25 abril 2011

A EXPOSICIÓN “A GRANXA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL DE GALICIA” PRESENTARÁSE MAÑÁ MARTES, 26 DE ABRIL, NA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO

[Ver nota en galego]- A mostra está promovida polos Museos Científicos Coruñeses como un recoñecemento a aquela institución pioneira

A presentación da exposición forma parte dun conxunto de actos organizados con motivo do Día da Terra, e da festividade da Escola Politécnica Superior.

Terá lugar ás 12:30 h no Salón de Actos da Escola Politécnica Superior, e contará coa intervención dos comisarios da exposición Lourenzo Fernández Prieto, Catedrático do Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC, e Xosé A. Fraga Vázquez, Director dos Museos Científicos Coruñeses.

Creada en 1888 nas aforas da cidade da Coruña, a Granxa agrícola Experimental foi o primeiro centro de experimentación e difusión de novas técnicas agrícolas creado en Galicia e Asturias. A súa actividade continuou en Monelos ata 1964 e na actualidade esas tarefas desenvólvense no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.

A aplicación da ciencia ao labor agrícola permitiu importantes logros: a creación da raza rubia galega, a actividade da Estación de Fitopatoloxía, o cultivo do lúpulo, a formación de persoal e a difusión de novidades.

Asemade, a Granxa formou parte da cidade da Coruña, dos seus espazos e da vida social, con iniciativas tan singulares como a “festa da árbore”.


LA EXPOSICIÓN “A GRANXA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL DE GALICIA” SE PRESENTARÁ MAÑANA MARTES, 26 DE ABRIL, EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO

- La muestra está promovida por los Museos Científicos Coruñeses como un reconocimiento a aquella institución pionera

La presentación de la exposición forma parte de un conjunto de actos organizados con motivo del Día de la Tierra, y de la festividad de la Escuela Politécnica Superior.

Tendrá lugar a las 12:30 h en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior, y contará con la intervención de los comisarios de la exposición Lourenzo Fernández Prieto, Catedrático del Departamento de Historia Contemporánea y de América de la USC, y Xosé A. Fraga Vázquez, Director de los Museos Científicos Coruñeses.

Creada en 1888 en las afueras de la ciudad de A Coruña, la Granja Agrícola Experimental fue el primero centro de experimentación y difusión de nuevas técnicas agrícolas creado en Galicia y Asturias. Su actividad continuó en Monelos hasta 1964 y en la actualidad esas tareas se desarrollan en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo.

La aplicación de la ciencia a la labor agrícola permitió importantes logros: la creación de la raza rubia gallega, la actividad de la Estación de Fitopatología, el cultivo del lúpulo, la formación de personal y la difusión de novedades.

Además, la Granja formó parte de la ciudad de A Coruña, de sus espacios y de la vida social, con iniciativas tan singulares como la “fiesta del árbol”.