valor de las emisiones de CO2), la trazabilidade de los productos, el tratamiento de residuos y la huella hídrica (indicativa del uso del agua).

Presentación de los ponentes:

Flavio Morganti
Flavio, con una amplia trayectoria entre fogones publicó varios libros, incluyendo "Vacas", "El árbol del Pan" llevando varios premios, incluido el Gurmand 2007, el mejor chef de Galicia en 2009, y actualmente es el presidente de la Asociación Energcocina, asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo sensibilizar la opinión pública de la importancia y de la necesidad de tomar medidas preventivas, con el objetivo claro de mejorar la calidad y la trazabilidad de nuestra alimentación, utilizando recursos adecuados, sin olvidar la sostenibilidad ambiental.


Trepan Jimenez
Director Ejecutivo de la empresa Solid Bosque SL
Solid Bosque es una empresa de ingeñería y desarrollo de software especializado en el cálculo de la huella de Carbono y análisis de impacto ambiental.
En la actualidad Solid Bosque es el socio tecnológico del energcocina.
Solid Bosque es el creador de la herramienta de software air.e para el cálculo profesional de la huella de Carbono, productos, servicios, eventos y organizaciones. El sistema se basa en el diseño del ciclo de vida.