23 marzo 2011

Os Museos Científicos Coruñeses preparan unha Monografía de Comunicación Científica sobre ENERXÍA NUCLEAR

[Ver nota en galego]- Solicitan para iso a participación dos cidadáns mediante o envío das súas preguntas á seguinte dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- Tamén poden deixalas por escrito na recepción da Casa das Ciencias, Domus ou do Aquarium Finisterrae.

Na segunda metade do século XX moitos países apostaron pola enerxía nuclear como alternativa ao petróleo, o carbón e outros combustibles fósiles. En España as centrais nucleares achegan aproximadamente a quinta parte da electricidade que consumimos, e ademais apenas emiten gases que contribúan ao quentamento do planeta. Non obstante, sempre existiu preocupación pola súa seguridade, tanto pola perigosidade dos seus residuos coma polas graves consecuencias dos accidentes nas centrais, tal e como se viu estes días en Xapón.

Os Museos Científicos Coruñeses desexan responder á demanda social de
información científica-tecnolóxica sobre a enerxía nuclear publicando un documento que recolla as preocupacións, curiosidades e intereses de todos os cidadáns. É por iso que solicitan e invitan a todos a participar nesta iniciativa.

Recolleranse preguntas ata o 11 de abril.Los Museos Científicos Coruñeses preparan una Monografía de Comunicación Científica sobre ENERGÍA NUCLEAR

- Solicitan para ello la participación de los ciudadanos mediante el envío de sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- También pueden dejarlas por escrito en la recepción de la Casa de las Ciencias, Domus o del Aquarium Finisterrae.


En la segunda mitad del siglo XX muchos países apostaron por la energía nuclear como alternativa al petróleo, el carbón y otros combustibles fósiles. En España las centrales nucleares aportan aproximadamente la quinta parte de la electricidad que consumimos, y además apenas emiten gases que contribuyan al calentamiento del planeta. Sin embargo, siempre ha existido preocupación por su seguridad, tanto por la peligrosidad de sus residuos como por las graves consecuencias de los accidentes en las centrales, tal y como se ha visto estos días en Japón.

Los Museos Científicos Coruñeses desean responder a la demanda social de
información científica-tecnológica sobre la energía nuclear publicando un documento que recoja las preocupaciones, curiosidades e intereses de todos los ciudadanos. Es por ello que solicitan e invitan a todos la participar en esta iniciativa.

Se recogerán preguntas hasta el 11 de abril.