29 abril 2011

O CICLO LUNS CON CIENCIA CONTINÚA A PRÓXIMA SEMANA CON UNHA CHARLA SOBRE A INTERVENCIÓN MÉDICA EN SITUACIÓNS LÍMITE DO CORAZÓN

Ver nota completa: español | galego


“Como se trata ao paciente con infarto agudo de miocardio en Galicia?”

Con este título a Domus acollerá o vindeiro luns, 2 de maio, ás 20 horas, a charla impartida polo Dr. Nicolás Vázquez González, Coordinador da Unidade de Hemodinámica do CHUAC, e o Dr. José Antonio Iglesias Vázquez, Director da Fundación Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

O Dr. Nicolás Vázquez ten unha extensa traxectoria profesional vinculada á cardiología intervencionista, sendo actualmente xefe de sección de Cardioloxía e coordinador da unidade de Cardioloxía Intervencionista do CHUAC. O Dr. Iglesias Vázquez é especialista en medicina de urxencias e catástrofes, e ten unha ampla experiencia en soporte vital avanzado.

A conferencia está englobada no III ciclo Luns con Ciencia, organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os trasplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

2 de maio
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas

EL CICLO LUNES CON CIENCIA CONTINÚA LA PRÓXIMA SEMANA CON UNA CHARLA SOBRE LA INTERVENCIÓN MÉDICA EN SITUACIONES LÍMITE DEL CORAZÓN

“¿Como se trata al paciente con infarto agudo de miocardio en Galicia?”

Con este título la Domus acogerá el próximo lunes, 2 de mayo, a las 20 horas, la charla impartida por el Dr. Nicolás Vázquez González, Coordinador de la Unidad de Hemodinámica del CHUAC, y el Dr. José Antonio Iglesias Vázquez, Director de la Fundación Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

El Dr. Nicolás Vázquez tiene una extensa trayectoria profesional vinculada a la cardiología intervencionista, siendo actualmente jefe de sección de Cardiología y coordinador de la unidad de Cardiología Intervencionista del CHUAC. El Dr. Iglesias Vázquez es especialista en medicina de urgencias y catástrofes, y tiene una amplia experiencia en soporte vital avanzado.

La conferencia está englobada en el III ciclo Lunes con Ciencia, organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaludables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

2 de mayo
Domus. C/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas


27 abril 2011

ABERTA A CONVOCATORIA 2011 DOS PREMIOS PRISMAS CASA DAS CIENCIAS Á DIVULGACIÓN

Ver nota completa: español | galego


- O certame é una iniciativa dos Museos Científicos Coruñeses, Concello da Coruña, que pretende potenciar a difusión da cultura científica en España, e apoiar a todos os profesionais que traballan neste campo

Nesta convocatoria introduciuse unha importante novidade, como é a reorganización da modalidades a concurso, que avanza na liña de adaptarse ás novas tecnoloxías e formas de comunicación científica. Así, nesta edición concederanse os Prismas de Bronce aos mellores traballos de divulgación científica nas modalidades de audiovisuais, artigos xornalísticos, sitios web, dotado cun premio de 4.000 euros para o que se conta coa colaboración da revista Mètode. e Prisma Especial do Xurado, modalidade dotada pola empresa PharmaMar grupo Zeltia cun premio de 9.000 euros.

Os traballos presentados deberán tratar sobre calquera tema en relación coas ciencias físicas e naturais, tanto nos seus aspectos xerais, como en calquera das súas ramas ou aplicacións prácticas, incluíndo biografías de científicos e historia da ciencia, que contribúan á mellor comprensión das ideas, actitudes e procesos científicos.

O prazo de presentación de traballos finaliza o 31 de agosto.


23 ANOS PREMIANDO A DIVULGACIÓN

Os Prismas Casa das Ciencias tiveron a súa primeira entrega no 1988, co ánimo de fomentar o exercicio da divulgación científica, así como apoiar e estimular a persoas e colectivos na tarea de crear productos útiles para a educación social da ciencia.

Inicialmente só contemplaba un premio de vídeos científicos, pero en convocatorias posteriores, pasouse en diferentes etapas a engadir outras modalidades: en 1993 foron os libros editados e os textos inéditos,; en 1994 incluíronse os traballos en soporte informático; en 1996 contemplouse por primeira vez a modalidade de artigos xornalísticos; no ano 2000 incorporouse o Prisma Especial do Xurado, e en 2001 presentouse a modalidade de traballos multimedia, que supuxo unha reorganización das modalidades existentes para recoller nunha todos os soportes audiovisuais, así como os CD-ROM, páxinas WEB ou programas informáticos.

A sucesión de adaptacións aos formatos e tecnoloxías de que se serve a comunicación científica culmina en 2011 coa presentación das catro modalidades que agora se convocan: audiovisuais, artigos xornalísticos, sitios web, e Prisma Especial do Xurado.

Nas 23 edicións pasadas permiten ofrecer algún datos. Recibíronse máis de 2.500 traballos, predominando as presentacións en multimedia e artigos xornalísticos. En canto á temática, a máis frecuente é a zoología, a botánica, a saúde, a astronomía, a física e a química. E no referente aos participantes, un 90% son españois, e máis de 300 traballos son galegos.

A cerimonia de entrega dos Premios celébrase cada ano o sábado máis próximo ao 15 de novembro, festividade de San Alberto Magno, patrón das Ciencias. En 2011, esta reunión de divulgadores na Coruña será o 12 de novembro.ABIERTA LA CONVOCATORIA 2011 DE LOS PREMIOS PRISMAS CASA DE LAS CIENCIAS A LA DIVULGACIÓN

- El certamen es una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses, Ayuntamiento de A Coruña, que pretende potenciar la difusión de la cultura científica en España, y apoyar la todos los profesionales que trabajan en este campo.

En esta convocatoria se introdujo una importante novedad, como es la reorganización de la modalidades a concurso, que avanza en la línea de adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de comunicación científica. Así, en esta edición se concederán los Prismas de Bronce a los mejores trabajos de divulgación científica en las modalidades de audiovisuales, artículos periodísticos, sitios web, dotado con un premio de 4.000 euros para lo que se cuenta con la colaboración de la revista Mètode. y Prisma Especial del Jurado, modalidad dotada por la empresa PharmaMar grupo Zeltia con un premio de 9.000 euros.

Los trabajos presentados deberán tratar sobre cualquiera tema en relación con las ciencias físicas y naturales, tanto en sus aspectos generales, como en cualquiera de sus ramas o aplicaciones prácticas, incluyendo biografías de científicos e historia de la ciencia, que contribuyan a la mejor comprensión de las ideas, actitudes y procesos científicos.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de agosto.


23 AÑOS PREMIANDO LA DIVULGACIÓN
Los Prismas Casa de las Ciencias tuvieron su primera entrega en el 1988, con el ánimo de fomentar el ejercicio de la divulgación científica, así como apoyar y estimular la personas y colectivos en la tarea de crear productos útiles para la educación social de la ciencia.

Inicialmente sólo contemplaba un premio de vídeos científicos, pero en convocatorias posteriores, se pasó en diferentes etapas a añadir otras modalidades: en 1993 fueron los libros editados y los textos inéditos,; en 1994 se incluyeron los trabajos en soporte informático; en 1996 se contempló por primera vez a modalidad de artículos periodísticos; en el año 2000 se incorporó el Prisma Especial del Jurado, y en 2001 se presentó la modalidad de trabajos multimedia, que supuso una reorganización de las modalidades existentes para recoger en una todos los soportes audiovisuales, así como los CD-ROM, páginas WEB o programas informáticos.

La sucesión de adaptaciones a los formatos y tecnologías de que se sirve la comunicación científica culmina en 2011 con la presentación de las cuatro modalidades que ahora se convocan: audiovisuales, artículos periodísticos, sitios web, y Prisma Especial del Jurado.

Las 23 ediciones pasadas permiten ofrecer algún datos. Se recibieron más de 2.500 trabajos, predominando las presentaciones en multimedia y artículos periodísticos. En cuanto a la temática, la más frecuente es la zoología, la botánica, la salud, la astronomía, la física y la química. Y en lo referente a los participantes, un 90% son españoles, y más de 300 trabajos son gallegos.

La ceremonia de entrega de los Premios se celebra cada año el sábado más próximo al 15 de noviembre, festividad de San Alberto Magno, patrón de las Ciencias. En 2011, esta reunión de divulgadores en A Coruña será el 12 de noviembre.25 abril 2011

A EXPOSICIÓN “A GRANXA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL DE GALICIA” PRESENTARÁSE MAÑÁ MARTES, 26 DE ABRIL, NA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO

Ver nota completa: español | galego


- A mostra está promovida polos Museos Científicos Coruñeses como un recoñecemento a aquela institución pioneira

A presentación da exposición forma parte dun conxunto de actos organizados con motivo do Día da Terra, e da festividade da Escola Politécnica Superior.

Terá lugar ás 12:30 h no Salón de Actos da Escola Politécnica Superior, e contará coa intervención dos comisarios da exposición Lourenzo Fernández Prieto, Catedrático do Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC, e Xosé A. Fraga Vázquez, Director dos Museos Científicos Coruñeses.

Creada en 1888 nas aforas da cidade da Coruña, a Granxa agrícola Experimental foi o primeiro centro de experimentación e difusión de novas técnicas agrícolas creado en Galicia e Asturias. A súa actividade continuou en Monelos ata 1964 e na actualidade esas tarefas desenvólvense no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.

A aplicación da ciencia ao labor agrícola permitiu importantes logros: a creación da raza rubia galega, a actividade da Estación de Fitopatoloxía, o cultivo do lúpulo, a formación de persoal e a difusión de novidades.

Asemade, a Granxa formou parte da cidade da Coruña, dos seus espazos e da vida social, con iniciativas tan singulares como a “festa da árbore”.


LA EXPOSICIÓN “A GRANXA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL DE GALICIA” SE PRESENTARÁ MAÑANA MARTES, 26 DE ABRIL, EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO

- La muestra está promovida por los Museos Científicos Coruñeses como un reconocimiento a aquella institución pionera

La presentación de la exposición forma parte de un conjunto de actos organizados con motivo del Día de la Tierra, y de la festividad de la Escuela Politécnica Superior.

Tendrá lugar a las 12:30 h en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior, y contará con la intervención de los comisarios de la exposición Lourenzo Fernández Prieto, Catedrático del Departamento de Historia Contemporánea y de América de la USC, y Xosé A. Fraga Vázquez, Director de los Museos Científicos Coruñeses.

Creada en 1888 en las afueras de la ciudad de A Coruña, la Granja Agrícola Experimental fue el primero centro de experimentación y difusión de nuevas técnicas agrícolas creado en Galicia y Asturias. Su actividad continuó en Monelos hasta 1964 y en la actualidad esas tareas se desarrollan en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo.

La aplicación de la ciencia a la labor agrícola permitió importantes logros: la creación de la raza rubia gallega, la actividad de la Estación de Fitopatología, el cultivo del lúpulo, la formación de personal y la difusión de novedades.

Además, la Granja formó parte de la ciudad de A Coruña, de sus espacios y de la vida social, con iniciativas tan singulares como la “fiesta del árbol”.


12 abril 2011

Mañá mércores, 13 de abril, comeza o Encontro Internacional: Conservando a Riqueza da Vida na Terra

Ver nota completa: español | galego


- Organizado polos Museos Científicos Coruñeses e o Ceida, se celebrará do 13 ao 15 de abril no Castelo de Santa Cruz (Oleiros) e no Aquarium Finisterrae (A Coruña)

A sesión inaugural terá lugar no Castelo de Santa Cruz ás 9.45 horas, coa intervención de José Jiménez García-Herrera, director xeral de Medio Natural e Política Forestal do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Marino, que falará sobre “O desafío de conservar a riqueza da vida na Terra”.

Neste Encontro participarán expertos internacionais e representantes de relevantes institucións relacionadas coa conservación e xestión dos recursos naturais. O obxectivo é dar a coñecer os desafíos aos que se enfronta a conservación da riqueza da vida na Terra, tanto desde unha perspectiva global como facendo referencia a diferentes lugares emblemáticos do planeta.

Así mesmo, preténdese divulgar actuacións e traballos de investigación que se están a desenvolver desde distintas institucións a prol da biodiversidade, así como amosar distintas ferramentas e instrumentos que nos capacitan para a conservación dos valores naturais e das áreas protexidas.

O Encontro está dirixido a xestores de espazos naturais, estudantes universitarios, educadores ambientais, guías de espazos naturais protexidos, grupos ecoloxistas, técnicos medioambientais, axentes de desenvolvemento local, público en xeral.

Coa colaboración da Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, e o patrocinio de Nova Caixa Galicia e o Programa “Bo para o mar, bo para ti”.Mañana miércoles, 13 de abril, comienza el Encuentro Internacional: Conservando la Riqueza de la Vida en la Tierra

- Organizado por los Museos Científicos Coruñeses y el Ceida, se celebrará del 13 al 15 de abril en el Castelo de Santa Cruz (Oleiros) y en el Aquarium Finisterrae (A Coruña)

La sesión inaugural tendrá lugar en el Castillo de Santa Cruz a las 9.45 horas, con la intervención de José Jiménez García-Herrera, director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que hablará sobre “El desafío de conservar la riqueza de la vida en la Tierra”.

En este Encuentro participarán expertos internacionales y representantes de relevantes instituciones relacionadas con la conservación y gestión de los recursos naturales. El objetivo es dar a conocer los desafíos a los que se enfrenta la conservación de la riqueza de la vida en la Tierra, tanto desde una perspectiva global como haciendo referencia a diferentes lugares emblemáticos del planeta.

Asimismo, se pretende divulgar actuaciones y trabajos de investigación que se están desarrollando desde distintas instituciones a favor de la biodiversidad, así como mostrar distintas herramientas e instrumentos que nos capacitan para la conservación de los valores naturales y de las áreas protegidas.

El Encuentro está dirigido a gestores de espacios naturales, estudiantes universitarios, educadores ambientales, guías de espacios naturales protegidos, grupos ecologistas, técnicos medioambientales, agentes de desarrollo local, público en general.

Con la colaboración de la Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, y el patrocinio de Nova Caixa Galicia y el Programa “Bueno para el mar, bueno para ti”.


08 abril 2011

O Dr. Castro Beiras falará o próximo luns, 11 de abril, na Domus sobre “Unha viaxe ao redor do corazón: mitos e realidades. A Coruña: Corazón do Corazón”

Ver nota completa: español | galego


- Con esta intervención iníciase a segunda fase do ciclo Luns con Ciencia, dedicada aos hábitos cardiosaudables

O Dr. Alfonso Castro Beiras, a figura máis relevante da cardioloxía galega actual, é Xefe de Servizo de Cardioloxía do CHUAC. Dirixe ademáis o Instituto de Ciencias da Saúde da Universidad da Coruña, e a Estratexia para a Cardiopatía Isquémica do Ministerio de Sanidade e Consumo e Consello Interterritotial do Sistema Nacional de Sáude. Tamén é vocal do Consello Asesor de Sanidade do Ministerio de Sanidade e Consumo, e Presidente do Consello Asesor da Consellería de Sanidade, entre outras ocupacións.

O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O Ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

11 de abril
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas
El Dr. Castro Beiras hablará e próximo lunes, 11 de abril, en la Domus sobre “Un viaje alrededor del corazón: mitos y realidades. A Coruña: Corazón del Corazón”

- Con esta intervención se inicia la segunda fase del ciclo Lunes con Ciencia, dedicada a los hábitos cardiosaludables

El Dr. Alfonso Castro Beiras, la figura más relevante de la cardiología gallega actual, es Jefe de Servicio de Cardiología del CHUAC. Dirige además el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña, y la Estrategia para la Cardiopatía Isquémica del Ministerio de Sanidad y Consumo y Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También es vocal del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, y Presidente del Consejo Asesor de la Consejería de Sanidad, entre otras ocupaciones.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaludables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El Ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

11 de abril
Domus. C/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas


01 abril 2011

A Domus acolle o luns 4 de abril unha conferencia sobre innovación en transplante pulmonar

Ver nota completa: español | galego


—Cuarta sesión do III ciclo «Os luns con ciencia»

"Transplante pulmonar: a innovación ao servizo dos pacientes". Con este título a Domus acollerá o luns, 4 de abril, ás 20 horas, a charla impartida polo Dr. José María Borro, Xefe do Programa de Transplante Pulmonar e Xefe de Servizo de Cirurxía Torácica do CHUAC.

O Dr. Borro ten unha dilatada e frutífera experiencia en transplante pulmonar. Como coordinador e director da Unidade de Transplantes do Hospital La Fe de Valencia (de 1990 a 1998), dirixiu o grupo médico responsable do primeiro transplante cardiopulmonar de longa supervivencia en España.

A conferencia está englobada no III ciclo Luns con Ciencia, organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os trasplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

4 de abril
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas


La Domus acoge el lunes 4 de abril una conferencia sobre innovación en trasplante pulmonar
—Cuarta sesión del III ciclo «Los lunes con ciencia»

"Trasplante pulmonar: la innovación al servicio de los pacientes". Con este título la Domus acogerá el lunes, 4 de abril, a las 20 horas, la charla impartida por el Dr. José María Borro, Jefe del Programa de Trasplante Pulmonar y Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del CHUAC.

El Dr. Borro tiene una dilatada y fructífera experiencia en trasplante pulmonar. Como coordinador y director de la Unidad de Trasplantes del Hospital La Fe de Valencia (de 1990 a 1998), dirigió el grupo médico responsable del primero trasplante cardiopulmonar de larga supervivencia en España.

La conferencia está englobada en el III ciclo Lunes con Ciencia, organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

4 de abril
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas