30 marzo 2011

Encontro Internacional "Conservando a Riqueza da Vida na Terra"

[Ver nota en galego]- Organizado polos Museos Científicos Coruñeses e o Ceida, se celebrará do 13 ao 15 de abril no Castelo de Santa Cruz (Oleiros) e no Aquarium Finisterrae (A Coruña)

Aberta a inscrición no Encontro Internacional "Conservando a Riqueza da Vida na Terra", que ten o obxectivo de dar a coñecer os desafíos aos que se enfronta a conservación da riqueza da vida na Terra, tanto desde unha perspectiva global como facendo referencia a diferentes lugares emblemáticos do planeta.

Así mesmo, preténdese divulgar actuacións e traballos de investigación que se están a desenvolver desde distintas institucións a prol da biodiversidade, así como amosar distintas ferramentas e instrumentos que nos capacitan para a conservación dos valores naturais e das áreas protexidas.


O Encontro está dirixido a xestores de espazos naturais, estudantes universitarios, educadores ambientais, guías de espazos naturais protexidos, grupos ecoloxistas, técnicos medioambientais, axentes de desenvolvemento local, público en xeral.

Coa colaboración da Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, e o patrocinio de Nova Caixa Galicia e o Programa “Bo para o mar, bo para ti”.

Máis información e inscricións:
www.ceida.org
formacion@ceida.org
Tel: 981 630 618


Encuentro Internacional "Conservando la Riqueza de la Vida en la Tierra"
- Organizado por los Museos Científicos Coruñeses y el Ceida, se celebrará del 13 al 15 de abril en el Castelo de Santa Cruz (Oleiros) y en el Aquarium Finisterrae (A Coruña)

Abierta la inscripción en el Encuentro Internacional "Conservando la Riqueza de la Vida en la Tierra", que tiene el objetivo de dar a conocer los desafíos a los que se enfrenta la conservación de la riqueza de la vida en la Tierra, tanto desde una perspectiva global como haciendo referencia a diferentes lugares emblemáticos del planeta.

Asimismo se pretende divulgar actuaciones y trabajos de investigación que se están desarrollando desde distintas instituciones a favor de la biodiversidad, así como mostrar distintas herramientas e instrumentos que nos capacitan para la conservación de los valores naturales y de las áreas protegidas.

El Encuentro está dirigido a gestores de espacios naturales, estudiantes universitarios, educadores ambientales, guías de espacios naturales protegidos, grupos ecologistas, técnicos medioambientales, agentes de desarrollo local, público en general.

Con la colaboración de la Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, y el patrocinio de Nova Caixa Galicia y el Programa «€œBueno para el mar, bueno para ti».

Más información e inscripciones:
www.ceida.org
formacion@ceida.org
Tel: 981 630 618