18 marzo 2011

“RETOS DO TRANSPLANTE HEPÁTICO”

[Ver nota en galego]Con este título a Domus acollerá o luns 21 de marzo, ás 20 horas, a segunda sesión do ciclo “Luns con Ciencia”. A charla será impartida polo Dr. Francisco Suárez, hepatólogo do Programa de Transplante Hepático do CHUAC.


O Dr. Suárez fará un breve repaso á historia do transplante hepático, dende os primeiros intentos nos anos 60 do século pasado, repasando as técnicas desenvolvidas para mellorar a considerada como unha das cirurxías máis complexas, para rematar expoñendo os principais retos de futuro no que ao transplante de fígado se refire.
O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os trasplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O III ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

21 de marzo
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas“RETOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO”

Con este título la Domus acogerá el lunes 21 de marzo, a las 20 horas, la segunda sesión del ciclo “Lunes con Ciencia”. La charla será impartida por el Dr. Francisco Suárez, hepatólogo del Programa de Trasplante Hepático del CHUAC.

El Dr. Suárez hará un breve repaso a la historia del trasplante hepático, desde los primeros intentos en los años 60 del siglo pasado, repasando las técnicas desarrolladas para mejorar la considerada como una de las cirugías más complejas, para terminar exponiendo los principales retos de futuro en lo que al trasplante de hígado se refiere.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos Coruñeses. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El III ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

21 de marzo
Domus. C/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas