24 febrero 2011

Presentación da exposición “A granxa agrícola experimental de Galicia (1888-1964)”

Ver nota completa: español | galego


- “A granxa agrícola experimental de Galicia (1888-1964)” é unha exposición promovida polos Museos Científicos Coruñeses como un recoñecemento a aquela institución pioneira

Creada en 1888 nas aforas da cidade da Coruña, a Granxa agrícola Experimental foi o primeiro centro de experimentación e difusión de novas técnicas agrícolas creado en Galicia e Asturias. A súa actividade continuou en Monelos ata 1964 e na actualidade esas tarefas desenvólvense no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.


A aplicación da ciencia ao labor agrícola permitiu importantes logros: a creación da raza rubia galega, a actividade da Estación de Fitopatoloxía, o cultivo do lúpulo, a formación de persoal e a difusión de novidades.

Asemade, a Granxa formou parte da cidade da Coruña, dos seus espazos e da vida social, con iniciativas tan singulares como a “festa da árbore”.

Do 24 de febreiro ao 27 de marzo de 2011
Sala Municipal de Exposicións de PALEXCO. Avd. da Asociación da Prensa s/n. A CoruñaPresentación de la exposición "La granja agrícola experimental de Galicia (1888-1964)”

- "La granja agrícola experimental de Galicia (1888-1964)” es una exposición promovida por los Museos Científicos Coruñeses como un reconocimiento a aquella institución pionera

Creada en 1888 en las afueras de la ciudad de A Coruña, la Granja agrícola Experimental fue el primer centro de experimentación y difusión de nuevas técnicas agrícolas creado en Galicia y Asturias. Su actividad continuó en Monelos hasta 1964 y en la actualidad esas tareas se desarrollan en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo.

La aplicación de la ciencia al cometido agrícola permitió importantes logros: la creación de la raza rubia gallega, la actividad de la Estación de Fitopatología, el cultivo del lúpulo, la formación de personal y la difusión de novedades.

Al mismo tiempo, la Granja formó parte de la ciudad de A Coruña, de sus espacios y de la vida social, con iniciativas tan singulares como la "fiesta del árbol".

Del 24 de febrero al 27 de marzo de 2011
Sala Municipal de Exposiciones de PALEXCO. Avd. de la Asociación de la Prensa s/n. A Coruña
AS MERENDAS NO AQUARIUM ESTARÁN DEDICADAS ATA FINAL DE CURSO Á COCIÑA CON “PEIXES CORRECTOS”

Ver nota completa: español | galego


-A actividade forma parte da campaña europea "Elixe o peixe correcto", desenvolvida polo Aquarium Finisterrae para fomentar o consumo sostible de peixe

A partir do sábado 19 de febreiro as Merendas no Aquarium terán como actividade principal a realización de receitas de cociña con peixe recomendado pola campaña "Elixe o peixe correcto". Da man de cociñeiras especializadas en actividades educativas, os participantes realizarán unha pizza de xarda. Preparán a masa, engadirán ingredientes frescos, enfornarana e despois farán unha degustación. E finalizarán, como é habitual nesta actividade, coa merenda de chocolate con churros.

Para estas especiais Merendas cóntase coa colaboración de "Aula de Chefs", que se definen como un proxecto de gastronomía social que ofrece talleres de cociña participativos. Traballan os contidos transversalmente, combinado aspectos relacionados coa sostibilidade e o medioambiente, a educación e a alimentación, e a cultura gastronómica. Ademais, a actividade terá tamén un compoñente ecolóxico, grazas á colaboración de dúas empresas na subministración dos produtos para as receitas, Alandra (alimentación ecolóxica) e Pescaldía.

As Merendas no Aquarium están pensadas para nenos e nenas de entre 4 e 13 anos, e se celebran todos os sábados do curso escolar ás 17:00 horas.

Para participar nas Merendas é necesario reservar praza chamando ao teléfono 981 189 842. As prazas para as Merendas en curso están esgotadas. A reserva de prazas para o seguinte trimestre abrirase o próximo 14 de marzo.

Cada neno debe aboar unha entrada reducida (4 euros) e recibe un convite para merendar. Ademais, pode invitar a un adulto, que ten entrada gratuíta ao acuario.

A actividade é completamente gratuíta para os nenos socios da Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias e para os titulares da Tarxeta Vinte.


LAS MERIENDAS EN EL AQUARIUM ESTARÁN DEDICADAS HASTA FINAL DE CURSO A LA COCINA CON "PESCADOS CORRECTOS"

- La actividad forma parte de la campaña europea "Elige el pescado correcto", desarrollada por el Aquarium Finisterrae para fomentar el consumo sostenible de pescado

A partir del sábado 19 de febrero las Meriendas en el Aquarium tendrán como actividad principal la realización de recetas de cocina con pescado recomendado por la campaña "Elige el pescado correcto". De la mano de cocineras especializadas en actividades educativas, los participantes realizarán una pizza de caballa. Prepararán la masa, añadirán ingredientes frescos, la hornearán y después harán una degustación. Y finalizarán, como es habitual en esta actividad, con la merienda de chocolate con churros.

Para estas especiales Meriendas se cuenta con la colaboración de "Aula de Chefs", que se definen como un proyecto de gastronomía social que ofrece talleres de cocina participativos. Trabajan los contenidos transversalmente, combinado aspectos relacionados con la sostenibilidad y el medioambiente, la educación y la alimentación, y la cultura gastronómica. Además, la actividad tendrá también un componente ecológico, gracias a la colaboración de dos empresas en el suministro de los productos para las recetas, Alandra (alimentación ecológica) y Pescaldía.

Las Meriendas en el Aquarium están pensadas para niños y niñas de entre 4 y 13 años, y se celebran todos los sábados del curso escolar a las 17:00 horas.

Para participar en las Meriendas es necesario reservar plaza llamando al teléfono 981 189 842. Las plazas para las Meriendas en curso están agotadas. La reserva de plazas para el siguiente trimestre se abrirá el próximo 14 de marzo.

Cada niño debe abonar una entrada reducida (4 euros) y recibe una invitación para merendar. Además, puede invitar a un adulto, que tiene entrada gratuita al acuario.

La actividad es completamente gratuita para los niños socios de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y para los titulares de la Tarjeta Veinte.16 febrero 2011

A Domus acolle a presentación de Energcocina, unha iniciativa sobre como mellorar a alimentación sen descoidar o medioambiente

Ver nota completa: español | galego


—A charla «Cociñar respectando o medio ambiente» terá lugar na Domus o xoves 17 de febreiro ás 20 horas
—Os ponentes serán o chef Flavio Morganti e o empresario Rubén Jiménez, nunha actividade gratuita e con entrada libre ata completar aforamento


Energcocina é unha asociación galega sen ánimo de lucro creada coa intención de concienciar á poboación sobre como se pode mellorar a alimentación e o noso planeta utilizando recursos sostibles de xeito correcto.

Partindo de tres preguntas (que comemos?, canto contaminamos?, como podemos mellorar?) buscan solucións que permitan manter os bos costumes á hora de producir, consumir e transportar alimentos. Para iso, pretenden coordinar o esforzo dos sectores implicados: agricultura, industria, loxística e cociña.


Energcocina outorga un selo que identifica aqueles produtos, servizos entidades que están comprometidos co medioambiente, o cambio climático e a economía sostible. Este selo está baseado no cálculo da pegada de carbono (valor das emisións de CO2), a trazabilidade dos produtos, o tratamento de residuos e a pegada hídrica (indicativa do uso da auga).

Presentación dos ponentes:

Flavio Morganti
Flavio, cunha ampla traxectoria entre fogóns publicou varios libros, incluíndo "Vacas", "A árbore do Pan" levando varios premios, incluído o Gurmand 2007, o mellor chef de Galicia en 2009, e actualmente é o presidente da Asociación Energcocina, asociación sen ánimo de lucro que ten como obxectivo sensibilizar a opinión pública da importancia e da necesidade de tomar medidas preventivas, co obxectivo claro de mellorar a calidade e a trazabilidade da nosa alimentación, utilizando recursos adecuados, sen esquecer a sustentabilidade ambiental. Energcocina quere coñecer mellor: que se come?, cantas emisións producimos para elaborar os nosos produtos? e como podemos mellorar?


Ruben Jimenez
Director Executivo da empresa Solid Bosque SL
Solid Bosque é unha empresa de inxeñería e desenvolvemento de software especializado no cálculo da pegada de Carbono e análise de impacto ambiental.
Na actualidade Solid Bosque é o socio tecnolóxico do energcocina.
Solid Bosque é o creador da ferramenta de software air.e para o cálculo profesional da pegada de Carbono, produtos, servizos, eventos e organizacións. O sistema baséase no deseño do ciclo de vida.La Domus acoge la presentación de Energcocina, una iniciativa sobre cómo mejorar la alimentación sin descuidar el medioambiente
—La charla «Cocinar respetando el medio ambiente» tendrá lugar en la Domus el jueves 17 de febrero a las 20 horas
—€”Los ponentes serán el chef Flavio Morganti y el empresario Rubén Jiménez, en una actividad gratuita y con entrada libre hasta completar aforo


Energcocina es una asociación gallega sin ánimo de lucro creada con la intención de concienciar a la población sobre cómo se puede mejorar la alimentación y nuestro planeta utilizando recursos sostenibles de manera correcta.

Partiendo de tres preguntas (¿qué comemos?, ¿cuánto contaminamos?, ¿cómo podemos mejorar?) buscan soluciones que permitan mantener las buenas costumbres a la hora de producir, consumir y transportar alimentos. Para eso, pretenden coordinar el esfuerzo de los sectores implicados: agricultura, industria, logística y cocina.

Energcocina otorga un sello que identifica aquellos productos, servicios entidades que están comprometidos con el medioambiente, el cambio climático y la economía sostenible. Este serlo está basado en el cálculo de la huella de carbono (valor de las emisiones de CO2), la trazabilidade de los productos, el tratamiento de residuos y la huella hídrica (indicativa del uso del agua).

Presentación de los ponentes:

Flavio Morganti
Flavio, con una amplia trayectoria entre fogones publicó varios libros, incluyendo "Vacas", "El árbol del Pan" llevando varios premios, incluido el Gurmand 2007, el mejor chef de Galicia en 2009, y actualmente es el presidente de la Asociación Energcocina, asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo sensibilizar la opinión pública de la importancia y de la necesidad de tomar medidas preventivas, con el objetivo claro de mejorar la calidad y la trazabilidad de nuestra alimentación, utilizando recursos adecuados, sin olvidar la sostenibilidad ambiental.


Trepan Jimenez
Director Ejecutivo de la empresa Solid Bosque SL
Solid Bosque es una empresa de ingeñería y desarrollo de software especializado en el cálculo de la huella de Carbono y análisis de impacto ambiental.
En la actualidad Solid Bosque es el socio tecnológico del energcocina.
Solid Bosque es el creador de la herramienta de software air.e para el cálculo profesional de la huella de Carbono, productos, servicios, eventos y organizaciones. El sistema se basa en el diseño del ciclo de vida.


12 febrero 2011

Os Museos Científicos Coruñeses celebran o día Darwin coa presentación da súa primeira exposición web

Ver nota completa: español | galego


- O lanzamento da web MisterDarwin.eu conmemora o 202 aniversario do nacemento de Charles Darwin
- A nova web é un recurso online sobre a teoría da evolución e o seu autor, e está vinculada á exposición "O asombro de Mr. Darwin", da Casa das Ciencias


Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) celebran o Día Darwin, 12 de febreiro, coa presentación dunha páxina web específica sobre o soado científico e a súa teoría da evolución. É a primeira exposición dos mc2 creada para a web, na mesma clave de interactividade para estimular cara ao coñecemento que é a base as exposicións da Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae.

MisterDarwin.eu é unha web interactiva, participativa e multilingüe (galego, castelán e inglés), nada para complementar a exposición "O asombro de Mr. Darwin". Pero máis que un mero complemento, é un produto divulgativo autónomo que terá valor por si mesmo, incluso unha vez que a exposición termine, xa que está pensada para ofrecer novos recursos didácticos a públicos de todo o mundo.


O núcleo de MisterDarwin.eu é unha colección de interactivos online, unha viaxe pola vida e obra do naturalista inglés na que o visitante ten un papel moi activo. Ademais, a web ofrece un espazo sobre a Exposición fisica, con información práctica e un percorrido visual (vídeos e fotos). A terceira sección, Extras, é unha mediateca que agrupa recursos multimedia sobre a exposición e o seu tema: vídeos, publicacións, artigos, audios de conferencias, etc.

Así, a web permite revisitar a exposición e consultar ao detalle multitude de recursos sobre a evolución, ademais de comentar e opinar sobre os contidos, ou difundilos nas redes sociais. Fíxose un gran esforzo técnico para conseguir unha experiencia de uso rica e intuitiva, un deseño atractivo e unha compatibilidade con novos dispositivos móbiles, como o iPad.

Con propostas xenuínas como esta, os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) aspiran a ser referencia na Rede. Isto enmárcase na aposta polos contidos dixitais, que axudan a difundir a ciencia e facelo dunha maneira áxil e versátil. Neste camiño están tamén outros produtos dos mc2: as unidades multimedia da Wikiteca, as salas con tecnoloxía dixital no tres museos, como a que se presentará en breve no Aquarium Finisterrae, ou a creación da modalidade de traballos online dentro dos premios Prismas á Divulgación 2011.

Levar o museo á Rede
Con esta web afróntase o reto de levar o museo a Internet, de aproveitar mellor as enormes posibilidades dese medio para a divulgación da ciencia, co obxectivo de facer páxinas web que sexan os equivalentes online dos módulos das salas de exposicións dos mc2.

Para construír MisterDarwin.eu partiuse da idea de levar á web os módulos interactivos, corazón destes museos: un elemento para xogar, explorar, espertar a curiosidade, facerse preguntas e empezar a buscar as respostas.

Outro dos pasos foi saír a buscar aos visitantes onde están a esculcar en Internet: en lugares como YouTube e Facebook, e usar redes sociais e servizos Web 2.0 como base para crear experiencias interactivas, que conecten ideas e persoas.

Así, levou á web o módulo viaxe de Darwin no Beagle. Se na exposición hai un xigantesco globo terráqueo acompañado de información nunha pantalla táctil, na páxina web hai un interactivo dixital baseado en Google Maps. Do mesmo xeito, o panel da exposición sobre os principais avances na teoría da evolución nos últimos 150 anos convírtese na web nunha liña temporal interactiva que conecta a vida de Darwin con outros avances científicos e con fitos históricos ou culturais.

A idea é que o traballo realizado con esta páxina web sirva como plataforma común con outros museos para aplicala a outras exposicións, o que coloca aos Museos Científicos Coruñeses nunha posición de excelencia.

Los Museos Científicos Coruñeses celebran el día Darwin con la presentación de su primera exposición web

- El lanzamiento de la web MisterDarwin.eu conmemora el 202 aniversario del nacimiento de Charles Darwin
- La nueva web es un recurso online sobre la teoría de la evolución y su autor, y está vinculada a la exposición "El asombro de Mr. Darwin", de la Casa de las Ciencias


Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) celebran el Día Darwin, 12 de febrero, con la presentación de una página web específica sobre el célebre científico y su teoría de la evolución. Es la primera exposición de los mc2 creada para la web, en la misma clave de interactividad para estimular hacia el conocimiento que es la base las exposiciones de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae.

MisterDarwin.eu es una web interactiva, participativa y multilingüe (gallego, castellano e inglés), nacida para complementar la exposición "El asombro de Mr. Darwin". Pero más que un mero complemento, es un producto divulgativo autónomo que tendrá valor por sí mismo, incluso una vez que la exposición haya terminado, ya que está pensada para ofrecer nuevos recursos didácticos a públicos de todo el mundo.

El núcleo de MisterDarwin.eu es una colección de interactivos online, un viaje por la vida y obra del naturalista inglés en la que el visitante tiene un papel muy activo. Además, la web ofrece un espacio sobre la Exposición fisica, con información práctica y un recorrido visual (vídeos y fotos). La tercera sección, Extras, es una mediateca que agrupa recursos multimedia sobre la exposición y su tema: vídeos, publicaciones, artículos, audios de conferencias, etc.

Así, la web permite revisitar la exposición y consultar al detalle multitud de recursos sobre la evolución, además de comentar y opinar sobre los contenidos, o difundirlos en las redes sociales. Se ha hecho un gran esfuerzo técnico para conseguir una experiencia de uso rica e intuitiva, un diseño atractivo y una compatibilidad con nuevos dispositivos móviles, como el iPad.

Con propuestas genuinas como esta, los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) aspiran a ser referencia en la red. Esto se enmarca en la apuesta por los contenidos digitales, que ayudan a difundir la ciencia y hacerlo de una manera ágil y versátil. En este camino están también otros productos de los mc2: las unidades multimedia de la Wikiteca, las salas con tecnología digital en los tres museos, como la que se presentará en breve en el Aquarium Finisterrae, o la creación de la modalidad de trabajos online dentro de los premios Prismas a la Divulgación 2011.


Llevar el museo a la Red
Con esta web se afronta el reto de llevar el museo a Internet, de aprovechar mejor las enormes posibilidades de ese medio para la divulgación de la ciencia, con el objetivo de hacer páginas web que sean los equivalentes online de los módulos de las salas de exposiciones de los mc2.

Para construir MisterDarwin.eu se partió de la idea de llevar a la web los módulos interactivos, corazón de estos museos: un elemento para jugar, explorar, despertar la curiosidad, hacerse preguntas y empezar a buscar las respuestas.

Otro de los pasos fue salir a buscar a los visitantes a donde están curioseando en Internet: en lugares como YouTube y Facebook, y usar redes sociales y servicios Web 2.0 como base para crear experiencias interactivas, que conecten ideas y personas.

Así, se llevó a la web el módulo viaje de Darwin en el Beagle. Si en la exposición hay un gigantesco globo terráqueo acompañado de información en una pantalla táctil, en la página web hay un interactivo digital basado en Google Maps. Del mismo modo, el panel de la exposición sobre los principales avances en la teoría de la evolución nos últimos 150 años convírtese en la web en una línea temporal interactiva que conecta la vida de Darwin con otros avances científicos y con hitos históricos o culturales.

La idea es que el trabajo realizado con esta página web sirva como plataforma común con otros museos para aplicarla la otras exposiciones, lo que coloca a los Museos Científicos Coruñeses en una posición de excelencia.


11 febrero 2011

Aberta a primeira Galería da Universidade da Coruña nos Museos Científicos Coruñeses

Ver nota completa: español | galego


—O Aquarium Finisterrae abre unha galería que presenta en sociedade o labor investigador dalgúns dos equipos científicos que traballan na Coruña.
—O novo espazo expositivo, froito da colaboración entre a Universidade da Coruña e os Museos Científicos Coruñeses, inaugúrase para celebrar o Ano Internacional da Química


“Galerías da UDC nos mc2” é un proxecto realizado entre dous institucións científicas relevantes da cidade, os Museos Científicos Coruñeses e a Universidade da Coruña, froito dun conxunto amplo de colaboracións que se desenvolve entre ambas entidades.

As “Galerías da UDC” pretenden amosar o labor investigador dalgúns dos equipos científicos que traballan na universidade, contribuindo á visualización desa actividade entre o público, neste caso entre os visitantes dos Museos Científicos Coruñeses. O obxectivo final das intervencións é, por tanto, informar ao público e estimular o interese pola ciencia, achegar aos investigadores á sociedade.
O propio nome de “Galería” alude ao carácter de fiestra pola que o público pode asomarse e ollar o que se fai no interior da UDC, utilizando como denominación algo que forma parte do patrimonio identitario da cidade herculina.

Este novo espazo forma parte da contribución dos Museos Científicos Coruñeses e a Universidade da Coruña á celebración do Ano Internacional da Química.

Galería da UDC no Aquarium
A primeira Galería da UDC abrese agora no Aquarium Finisterrae, nun espazo dentro da sala Humboldt, onde se presentan dous traballos; un sobre a loita contra organismos incrustantes e outro sobre novos tratamentos contra as bacterias patóxenas.

No primeiro caso, o grupo de investigación PRONAMAR (Productos Naturais Mariños) da Universidade da Coruña presenta o proxecto no que está a traballar, unha sustancia obtida dunha esponxa mariña que podería ser eficaz para evitar as incrustacións de organismos acuáticos nas superficies somerxidas de barcos, canos ou plataformas petrolíferas, un problema que ocasiona grandes perdas económicas y de rendemento.

No segundo, o grupo PRONAMAR da UDC e o Grupo de Microbioloxía da Universidade de Santiago traballan cunha sustancia que as bacterias mariñas empregan para transportar ao seu interior o ferro que precisan; esta sustancia podería converterse no laboratorio nun cabalo de Troia para introducir antibióticos na bacterias patóxenas, o que sería de especial utilidade no tratamento de peixes nas granxas acuícolas.

Neste mesmo ano está previsto abrir unha nova “Galería”, neste caso na Domus.


Abierta la primera Galería de la Universidade da Coruña en los Museos Científicos Coruñeses
—El Aquarium Finisterrae abre una galería que presenta en sociedad la labor investigadora de algunos de los equipos científicos que trabajan en la Coruña
—”El nuevo espacio expositivo, fruto de la colaboración entre la Universidade da Coruña y los Museos Científicos Coruñeses, se inaugura para celebrar el Año Internacional de la Química


"Galerías de la UDC en los mc2" es un proyecto realizado entre dos instituciones científicas relevantes de la ciudad, los Museos Científicos Coruñeses y la Universidade da Coruña, fruto de un conjunto amplio de colaboraciones que se desarrolla entre ambas entidades.

Las Galerías de la UDC pretenden mostrar la labor investigadora de algunos de los equipos científicos que trabajan en la universidad, contribuindo a la visualización de esa actividad entre lo público, en este caso entre los visitantes de los Museos Científicos Coruñeses. El objetivo final de las intervenciones es, por tanto, informar al público y estimular el interés por la ciencia, acercar a los investigadores a la sociedad.El propio nombre de "Galería" alude al carácter de ventana por la que el público puede asomar y mirar lo que se hace en el interior de la UDC, utilizando como denominación algo que forma parte del patrimonio identitario de la ciudad herculina.

Este nuevo espacio me la fuere parte de la contribución de los Museos Científicos Coruñeses y la Universidade da Coruña a la celebración del Año Internacional de la Química.

Galería de la UDC en el Aquarium
La primera Galería de la UDC abrese ahora en el Aquarium Finisterrae, en un espacio dentro de la sala Humboldt, donde se presentan dos trabajos; uno sobre la lucha contra organismos incrustantes y otro sobre nuevos tratamientos contra las bacterias patógenas.

En el primero caso, el grupo de investigación PRONAMAR (Productos Naturales Marinos) de la Universidade da Coruña presenta el proyecto en el que está trabajando, una sustancia obtenida de una esponja marina que podría ser eficaz para evitar las incrustacións de organismos acuáticos en las superficies sumergidas de barcos, cañerías o plataformas petrolíferas, un problema que ocasiona grandes pérdidas económicas y de rendimiento.

En el segundo, el grupo PRONAMAR de la UDC y el Grupo de Microbiología de la Universidad de Santiago trabajan con una sustancia que las bacterias marinas emplean para transportar a su interior el hierro que precisan; esta sustancia podría convertirse en el laboratorio en un caballo de Troya para introducir antibióticos en la bacterias patógenas, lo que sería de especial utilidad en el tratamiento de peces en las granjas acuícolas.

En este incluso año está previsto abrir una nueva "Galería", en este caso en la Domus.


08 febrero 2011

Novo programa de atención a grupos escolares no Aquarium Finisterrae


Ver nota completa: español | galego


—O Aquarium Finisterrae substitúe as visitas guiadas para grupos escolares por un renovado paquete de actividades e talleres
—As visitas experimentais, máis dinámicas e interactivas, aproveitan as novas infraestructuras tecnolóxicas da Casa dos Peixes e conectan mellor a ciencia coa vida cotiá


Coa chegada do ano 2011, no Aquarium Finisterrae temos incorporado unha importante novidade para os grupos escolares. A visita guiada ofrecida ata agora desaparece e queda substituída por unha visita experimental durante a cal os escolares asistirán a un programa de actividades na Oceanosfera, que serven para que os alumnos comprendan fenómenos naturais de dimensión global como os efectos do cambio climático, e talleres sobre ciclos vitais de animais mariños na Charca de las Caricias.


O obxectivo deste novo programa é aumentar a calidade da oferta educativa do Aquarium pasando de visitas guiadas tradicionais a visitas máis participativas. Durante o resto do percorrido polas salas, os alumnos quedan en mans do profesorado acompañante.

A nova visita experimental ofrécese (no momento da súa chegada ao Aquarium o día da visita) a todos os grupos escolares con reserva previamente concertada.

Está prevista a próxima incorporación a esta oferta dun novo espazo no que os visitantes poderán recibir información, realizar actividades, e sobre todo votar e opinar sobre cuestións científicas que afectan á súa vida cotiá. Todo iso cunha infraestrutura moderna, utilizando ferramentas dixitais e novas tecnoloxías.


Nuevo programa de atención a grupos escolares en el Aquarium Finisterrae

—El Aquarium Finisterrae sustituye las visitas guiadas para grupos escolares por un renovado paquete de actividades y talleres
—Las visitas experimentales, más dinámicas e interactivas, aprovechan las nuevas infraestructuras tecnológicas de la Casa de los Pescados y conectan mejor la ciencia con la vida cotidiana


Con la llegada del año 2011, en el Aquarium Finisterrae hemos incorporado una importante novedad para los grupos escolares. La visita guiada ofrecida hasta ahora desaparece y queda sustituida por una visita experimental durante la cual los escolares asistirán a un programa de actividades en la Oceanosfera, que sirven para que los alumnos comprendan fenómenos naturales de dimensión global como los efectos del cambio climático, y talleres sobre ciclos vitales de animales marinos en la Charca de las Caricias.

El objetivo de este nuevo programa es aumentar la calidad de la oferta educativa del Aquarium pasando de visitas guiadas tradicionales a visitas más participativas. Durante el resto del recorrido por las salas, los alumnos quedan en manos del profesorado acompañante.

La nueva visita experimental se ofrece (en el momento de su llegada al Aquarium el día de la visita) a todos los grupos escolares con reserva previamente concertada.

Está prevista la próxima incorporación la esta oferta de un nuevo espacio en el que los visitantes podrán recibir información, realizar actividades, y sobre todo votar y opinar sobre cuestiones científicas que afectan a su vida cotidiana. Todo eso con una infraestructura moderna, utilizando herramientas digitales y nuevas tecnologías.


06 febrero 2011

Conferencia sobre a Granxa agrícola de Monelos, o luns 7 de febreiro na nova Biblioteca do Forum

Ver nota completa: español | galego


—Xose A. Fraga, director dos Museos Científicos Coruñeses (=mc2), abre un ciclo de conferencias na nova Biblioteca do Forum
—A Granxa agrícola experimental de Monelos (1888-1964), un centro pioneiro, protagoniza unha exposición promovida polos mc2, que se inaugura o 24 de febreiro


Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) abren o ciclo de conferencias Para saber +, na nova Biblioteca do Forum Metropolitano da Coruña, o luns 7 de febreiro ás 19.30 horas. Baixo o título "A Granxa agrícola de Monelos. Investigación e difusión da ciencia na cidade" o director dos mc2, Xosé A. Fraga falará sobre ese centro que foi pioneiro na aplicación da ciencia ao labor agrícola.

Creada en 1888 nas aforas da cidade da Coruña, no actual bairro de Monelos, a Granxa agrícola Experimental foi o primeiro centro de experimentación e difusión de novas técnicas agrícolas creado en Galícia e Asturias. A súa actividade continuou en Monelos ata 1964 e na actualidade esas tarefas desenvólvense no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.


A aplicación da ciencia ao labor agrícola permitiu importantes logros: a creación da raza rubia galega, a actividade da Estación de Fitopatoloxía, o cultivo do lúpulo, a formación de persoal e a difusión de novidades.Asemade, a Granxa formou parte da cidade da Coruña, dos seus espazos e da vida social, con iniciativas tan singulares como a “festa da árbore”. Como recoñecemento a aquela institución pioneira, o 24 de febreiro inaugurarase en Palexco a exposición "A Granxa Agrícola Experimental de Galicia (1888-1964)", promovida polos Museos Científicos Coruñeses.

O ciclo de conferencias Para saber + continuará este mes de febreiro de 2011 explorando o impacto de Internet nas relacións pai-fillo e A Coruña como territorio literario, para volver á ciencia o 28 de febreiro, cunha charla sobre mulleres galegas e ciencia.

Programa completo de actividades (PDF, 852 KB) na nova Biblioteca do Forum.


Conferencia sobre la Granja agrícola de Monelos, el lunes 7 de febrero en la nueva Biblioteca del Forum

—Xose A. Fraga, director de los Museos Científicos Coruñeses (=mc2), abre un ciclo de conferencias en la nueva Biblioteca del Forum
—La Granja agrícola experimental de Monelos (1888-1964), un centro pionero, protagoniza una exposición promovida por los mc2, que se inaugura el 24 de febrero


Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) abren el ciclo de conferencias Para saber +, en la nueva Biblioteca del Forum Metropolitano de A Coruña, o luns 7 de febreiro ás 19.30 horas. Bajo el título "La Granja agrícola de Monelos. Investigación y difusión de la ciencia en la ciudad" el director de los mc2, Xosé A. Fraga hablará sobre ese centro que fue pionero en la aplicación de la ciencia a la labor agrícola.

Creada en 1888 en las afueras de la ciudad de A Coruña, en el actual barrio de Monelos, la Granja agrícola Experimental fue el primer centro de experimentación y difusión de nuevas técnicas agrícolas creado en Galícia y Asturias. Su actividad continuó en Monelos hasta 1964 y en la actualidad esas tareas se desarrollan en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo.

La aplicación de la ciencia a la labor agrícola permitió importantes logros: la creación de la raza rubia gallega, la actividad de la Estación de Fitopatología, el cultivo del lúpulo, la formación de personal y la difusión de novedades.


Además, la Granja formó parte de la ciudad de A Coruña, de sus espacios y de la vida social, con iniciativas tan singulares como la "€œfiesta del árbol"€. Como reconocimiento a aquella institución pionera, el 24 de febrero se inaugurará en Palexco la exposición "A Granxa Agrícola Experimental de Galicia (1888-1964)", promovida por los Museos Científicos Coruñeses.

El ciclo de conferencias Para saber + continuará este mes de febrero de 2011 explorando el impacto de Internet en las relaciones padre-hijo y A Coruña como territorio literario, para volver a la ciencia el 28 de febrero, con una charla sobre mujeres gallegas y ciencia.

Programa completo de actividades (PDF, 852 KB) en la nueva Biblioteca del Forum.