08 febrero 2011

Novo programa de atención a grupos escolares no Aquarium Finisterrae


[Ver nota en galego]—O Aquarium Finisterrae substitúe as visitas guiadas para grupos escolares por un renovado paquete de actividades e talleres
—As visitas experimentais, máis dinámicas e interactivas, aproveitan as novas infraestructuras tecnolóxicas da Casa dos Peixes e conectan mellor a ciencia coa vida cotiá


Coa chegada do ano 2011, no Aquarium Finisterrae temos incorporado unha importante novidade para os grupos escolares. A visita guiada ofrecida ata agora desaparece e queda substituída por unha visita experimental durante a cal os escolares asistirán a un programa de actividades na Oceanosfera, que serven para que os alumnos comprendan fenómenos naturais de dimensión global como os efectos do cambio climático, e talleres sobre ciclos vitais de animais mariños na Charca de las Caricias.


O obxectivo deste novo programa é aumentar a calidade da oferta educativa do Aquarium pasando de visitas guiadas tradicionais a visitas máis participativas. Durante o resto do percorrido polas salas, os alumnos quedan en mans do profesorado acompañante.

A nova visita experimental ofrécese (no momento da súa chegada ao Aquarium o día da visita) a todos os grupos escolares con reserva previamente concertada.

Está prevista a próxima incorporación a esta oferta dun novo espazo no que os visitantes poderán recibir información, realizar actividades, e sobre todo votar e opinar sobre cuestións científicas que afectan á súa vida cotiá. Todo iso cunha infraestrutura moderna, utilizando ferramentas dixitais e novas tecnoloxías.


Nuevo programa de atención a grupos escolares en el Aquarium Finisterrae

—El Aquarium Finisterrae sustituye las visitas guiadas para grupos escolares por un renovado paquete de actividades y talleres
—Las visitas experimentales, más dinámicas e interactivas, aprovechan las nuevas infraestructuras tecnológicas de la Casa de los Pescados y conectan mejor la ciencia con la vida cotidiana


Con la llegada del año 2011, en el Aquarium Finisterrae hemos incorporado una importante novedad para los grupos escolares. La visita guiada ofrecida hasta ahora desaparece y queda sustituida por una visita experimental durante la cual los escolares asistirán a un programa de actividades en la Oceanosfera, que sirven para que los alumnos comprendan fenómenos naturales de dimensión global como los efectos del cambio climático, y talleres sobre ciclos vitales de animales marinos en la Charca de las Caricias.

El objetivo de este nuevo programa es aumentar la calidad de la oferta educativa del Aquarium pasando de visitas guiadas tradicionales a visitas más participativas. Durante el resto del recorrido por las salas, los alumnos quedan en manos del profesorado acompañante.

La nueva visita experimental se ofrece (en el momento de su llegada al Aquarium el día de la visita) a todos los grupos escolares con reserva previamente concertada.

Está prevista la próxima incorporación la esta oferta de un nuevo espacio en el que los visitantes podrán recibir información, realizar actividades, y sobre todo votar y opinar sobre cuestiones científicas que afectan a su vida cotidiana. Todo eso con una infraestructura moderna, utilizando herramientas digitales y nuevas tecnologías.