27 abril 2011

ABERTA A CONVOCATORIA 2011 DOS PREMIOS PRISMAS CASA DAS CIENCIAS Á DIVULGACIÓN

[Ver nota en galego]- O certame é una iniciativa dos Museos Científicos Coruñeses, Concello da Coruña, que pretende potenciar a difusión da cultura científica en España, e apoiar a todos os profesionais que traballan neste campo

Nesta convocatoria introduciuse unha importante novidade, como é a reorganización da modalidades a concurso, que avanza na liña de adaptarse ás novas tecnoloxías e formas de comunicación científica. Así, nesta edición concederanse os Prismas de Bronce aos mellores traballos de divulgación científica nas modalidades de audiovisuais, artigos xornalísticos, sitios web, dotado cun premio de 4.000 euros para o que se conta coa colaboración da revista Mètode. e Prisma Especial do Xurado, modalidade dotada pola empresa PharmaMar grupo Zeltia cun premio de 9.000 euros.

Os traballos presentados deberán tratar sobre calquera tema en relación coas ciencias físicas e naturais, tanto nos seus aspectos xerais, como en calquera das súas ramas ou aplicacións prácticas, incluíndo biografías de científicos e historia da ciencia, que contribúan á mellor comprensión das ideas, actitudes e procesos científicos.

O prazo de presentación de traballos finaliza o 31 de agosto.


23 ANOS PREMIANDO A DIVULGACIÓN

Os Prismas Casa das Ciencias tiveron a súa primeira entrega no 1988, co ánimo de fomentar o exercicio da divulgación científica, así como apoiar e estimular a persoas e colectivos na tarea de crear productos útiles para a educación social da ciencia.

Inicialmente só contemplaba un premio de vídeos científicos, pero en convocatorias posteriores, pasouse en diferentes etapas a engadir outras modalidades: en 1993 foron os libros editados e os textos inéditos,; en 1994 incluíronse os traballos en soporte informático; en 1996 contemplouse por primeira vez a modalidade de artigos xornalísticos; no ano 2000 incorporouse o Prisma Especial do Xurado, e en 2001 presentouse a modalidade de traballos multimedia, que supuxo unha reorganización das modalidades existentes para recoller nunha todos os soportes audiovisuais, así como os CD-ROM, páxinas WEB ou programas informáticos.

A sucesión de adaptacións aos formatos e tecnoloxías de que se serve a comunicación científica culmina en 2011 coa presentación das catro modalidades que agora se convocan: audiovisuais, artigos xornalísticos, sitios web, e Prisma Especial do Xurado.

Nas 23 edicións pasadas permiten ofrecer algún datos. Recibíronse máis de 2.500 traballos, predominando as presentacións en multimedia e artigos xornalísticos. En canto á temática, a máis frecuente é a zoología, a botánica, a saúde, a astronomía, a física e a química. E no referente aos participantes, un 90% son españois, e máis de 300 traballos son galegos.

A cerimonia de entrega dos Premios celébrase cada ano o sábado máis próximo ao 15 de novembro, festividade de San Alberto Magno, patrón das Ciencias. En 2011, esta reunión de divulgadores na Coruña será o 12 de novembro.ABIERTA LA CONVOCATORIA 2011 DE LOS PREMIOS PRISMAS CASA DE LAS CIENCIAS A LA DIVULGACIÓN

- El certamen es una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses, Ayuntamiento de A Coruña, que pretende potenciar la difusión de la cultura científica en España, y apoyar la todos los profesionales que trabajan en este campo.

En esta convocatoria se introdujo una importante novedad, como es la reorganización de la modalidades a concurso, que avanza en la línea de adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de comunicación científica. Así, en esta edición se concederán los Prismas de Bronce a los mejores trabajos de divulgación científica en las modalidades de audiovisuales, artículos periodísticos, sitios web, dotado con un premio de 4.000 euros para lo que se cuenta con la colaboración de la revista Mètode. y Prisma Especial del Jurado, modalidad dotada por la empresa PharmaMar grupo Zeltia con un premio de 9.000 euros.

Los trabajos presentados deberán tratar sobre cualquiera tema en relación con las ciencias físicas y naturales, tanto en sus aspectos generales, como en cualquiera de sus ramas o aplicaciones prácticas, incluyendo biografías de científicos e historia de la ciencia, que contribuyan a la mejor comprensión de las ideas, actitudes y procesos científicos.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de agosto.


23 AÑOS PREMIANDO LA DIVULGACIÓN
Los Prismas Casa de las Ciencias tuvieron su primera entrega en el 1988, con el ánimo de fomentar el ejercicio de la divulgación científica, así como apoyar y estimular la personas y colectivos en la tarea de crear productos útiles para la educación social de la ciencia.

Inicialmente sólo contemplaba un premio de vídeos científicos, pero en convocatorias posteriores, se pasó en diferentes etapas a añadir otras modalidades: en 1993 fueron los libros editados y los textos inéditos,; en 1994 se incluyeron los trabajos en soporte informático; en 1996 se contempló por primera vez a modalidad de artículos periodísticos; en el año 2000 se incorporó el Prisma Especial del Jurado, y en 2001 se presentó la modalidad de trabajos multimedia, que supuso una reorganización de las modalidades existentes para recoger en una todos los soportes audiovisuales, así como los CD-ROM, páginas WEB o programas informáticos.

La sucesión de adaptaciones a los formatos y tecnologías de que se sirve la comunicación científica culmina en 2011 con la presentación de las cuatro modalidades que ahora se convocan: audiovisuales, artículos periodísticos, sitios web, y Prisma Especial del Jurado.

Las 23 ediciones pasadas permiten ofrecer algún datos. Se recibieron más de 2.500 trabajos, predominando las presentaciones en multimedia y artículos periodísticos. En cuanto a la temática, la más frecuente es la zoología, la botánica, la salud, la astronomía, la física y la química. Y en lo referente a los participantes, un 90% son españoles, y más de 300 trabajos son gallegos.

La ceremonia de entrega de los Premios se celebra cada año el sábado más próximo al 15 de noviembre, festividad de San Alberto Magno, patrón de las Ciencias. En 2011, esta reunión de divulgadores en A Coruña será el 12 de noviembre.