30 marzo 2011

Encontro Internacional "Conservando a Riqueza da Vida na Terra"

Ver nota completa: español | galego


- Organizado polos Museos Científicos Coruñeses e o Ceida, se celebrará do 13 ao 15 de abril no Castelo de Santa Cruz (Oleiros) e no Aquarium Finisterrae (A Coruña)

Aberta a inscrición no Encontro Internacional "Conservando a Riqueza da Vida na Terra", que ten o obxectivo de dar a coñecer os desafíos aos que se enfronta a conservación da riqueza da vida na Terra, tanto desde unha perspectiva global como facendo referencia a diferentes lugares emblemáticos do planeta.

Así mesmo, preténdese divulgar actuacións e traballos de investigación que se están a desenvolver desde distintas institucións a prol da biodiversidade, así como amosar distintas ferramentas e instrumentos que nos capacitan para a conservación dos valores naturais e das áreas protexidas.


O Encontro está dirixido a xestores de espazos naturais, estudantes universitarios, educadores ambientais, guías de espazos naturais protexidos, grupos ecoloxistas, técnicos medioambientais, axentes de desenvolvemento local, público en xeral.

Coa colaboración da Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, e o patrocinio de Nova Caixa Galicia e o Programa “Bo para o mar, bo para ti”.

Máis información e inscricións:
www.ceida.org
formacion@ceida.org
Tel: 981 630 618


Encuentro Internacional "Conservando la Riqueza de la Vida en la Tierra"
- Organizado por los Museos Científicos Coruñeses y el Ceida, se celebrará del 13 al 15 de abril en el Castelo de Santa Cruz (Oleiros) y en el Aquarium Finisterrae (A Coruña)

Abierta la inscripción en el Encuentro Internacional "Conservando la Riqueza de la Vida en la Tierra", que tiene el objetivo de dar a conocer los desafíos a los que se enfrenta la conservación de la riqueza de la vida en la Tierra, tanto desde una perspectiva global como haciendo referencia a diferentes lugares emblemáticos del planeta.

Asimismo se pretende divulgar actuaciones y trabajos de investigación que se están desarrollando desde distintas instituciones a favor de la biodiversidad, así como mostrar distintas herramientas e instrumentos que nos capacitan para la conservación de los valores naturales y de las áreas protegidas.

El Encuentro está dirigido a gestores de espacios naturales, estudiantes universitarios, educadores ambientales, guías de espacios naturales protegidos, grupos ecologistas, técnicos medioambientales, agentes de desarrollo local, público en general.

Con la colaboración de la Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, y el patrocinio de Nova Caixa Galicia y el Programa «€œBueno para el mar, bueno para ti».

Más información e inscripciones:
www.ceida.org
formacion@ceida.org
Tel: 981 630 618


29 marzo 2011

A DOMUS CONVOCA O II "TALLER DE MANITAS"

Ver nota completa: español | galego


- O II Taller celebrarase do 27 de abril ao 8 de xuño. Para participar hai que inscribirse previamente

Taller de Manitas é unha experiencia piloto na que o público pode participar de forma directa na construción de elementos interactivos que, tras o seu desenvolvemento, se presentan nas salas da Domus. Maquetas a escala, simuladores de ondas e tsunamis, cúpulas, foguetes, motores, serán algunhas das propostas que desenvolverán os participantes.

Para participar hai que inscribirse previamente no grupo correspondente: mozos ou adultos. Cada taller terá un máximo de 10 participantes.

As inscricións deben realizarse no teléfono 981 18 98 40, en horario de 9 a 14 horas, ou por correo electrónico, teresag@casaciencias.org

A participación no taller é gratuíta. Ao final do taller entregarase a cada participante un diploma de asistencia.

Esta experiencia preséntase como un complemento da exposición da Domus "Eureka!", sobre ciencia e creatividade, producida polos Museos Científicos Coruñeses, e financiada pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).LA DOMUS CONVOCA EL II "TALLER DE MANITAS"

- El II Taller se celebrará del 27 de abril al 8 de junio. Para participar hay que inscribirse previamente

Taller de Manitas es una experiencia piloto en la que el público puede participar de forma directa en la construcción de elementos interactivos que, tras su desarrollo, se presentan en las salas de la Domus. Maquetas a escala, simuladores de ondas y tsunamis, cúpulas, cohetes, motores, serán algunas de las propuestas que desarrollarán los participantes.

Para participar hay que inscribirse previamente en el grupo correspondiente: jóvenes o adultos. Cada taller tendrá un máximo de 10 participantes.

Lss inscripciones deben realizarse en el teléfono 981 18 98 40, en horario de 9 a 14 horas, o por correo electrónico, teresag@casaciencias.org

L participación en el taller es gratuita. Al final del taller se entregará a cada participante un diploma de asistencia.

Esta experiencia se presenta como un complemento de la exposición de la Domus "¡Eureka!", sobre ciencia y creatividad, producida por los Museos Científicos Coruñeses, y financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
28 marzo 2011

O sábado 26 de marzo instalouse a escultura de Pepe Galán, Grande Mayday 03, 2009, na sala Maremagnum do Aquarium Finisterrae

Ver nota completa: español | galego


A peza de 330 x 0,98 x 0,98 cm, está realizada en aceiro cortén e luz. Esta a través dun flash, proxecta secuencialmente a palabra MAYDAY, na mesma frecuencia que a lanterna do faro da Torre de Hércules.


A escultura instalada establece un diálogo creativo cos módulos e tanques da sala Maremagnum, trasladando ao visitante unha advertencia que prevén dos riscos aos que está sometido o medio natural, e o mariño de xeito especial.

Pepe Galán (A Coruña 1955)

Iniciase na pintura á vez que experimenta con outros soportes como a serigrafía, o gravado e a fotografía, medios que son compartidos co seu traballo escultórico.

Concorre en Feiras e exposicións nacionais e internacionais. Europa suponlle un importante contacto coas diferentes opcións artísticas, históricas e contemporáneas.

Partícipe e cofundador respectivamente de “A Galga” e “Gruporzán”. Representante da xeración que se dá a coñecer na década dos oitenta, tras comezar a súa experimentación plástica na inmediatamente anterior.

Galán irá creando unha obra que transita por distintas etapas: o tecido en volume, o metal, e materiais translucidos como plástico ou cristal.

A súa participación tanto no campo social, da formación como no da Arte é activa: implicase na política cultural e social do artista, forma parte de xurados en certames de artes visuais, exerce accións como activista cultural, colabora e imparte cursos de formación ou realiza esculturas, murais e monumentos de grandes dimensións para espazos públicos.

Nos últimos anos, partindo dunha liña persoal de traballo, explora na reutilización de materiais industriais, parabrisas de automóbiles, autobuses..., reflectindo conceptos como o territorio, a emigración ou a memoria colectiva.

Obra Pública:
Ferroetecido en liña curva 1990 no Centro de Saúde de Cerceda, A copa do Sol 1994 Parque escultórico da Torre de Hércules da Coruña, Vieiros de seu 1999 Praza de San Domingos en Lugo, Remando cara ao vento 2006 Paseo Marítimo de Neda Ferrol, ou Mortos do Portiño 2008 no Portiño, A Coruña.

Exposicións individuais:
Entre 1984 e 2010 efectúa múltiples exposicións, parte delas son as series: Tecido e tensión, Ferroetecido, O dentro pechado, Fendas e ancoras no vento, Para-brisa, Mayday. ou a retrospectiva, De onte para maña.

Exposicións colectivas:

O seu traballo foi exhibido en España, Portugal, Italia e Francia.

Museos, Coleccións Públicas e Privadas:
A súa obra está exposta, entre outros, no Museo Carlos Maside, Sada, A Coruña. Colección Banco Exterior de España. Fondos Biblioteca Nacional Madrid. Museo de Arte Contemporanea Unión Fenosa, A Coruña, Colección Fundación Caixanova Vigo.

www.pepegalan.com
El sábado 26 de marzo se instaló ña escultura de Pepe Galán, Grande Mayday 03, 2009, en la sala Maremagnum del Aquarium Finisterrae

La pieza de 330 x 0,98 x 0,98 cm, está realizada en acero cortén y luz. Esta a través de un flash, proyecta secuencialmente la palabra MAYDAY, en la misma frecuencia que la linterna del faro de la Torre de Hércules

La escultura instalada establece un diálogo creativo con los módulos y tanques de la sala Maremagnum, trasladando al visitante una advertencia que previene de los riesgos a los que está sometido el medio natural, y el marino de forma especial.

Pepe Galán (A Coruña 1955)

Se inicia en ña pintura a la vez que experimenta con otros soportes como la serigrafía, el grabado y la fotografía, medios que son compartidos con su trabajo escultórico.

Concurre en Ferias y exposiciones nacionales y internacionales. Europa le supone un importante contacto con las diferentes opciones artísticas, históricas y contemporáneas.

Partícipe y cofundador respectivamente de “A Galga” y “Gruporzán”. Representante de la generación que se da a conocer en la década de los ochenta, tras comenzar su experimentación plástica en la inmediatamente anterior.

Galán irá creando una obra que transita por distintas etapas: el tejido en volumen, el metal, y materiales translucidos como plástico o cristal.

Su participación tanto en el campo social, de la formación como en la del Arte es activa: se implica en la política cultural y social del artista, forma parte de jurados en certamenes de artes visuales, ejerce acciones como activista cultural, colabora e imparte cursos de formación o realiza esculturas, murales y monumentos de grandes dimensiones para espacios públicos.

En los últimos años, patiendo de una línea personal de trabajo, explora en la reutilización de materiales industrialess, parabrisas de automóbiles, autobuses..., reflejando conceptos como el territorio, la emigración o la memoria colectiva.

Obra Pública:
Ferroetecido en liña curva 1990 en el Centro de Salud de Cerceda, A copa do Sol 1994 Parque escultórico de la Torre de Hércules de A Coruña, Vieiros de seu 1999 Plaza de San Domingos en Lugo, Remando cara ao vento 2006 Paseo Marítimo de Neda Ferrol, o Mortos do Portiño 2008 no Portiño, A Coruña.

Exposiciones individuales:
Entre 1984 y 2010 efectúa múltiples exposiciones, parte de ellas son las series: Tecido e tensión, Ferroetecido, O dentro pechado, Fendas e ancoras no vento, Para-brisa, Mayday. o la retrospectiva, De onte para maña.

Exposiciones colectivas:

Su trabajo fue exhibido en España, Portugal, Italia y Francia.

Museos, Colecciones Públicas y Privadas:
Su obra está expuesta, entre otros, en el Museo Carlos Maside, Sada, A Coruña. Colección Banco Exterior de España. Fondos Biblioteca Nacional Madrid. Museo de Arte Contemporanea Unión Fenosa, A Coruña, Colección Fundación Caixanova Vigo.

www.pepegalan.com
25 marzo 2011

O Dr. García Buitrón participará o próximo luns, 28 de marzo, na Domus para expoñer “A tecnoloxía do transplante renal en imaxes”

Ver nota completa: español | galego


Terceira sesión do III ciclo “Luns con Ciencia”

José Manuel García Buitrón é coordinador da oficina de Coordinación de Transplantes e responsable do Programa de Transplante Renal de Doador Vivo no CHUAC. Foi Coordinador de Transplantes da Comunidade Autónoma de Galicia de 1987 a 1991, e membro da Comisión Nacional da especialidade de uroloxía. De 2007 a 2009 foi Director Xerente do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O Ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

28 de marzo
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horasEl Dr. García Buitrón participará el próximo lunes, 28 de marzo, en la Domus para exponer “La tecnología del trasplante renal en imágenes”

Terceira sesión do III ciclo “Luns con Ciencia”
José Manuel García Buitrón es coordinador de la oficina de Coordinación de Trasplantes y responsable del Programa de Trasplante Renal de Donante Vivo en el CHUAC. Fue Coordinador de Trasplantes de la Comunidad Autónoma de Galicia de 1987 a 1991, y miembro de laa Comisión Nacional de la especialidad de urología. De 2007 a 2009 fue Director Gerente do Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaludables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El Ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

28 de marzo
Domus. C/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas
23 marzo 2011

Os Museos Científicos Coruñeses preparan unha Monografía de Comunicación Científica sobre ENERXÍA NUCLEAR

Ver nota completa: español | galego


- Solicitan para iso a participación dos cidadáns mediante o envío das súas preguntas á seguinte dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- Tamén poden deixalas por escrito na recepción da Casa das Ciencias, Domus ou do Aquarium Finisterrae.

Na segunda metade do século XX moitos países apostaron pola enerxía nuclear como alternativa ao petróleo, o carbón e outros combustibles fósiles. En España as centrais nucleares achegan aproximadamente a quinta parte da electricidade que consumimos, e ademais apenas emiten gases que contribúan ao quentamento do planeta. Non obstante, sempre existiu preocupación pola súa seguridade, tanto pola perigosidade dos seus residuos coma polas graves consecuencias dos accidentes nas centrais, tal e como se viu estes días en Xapón.

Os Museos Científicos Coruñeses desexan responder á demanda social de
información científica-tecnolóxica sobre a enerxía nuclear publicando un documento que recolla as preocupacións, curiosidades e intereses de todos os cidadáns. É por iso que solicitan e invitan a todos a participar nesta iniciativa.

Recolleranse preguntas ata o 11 de abril.Los Museos Científicos Coruñeses preparan una Monografía de Comunicación Científica sobre ENERGÍA NUCLEAR

- Solicitan para ello la participación de los ciudadanos mediante el envío de sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- También pueden dejarlas por escrito en la recepción de la Casa de las Ciencias, Domus o del Aquarium Finisterrae.


En la segunda mitad del siglo XX muchos países apostaron por la energía nuclear como alternativa al petróleo, el carbón y otros combustibles fósiles. En España las centrales nucleares aportan aproximadamente la quinta parte de la electricidad que consumimos, y además apenas emiten gases que contribuyan al calentamiento del planeta. Sin embargo, siempre ha existido preocupación por su seguridad, tanto por la peligrosidad de sus residuos como por las graves consecuencias de los accidentes en las centrales, tal y como se ha visto estos días en Japón.

Los Museos Científicos Coruñeses desean responder a la demanda social de
información científica-tecnológica sobre la energía nuclear publicando un documento que recoja las preocupaciones, curiosidades e intereses de todos los ciudadanos. Es por ello que solicitan e invitan a todos la participar en esta iniciativa.

Se recogerán preguntas hasta el 11 de abril.
18 marzo 2011

“RETOS DO TRANSPLANTE HEPÁTICO”

Ver nota completa: español | galego


Con este título a Domus acollerá o luns 21 de marzo, ás 20 horas, a segunda sesión do ciclo “Luns con Ciencia”. A charla será impartida polo Dr. Francisco Suárez, hepatólogo do Programa de Transplante Hepático do CHUAC.


O Dr. Suárez fará un breve repaso á historia do transplante hepático, dende os primeiros intentos nos anos 60 do século pasado, repasando as técnicas desenvolvidas para mellorar a considerada como unha das cirurxías máis complexas, para rematar expoñendo os principais retos de futuro no que ao transplante de fígado se refire.
O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os trasplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O III ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

21 de marzo
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas“RETOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO”

Con este título la Domus acogerá el lunes 21 de marzo, a las 20 horas, la segunda sesión del ciclo “Lunes con Ciencia”. La charla será impartida por el Dr. Francisco Suárez, hepatólogo del Programa de Trasplante Hepático del CHUAC.

El Dr. Suárez hará un breve repaso a la historia del trasplante hepático, desde los primeros intentos en los años 60 del siglo pasado, repasando las técnicas desarrolladas para mejorar la considerada como una de las cirugías más complejas, para terminar exponiendo los principales retos de futuro en lo que al trasplante de hígado se refiere.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos Coruñeses. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El III ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

21 de marzo
Domus. C/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas

16 marzo 2011

Zona-i, espazo de reflexión sobre a información científica

Ver nota completa: español | galego


"Saber moito non é o mesmo que ser intelixente; a intelixencia non é só información, senón tamén xuízo, o xeito en que se recolle e manexa a información". Carl Sagan (1934-1996), astrónomo, exobiólogo e divulgador científico estadounidense.

Hoxe en día, as noticias científicas chegan ao público en enormes cantidades por multitude de canles: televisión, radio, Internet, libros, revistas, axencias de noticias, centros de ciencia, etc. En cada país, existen centos de axentes dedicados á popularización da ciencia, e todos falan ao mesmo tempo. Tanto é así que, para os cidadáns, comeza a resultar moi difícil procesar e dixerir toda a información científica que reciben.


A Zona-i do Aquarium foi concibida para axudar aos visitantes a interpretar toda esta información de forma lúdica. Dende o punto de vista museográfico, foi deseñada como un entorno no que os visitantes se internan para xogar, recibir información selecta, realizar actividades que teñen que ver coa actualidade científica e, sobre todo, opinar e votar sobre cuestións que afectan á súa vida cotiá. O seu deseño arquitectónico recorda á natureza e está construída e iluminada con materiais e tecnoloxías moi novidosas que lle dan un aspecto orgánico e futurista.

A Zona-i é unha produción dos Museos Científicos Coruñeses. Coa colaboración da Escola de Imaxe e Son da Coruña.

Obra financiada con cargo ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local.

DESCUBRINDO A ZONA-i

Palabras encadeadas
Os 90 metros de perímetro da sala levan un zócalo polo que discorre unha longa secuencia de palabras encadeadas. Os vocábulos elixidos gardan relación con noticias e temas de actualidade mariña e coas claves educativas e museográficas da sala. Os visitantes poden xogar a descubrir as palabras ocultas na cadea.

Participa
Esta sección da Zona-i ofrece a posibilidade de alternar tres actividades:

- Talleres e actividades de actualidade científica, en directo e guiados por un monitor ou un científico.
- A emisión dun microblog sobre a actividade diaria do Aquarium Finisterrae (actividades, visitas, programa educativo, proxectos de investigación, bioloxía...).
- A proxección en tempo real as imaxes que se xeran no "estudo" de TV da sala.

Os talleres de actualidade científica permitirán aos visitantes coñecer de primeira man o resultado de proxectos de investigación relacionados co océano. Os encargados de dirixir algúns destes talleres serán científicos que traballan en centros de investigación galegos que, ao mesmo tempo, exercitarán técnicas de divulgación científica. Cóntase para iso coa
colaboración de científicos da Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña e do Centro da Coruña de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Entérate
Cada semana seleccionaranse noticias científicas relevantes pola súa calidade ou impacto na vida das persoas, e presentaranse ao público nunha gran pantalla situada na entrada da sala. Os titulares destas noticias tamén poderán lerse nun rótulo deslizante que colga do teito.

Deste modo, as noticias presentaranse en dous formatos, un de lectura rápida e outro que permita afondar máis no seu contido, para satisfacer tanto aos impacientes coa lectura como aos que prefiren recibir máis información.

Choose
Este módulo está formulado como un concurso de preguntas e respostas chamado "Elixir e Cambiar". Nunha gran pantalla colocada sobre a parede formúlase os visitantes unha pregunta e pídeselles que respondan elixindo entre catro opcións. As preguntas están formuladas para confrontar ao público con temas de actualidade científica que afectan á súa vida cotiá.

Cada resposta das catro posibles ten asignada unha cor e os visitantes teñen 50 segundos para elixir a súa proposta utilizando os interruptores do pupitre interactivo situado fronte á pantalla. Hai varios interruptores da mesma cor, de maneira que poden responder varias persoas á vez.

Cando o tempo se esgota, un ordenador calcula cual foi a resposta elixida por un maior número de participantes. Entón, a luz de toda a sala cambiará segundo a cor asociada a esa resposta.

É un modo de trasmitir ao público que, no que se refire á conservación do medioambiente, as súas opinións e eleccións importan e inflúen.

Imaxina
O obxectivo museográfico deste módulo é mostrar o feito de que a información que aparece nos medios de comunicación pode ser interpretada de forma distinta segundo quen a recibe.

Facilítase ao visitante unha breve descrición dun obxecto mariño e invítaselle a que o debuxe sobre unha gran pantalla táctil. A resposta gráfica do visitante proxéctase a gran tamaño sobre a membrana da parede.

A pantalla de inicio permite seleccionar entre a versión para "Principiantes" e a versión "Avanzada". O modo avanzado ofrece descricións para adultos, mentres que a versión para principiantes ofrece adiviñanzas sobre obxectos mariños para que os nenos poden xogar a debuxar o obxecto escondido nelas.

Descubre
Moitos descubrimentos tiveron lugar porque alguén foi capaz de pensar e ver o mundo de forma diferente.

Este módulo mostra dúas perspectivas dende as que se pode observar e interpretar un acuario. "O acuario que ves" é a visión do visitante que pasea polas nosas salas. "O acuario que non ves" é a visión inusual que tería alguén que estivese dentro da auga.

Informa
Neste módulo invítase ao visitante a converterse en reporteiro de televisión. Ao entrar no "Estudo de TV " da Zona-i e pulsar o botón de inicio, o visitante desencadea un proceso no que debe actuar como un correspondente de noticias científicas.

Actúa

Este módulo é unha sorpresa para o visitante. Sobre unha da columnas da sala encontrará un enorme botón vermello co rótulo "Precaución" en diferentes idiomas. O tamaño e cor do botón invitan a desobedecer a orde.

Cando alguén o pulse toda a sala se apagará de golpe. Uns segundos máis tarde, nas diferentes pantallas da sala aparecerá unha dobre mensaxe:

- A cita do escritor inglés Horace Annesley Vachell (1861-1955), "Na natureza non hai recompensas ou castigos, hai consecuencias"
- Unha viñeta sobre as consecuencias da actividade humana sobre o medio.Zona-i, espacio de reflexión sobre la información científica

“Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente; la inteligencia no es solo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información”. Carl Sagan (1934-1996), astrónomo, exobiólogo y divulgador científico estadounidense.


Hoy en día, las noticias científicas llegan al público en enormes cantidades por multitud de canales: televisión, radio, Internet, libros, revistas, agencias de noticias, centros de ciencia, etc. En cada país, existen cientos de agentes dedicados a la popularización de la ciencia, y todos hablan al mismo tiempo. Tanto es así que, para los ciudadanos, comienza a resultar muy difícil procesar y digerir toda la información científica que reciben.

La Zona-i del Aquarium ha sido concebida para ayudar a los visitantes a interpretar toda esta información de forma lúdica. Desde el punto de vista museográfico, ha sido diseñada como un entorno en el que los visitantes se adentran para jugar, recibir información selecta, realizar actividades que tienen que ver con la actualidad científica y, sobre todo, opinar y votar sobre cuestiones que afectan a su vida cotidiana. Su diseño arquitectónico recuerda a la naturaleza y está construida e iluminada con materiales y tecnologías muy novedosas que le dan un aspecto orgánico y futurista.

La Zona-i es una producción de los Museos Científicos Coruñeses. Con la colaboración de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña.

Obra financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.


DESCUBRIENDO LA ZONA-i

Palabras encadenadas
Los 90 metros de perímetro de la sala llevan un zócalo por el que discurre una larga secuencia de palabras encadenadas. Los vocablos elegidos guardan relación con noticias y temas de actualidad marina y con las claves educativas y museográficas de la sala. Los visitantes pueden jugar a descubrir las palabras ocultas en la cadena.

Participa
Esta sección de la Zona-i ofrece la posibilidad de alternar tres actividades:

- Talleres y actividades de actualidad científica, en directo y guiados por un monitor o un científico.
- La emisión de un microblog sobre la actividad diaria del Aquarium Finisterrae (actividades, visitas, programa educativo, proyectos de investigación, biología, ...).
- La proyección en tiempo real las imágenes que se generan en el “estudio” de TV de la sala.

Los talleres de actualidad científica permitirán a los visitantes conocer de primera mano el resultado de proyectos de investigación relacionados con el océano. Los encargados de dirigir algunos de estos talleres serán científicos que trabajan en centros de investigación gallegos que, al mismo tiempo, ejercitarán técnicas de divulgación científica. Se cuenta para ello con la
colaboración de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña y del Centro de A Coruña de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Entérate
Cada semana se seleccionarán noticias científicas relevantes por su calidad o impacto en la vida de las personas, y se presentarán al público en una gran pantalla situada en la entrada de la sala. Los titulares de estas noticias también podrán leerse en un rótulo deslizante que cuelga del techo.

De este modo, las noticias se presentarán en dos formatos, uno de lectura rápida y otro que permita profundizar más en su contenido, para satisfacer tanto a los impacientes con la lectura como a los que prefieren recibir más información.

Choose
Este módulo está planteado como un concurso de preguntas y respuestas llamado “Elegir y Cambiar”. En una gran pantalla colocada sobre la pared se formula a los visitantes una pregunta y se les pide que respondan eligiendo entre cuatro opciones. Las preguntas están formuladas para confrontar al público con temas de actualidad científica que afectan a su vida cotidiana.

Cada respuesta de las cuatro posibles tiene asignado un color y los visitantes tienen 50 segundos para elegir su propuesta utilizando los pulsadores del pupitre interactivo situado frente a la pantalla. Hay varios pulsadores del mismo color, de manera que pueden responder varias personas a la vez.

Cuando el tiempo se agota, un ordenador calcula cual ha sido la respuesta elegida por un mayor número de participantes. Entonces, la luz de toda la sala cambiará según el color asociado a esa respuesta.

Es un modo de trasmitir al público que, en lo que se refiere a la conservación del medioambiente, sus opiniones y elecciones importan e influyen.

Imaxina
El objetivo museográfico de este módulo es mostrar el hecho de que la información que aparece en los medios de comunicación puede ser interpretada de forma distinta según quién la recibe.

Se facilita al visitante una breve descripción de un objeto marino y se le invita a que lo dibuje sobre una gran pantalla táctil. La respuesta gráfica del visitante se proyecta a gran tamaño sobre la membrana de la pared.

La pantalla de inicio permite seleccionar entre la versión para “Principiantes” y la versión “Avanzada”. El modo avanzado ofrece descripciones para adultos, mientras que la versión para principiantes ofrece adivinanzas sobre objetos marinos para que los niños pueden jugar a dibujar el objeto escondido en ellas.

Descubre
Muchos descubrimientos tuvieron lugar porque alguien fue capaz de pensar y ver el mundo de forma diferente.

Este módulo muestra dos perspectivas desde las que se puede observar e interpretar un acuario. “El acuario que ves” es la visión del visitante que pasea por nuestras salas. “El acuario que no ves” es la visión inusual que tendría alguien que estuviera dentro del agua.

Informa
En este módulo se invita al visitante a convertirse en reportero de televisión. Al entrar en el “Estudio de TV” de la Zona-i y pulsar el botón de inicio, el visitante desencadena un proceso en el que debe actuar como un corresponsal de noticias científicas.

Actúa
Este módulo es una sorpresa para el visitante. Sobre una de la columnas de la sala encontrará un enorme botón rojo con el rótulo “Precaución” en diferentes idiomas. El tamaño y color del botón invitan a desobedecer la orden.

Cuando alguien lo pulse toda la sala se apagará de golpe. Unos segundos más tarde, en las diferentes pantallas de la sala aparecerá un doble mensaje:
- La cita del escritor inglés Horace Annesley Vachell (1861-1955), “En la naturaleza no hay recompensas o castigos, hay consecuencias”
- Una viñeta sobre las consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente.O CORPO. Exposición fotográfica na Domus

Ver nota completa: español | galego


Do 16 de marzo ao 24 de abril de 2011


Victoria Diehl dá corpo a un dos traballos máis románticos da fotografía española actual. Dende a pedra ata a carne nunha viaxe de ida e volta, xa que se nos seus primeiros traballos, cuns lixeiros toques de cor e co encadre axeitado ofrécenos a pedra nun proceso de resurrección, reencarnándose en seres vivos, con calor de vida nos seus fríos corpos, nos seus traballos máis recentes vemos o proceso inverso: como corpos reais se van convertendo en pedra, nun proceso de perda de cor e vida que agreta a súa pel e cuartea as superficies.

Victoria Diehl (A Coruña, 1978) é licenciada en Belas Artes e diplomada en Estudos Avanzados de fotografía pola Universidade de Vigo. Expuxo de xeito individual en Photogalicia, nos Institutos Cervantes de Viena, Milán e Roma, no Museo do Pobo Galego e na Galería Bacelos.

Tamén participou en exposicións colectivas e feiras como Arco (Madrid), Photo-London (Londres) ou Diva Art Fair (Nova York).

A súa obra forma parte de coleccións como a do CGAC, Caja Madrid, Caixanova, Museo de Pontevedra e Concello de Santiago de Compostela.El CUERPO. Exposición fotográfica en la Domus

Del 16 de marzo al 24 de abril de 2011

Victoria Diehl, da cuerpo a uno de los trabajos más románticos de la fotografía española actual. Desde la piedra hasta la carne en un viaje de ida y vuelta, ya que si en sus primeros trabajos, con unos ligeros toques de color y con el encuadre adecuado nos ofrece la piedra en un proceso de resurrección, reencarnándose en seres vivos, con calor de vida en sus fríos cuerpos, en sus trabajos más recientes vemos el proceso inverso: cómo cuerpos reales se van convirtiendo en piedra, en un proceso de pérdida de color y vida que agrieta su piel y cuartea las superficies.

Victoria Diehl (A Coruña, 1978) es licenciada en Bellas Artes y diplomada en Estudios Avanzados de fotografía por la Universidade de Vigo. Expuso de forma individual en Photogalicia, en los Institutos Cervantes de Viena, Milán y Roma, en el Museo do Pobo Galego y en la Galería Bacelos.

También participó en exposiciones colectivas y ferias como Arco (Madrid), Photo-London (Londres) o Diva Art Fair (Nueva York).

Su obra forma parte de colecciones como la del CGAC, Caja Madrid, Caixanova, Museo de Pontevedra y Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
15 marzo 2011

Os Museos Científicos Coruñeses preparan unha Monografía de Comunicación Científica sobre "Enerxía solar"

Ver nota completa: español | galego


- Solicitan para iso a participación dos cidadáns mediante o envío das súas preguntas á seguinte dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- Tamén poden deixalas por escrito na recepción da Casa das Ciencias, Domus ou do Aquarium Finisterrae


A necesidade por buscar enerxías alternativas aos combustibles fósiles, que resultan altamente contaminantes e inciden en incrementar a cantidade atmosférica de dióxido de carbono, provocou a investigación e o desenvolvemento de fontes alternativas como a solar, eólica, biomasa, xeotérmica, etc. Unha das que suscita certa polémica nestes momentos, por exemplo en canto á súa rendibilidade, é a enerxía solar.

Os Museos Científicos Coruñeses desexan responder á demanda social de información científica-tecnolóxica sobre esta cuestión publicando un documento que recolla as preocupacións, curiosidades e intereses de todos os cidadáns. É por iso que solicitan e invitan a todos a participar nesta iniciativa.

Recolleranse preguntas ata o 4 de abril.
Los Museos Científicos Coruñeses preparan una Monografía de Comunicación Científica sobre “Energía solar”

- Solicitan para ello la participación de los ciudadanos mediante el envío de sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- También pueden dejarlas por escrito en la recepción de la Casa de las Ciencias, Domus o del Aquarium Finisterrae.


La necesidad por buscar energías alternativas a los combustibles fósiles, que resultan altamente contaminantes e inciden en incrementar la cantidad atmosférica de dióxido de carbono, ha provocado la investigación y el desarrollo de fuentes alternativas como la solar, eólica, biomasa, geotérmica, etc. Una de las que suscita cierta polémica en estos momentos, por ejemplo en cuanto a su rentabilidad, es la energía solar.

Los Museos Científicos Coruñeses desean responder a la demanda social de información científica-tecnológica sobre esta cuestión publicando un documento que recoja las preocupaciones, curiosidades e intereses de todos los ciudadanos. Es por ello que solicitan e invitan a todos la participar en esta iniciativa.

Se recogerán preguntas hasta el 4 de abril.
10 marzo 2011

O LUNS 14 DE MARZO SE ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN DAS MERENDAS NO AQUARIUM PARA O TERCER TRIMESTRE

Ver nota completa: español | galego


-Para participar nas Merendas é necesario reservar praza chamando ao teléfono 981 189 842

As Merendas estarán dedicadas neste último tramo do curso á realización de receitas de cociña con peixe recomendado pola campaña europea "Elixe o peixe correcto", liderada en España polo Aquarium Finisterrae. Da man de cociñeiras especializadas en actividades educativas, os participantes realizarán unha pizza de xarda. Preparán a masa, engadirán ingredientes frescos, enfornarana e despois farán unha degustación. E finalizarán, como é habitual nesta actividade, coa merenda de chocolate con churros.

As Merendas no Aquarium están pensadas para nenos e nenas de entre 4 e 13 anos, e se celebran todos os sábados do curso escolar ás 17:00 horas.

Para participar nas Merendas é necesario reservar praza chamando ao teléfono 981 189 842. Cada neno debe aboar unha entrada reducida (4 euros) e recibe un convite para merendar. Ademais, pode invitar a un adulto, que ten entrada gratuíta ao acuario.

A actividade é completamente gratuíta para os nenos socios da Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias e para os titulares da Tarxeta Vinte.EL LUNES 14 DE MARZO SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LAS MERIENDAS EN EL AQUARIUM PARA EL TERCER TRIMESTRE

- Para participar en las Meriendas es necesario reservar plaza llamando al teléfono 981 189 842

Las Meriendas estarán dedicadas en este último tramo del curso a la realización de recetas de cocina con pescado recomendado por la campaña europea "Elige el pescado correcto", liderada en España por el Aquarium Finisterrae. De la mano de cocineras especializadas en actividades educativas, los participantes realizarán una pizza de caballa. Prepararán la masa, añadirán ingredientes frescos, la hornearán y después harán una degustación. Y finalizarán, como es habitual en esta actividad, con la merienda de chocolate con churros.

Las Meriendas en el Aquarium están pensadas para niños y niñas de entre 4 y 13 años, y se celebran todos los sábados del curso escolar a las 17:00 horas.

Para participar en las Meriendas es necesario reservar plaza llamando al teléfono 981 189 842. Cada niño debe abonar una entrada reducida (4 euros) y recibe una invitación para merendar. Además, puede invitar a un adulto, que tiene entrada gratuita al acuario.

La actividad es completamente gratuita para los niños socios de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y para los titulares de la Tarjeta Veinte.
03 marzo 2011

Arranca a terceira edición do ciclo Luns con Ciencia, co título “A saúde é o primeiro”

Ver nota completa: español | galego


- O luns 14, ás 20 horas, terá lugar na Domus a primeira conferencia, que será impartida polo Dr. Antón Fernández, coordinador de Transplantes do CHUAC.

- Representantes das tres entidades organizadoras, MC2, UDC e CHUAC, intervirán no acto de apertura do ciclo

- O III ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.Por terceiro ano consecutivo os Museos Científicos Coruñeses celebran o ciclo de divulgación científica “Luns con Ciencia”. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), contaráse coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Ao longo de trece sesións, diversos expertos trasladarán ao público diferentes aspectos relacionados cos temas tratados, intervencións que serán seguidas de debates.

O ciclo está dirixido ao público xeral, persoas interesadas pola divulgación científica, alumnado e profesorado da universidade. Están solicitados 2 créditos de libre elección para o alumnado da UDC que asista

Inscrición no teléfono 981 189 840, en horario de 9 a 14 horas

As conferencias celebraránse na Domus (r/ Santa Teresa 1. A Coruña) ás 20 horas

A “DOAZÓN E TRANSPLANTE DE ÓRGANOS EN VIDA: UN EXEMPLO DE SOLIDARIEDADE”

O Dr. Antón Fernández, Coordinador de Trasplantes do CHUAC, abrirá o luns 14 de marzo o III ciclo Luns con Ciencia cunha charla na que explicará as posibilidades de transplante de órganos en vida, as condicións para ser doador e a experiencia na Coruña, entre outras cousas.

O Dr. Fernández é Director da Oficina de Coordinación de Transplantes do CHUAC, membro da SEMES (Sociedad Española de Medicina de Emergencias) e membro da AEBT (Asociación Española de Bancos de Tejidos).PROGRAMA COMPLETO


14 de marzo
“Doazón e transplante de órganos en vida: un exemplo de solidariedade”. Antón Fernández. Coordinador de Transplantes do CHUAC.

21 de marzo
“Retos do transplante hepático”. Francisco Suárez. Hepatólogo Programa Transplante Hepático do CHUAC

28 de marzo
“A tecnoloxía do transplante renal en imaxes”. José Manuel García Buitrón. Urólogo Programa de transplante Renal do CHUAC.

4 de abril
“Transplante pulmonar: a innovación ao servizo dos pacientes”. José María Borro. Xefe Programa Transplante Pulmonar e Xefe de Servizo de Cirurxía Torácica do CHUAC.

11 de abril
“Unha viaxe ao redor do corazón: mitos e realidades. A Coruña: Corazón do Corazón”. Alfonso Castro Beiras. Xefe de Servizo de Cardioloxía do CHUAC.

2 de maio
“Como se trata o paciente con infarto agudo de miocardio en Galicia?” Nicolás Vázquez González, Coordinador da Unidade de Hemodinámica do CHUAC, e José Antonio Iglesias Vázquez, Director da Fundación 061.

9 de maio
“Exercicio físico, deporte e corazón. Podemos previr?” Lorenzo Monserrat. Cardiólogo, Unidade de Cardiopatías Familiares do CHUAC.

23 de maio
“Do home primitivo ao home obeso”. Ovidio Vidal, Xefe do Servizo de Endocrinoloxía do CHUAC.

30 de maio
“A obesidade, o buraco negro metabólico”. Fernando Cordido. Endocrinólogo do CHUAC.

6 de xuño
“A diabetes e a súa alianza coa biotecnoloxía”. Teresa Martínez Ramonde. Endocrinóloga do CHUAC.

13 de xuño
“Mais aló da obesidade e da diabetes: Efectos colaterais”. Alfonso Soto González Endocrinólogo do CHUAC.

20 de xuño
“Obesidade, unha epidemia que se pode combater”. Susana Monereo Megías. Xefa do Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición do Hospital Universitario de Xetafe.Arranca la tercera edición del ciclo Lunes con Ciencia, con el título “La salud es lo primero”

- El lunes 14, a las 20 horas, tendrá lugar en la Domus la primera conferencia, que será impartida por el Dr. Antón Fernández, coordinador de Trasplantes del CHUAC.

- Representantes de las tres entidades organizadoras, MC2, UDC y CHUAC, intervendrán en el acto de apertura del ciclo

- El III ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.
Por tercer año consecutivo los Museos Científicos Coruñeses celebran el ciclo de divulgación científica "Lunes con Ciencia". En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaludables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se contará con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

A lo largo de trece sesiones, diversos expertos trasladarán al público diferentes aspectos relacionados con los temas tratados, intervenciones que serán seguidas de debates.

El ciclo está dirigido al público general, personas interesadas por la divulgación científica, alumnado y profesorado de la universidad. Están solicitados 2 créditos de libre elección para el alumnado de la UDC que asista.

Inscripción en el teléfono 981 189 840, en horario de 9 a 14 horas.

Las conferencias se celebrarán en la Domus (c/ Santa Teresa 1. A Coruña) a las 20 horas.


LA “DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS EN VIDA: UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD”


El Dr. Antón Fernández, Coordinador de Trasplantes del CHUAC, abrirá el luns 14 de marzo el III ciclo Lunes con Ciencia con una charla een la que explicará las posibilidades de trasplante de órganos en vida, las condicións para ser donante y la experiencia e A Coruña, entre otras cosas.

El Dr. Fernández es Director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes del CHUAC, miembro de la SEMES (Sociedad Española de Medicina de Emergencias) y miembro de la AEBT (Asociación Española de Bancos de Tejidos).


PROGRAMA COMPLETO

14 de marzo
“Donación y trasplante de órganos en vida: un ejemplo de solidaridad”. Antón Fernández. Coordinador de Trasplantes del CHUAC.

21 de marzo
“Retos del trasplante hepático”. Francisco Suárez. Hepatólogo Programa Trasplante Hepático del CHUAC.

28 de marzo
“La tecnología del trasplante renal en imágenes”. José Manuel García Buitrón. Urólogo Programa de trasplante Renal del CHUAC.

4 de abril
“Trasplante pulmonar: la innovación al servicio de los pacientes”. José María Borro. Jefe Programa Trasplante Pulmonar y Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del CHUAC

11 de abril
“Un viaje alrededor del corazón: mitos y realidades. A Coruña: Corazón del Corazón”. Alfonso Castro Beiras. Jefe de Servicio de Cardiología del CHUAC.

2 de mayo
“¿Cómo se trata al paciente con infarto agudo de miocardio en Galicia?” Nicolás Vázquez González, Coordinador de la Unidad de Hemodinámica del CHUAC, y José Antonio Iglesias Vázquez, Director de la Fundación 061.

9 de mayo
“Ejercicio físico, deporte y corazón. ¿Podemos prevenir?” Lorenzo Monserrat. Cardiólogo, Unidad de Cardiopatías Familiares del CHUAC.

23 de mayo
“Del hombre primitivo al hombre obeso”. Ovidio Vidal, Jefe del Servicio de Endocrinología del CHUAC.

30 de mayo
“La obesidad, el agujero negro metabólico”. Fernando Cordido. Endocrinólogo del CHUAC.

6 de junio
“La diabetes y su alianza con la biotecnología”. Teresa Martínez Ramonde. Endocrinóloga del CHUAC.

13 de junio
“Más allá de la obesidad y de la diabetes: Efectos colaterales”. Alfonso Soto González Endocrinólogo del CHUAC.

20 de junio
“Obesidad, una epidemia que se puede combatir”. Susana Monereo Megías. Jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe.
01 marzo 2011

Exposición "A vida no límite. As expedicións Bentart"

Ver nota completa: español | galego


- O Aquarium Finisterrae presenta unha exposición fotográfica sobre o traballo de investigadores españois e estranxeiros na Antártida ao abeiro dos proxectos e campañas Bentart

Os fondos mariños do Antártico, como consecuencia do seu illamento, gardan celosamente ecosistemas en gran parte constituídos por unha fauna endémica, cuxa supervivencia dependeu ao longo de millóns de anos da súa capacidade para desenvolver estratexias vitais especialmente adaptadas ao seu frío ámbito.O proxecto Bentart ten como obxectivo o estudo das comunidades faunísticas que habitan os fondos mariños da Antártida do Oeste. Nos anos 1994 e 1995 desenvolvéronse as dúas primeiras campañas, que tiveron como área de traballo as illas Livingston e Decepción e o estreito de Bransfield ao norte da península Antártica. As outras dúas campañas, realizadas nos anos 2003 e 2006, centráronse no estudo do bentos do afastado e solitario mar de Bellingshausen.

As incógnitas que encerran os ecosistemas bentónicos antárticos son numerosas, e moitas delas aínda non foron resoltas. Cales son os grupos de invertebrados máis abundantes? Como se agrupan? De que condicións ambientais depende a súa densidade e distribución? Intentar achegar algunha luz a estas e outras preguntas son as formulacións do proxecto de investigación Bentart, que se foron concretando e afianzando ao longo dos anos de traballo.

Durante as campañas localizáronse densas comunidades de animais suspensívoros nos fondos que rodean as illas estudadas e a península Antártica. Tamén se puxo de manifesto que existe un gradiente latitudinal e batimétrico na distribución da biodiversidade, de tal maneira que, tanto esta coma a biomasa, diminúen claramente dende as illas Shetland do Sur cara ao mar de Bellingshausen, e que as comunidades faunísticas encontradas neste mar son notablemente diferentes coas estudadas na península Antártica e illas adxacentes.

En definitiva, a vida nos fondos mariños antárticos é única e complexa, e pola súa exposición a condicións de vida tan extremas, é dunha gran fraxilidade. O seu interese ecolóxico é excepcional, merecedor de ser preservado o máis inalterado posible para as futuras xeracións.

Do 1 de marzo ao 24 de abril de 2011


Exposición "La vida en el límite. Las expediciones Bentart"

- El Aquarium Finisterrae presenta una exposición fotográfica sobre el trabajo de investigadores españoles y extranjeros en la Antártida al amparo de los proyectos y campañas Bentart

Los fondos marinos del Antártico, como consecuencia de su aislamiento, guardan celosamente ecosistemas en gran parte constituidos por una fauna endémica, cuya supervivencia dependió a lo largo de millones de años de su capacidad para desarrollar estrategias vitales especialmente adaptadas a su frío ámbito.El proyecto Bentart tiene como objetivo el estudio de las comunidades faunísticas que habitan los fondos marinos de la Antártida del Oeste. En los años 1994 y 1995 se desarrollaron las dos primeras campañas, que tuvieron como área de trabajo las islas Livingston y Decepción y el estrecho de Bransfield al norte de la península Antártica. Las otras dos campañas, realizadas en los años 2003 y 2006, se centraron en el estudio del bentos del alejado y solitario mar de Bellingshausen.

Las incógnitas que encierran los ecosistemas bentónicos antárticos son numerosas, y muchas de ellas aun no fueron resueltas. ¿Cuáles son los grupos de invertebrados más abundantes? ¿Cómo se agrupan? ¿De qué condiciones ambientales depende su densidad y distribución? Intentar acercar alguna luz a estas y otras preguntas son las formulaciones del proyecto de investigación Bentart, que se fueron concretando y afianzando a lo largo de los años de trabajo.

Durante las campañas se localizaron densas comunidades de animales suspensívoros en los fondos que rodean las islas estudiadas y la península Antártica. También se puso de manifiesto que existe un gradiente latitudinal y batimétrico en la distribución de la biodiversidad, de manera tal que, tanto ésta como la biomasa, disminuyen claramente desde las islas Shetland del Sur hacia el mar de Bellingshausen, y que las comunidades faunísticas encontradas en este mar son notablemente diferentes de las estudiadas en la península Antártica e islas adyacentes.

En definitiva, la vida en los fondos marinos antárticos es única y compleja, y por su exposición a condiciones de vida tan extremas, es de una gran fragilidad. Su interés ecológico es excepcional, merecedor de que sea preservado lo más inalterado posible para las futuras generaciones.

Del 1 de marzo al 24 de abril de 2011