08 abril 2011

O Dr. Castro Beiras falará o próximo luns, 11 de abril, na Domus sobre “Unha viaxe ao redor do corazón: mitos e realidades. A Coruña: Corazón do Corazón”

[Ver nota en galego]- Con esta intervención iníciase a segunda fase do ciclo Luns con Ciencia, dedicada aos hábitos cardiosaudables

O Dr. Alfonso Castro Beiras, a figura máis relevante da cardioloxía galega actual, é Xefe de Servizo de Cardioloxía do CHUAC. Dirixe ademáis o Instituto de Ciencias da Saúde da Universidad da Coruña, e a Estratexia para a Cardiopatía Isquémica do Ministerio de Sanidade e Consumo e Consello Interterritotial do Sistema Nacional de Sáude. Tamén é vocal do Consello Asesor de Sanidade do Ministerio de Sanidade e Consumo, e Presidente do Consello Asesor da Consellería de Sanidade, entre outras ocupacións.

O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O Ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

11 de abril
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas
El Dr. Castro Beiras hablará e próximo lunes, 11 de abril, en la Domus sobre “Un viaje alrededor del corazón: mitos y realidades. A Coruña: Corazón del Corazón”

- Con esta intervención se inicia la segunda fase del ciclo Lunes con Ciencia, dedicada a los hábitos cardiosaludables

El Dr. Alfonso Castro Beiras, la figura más relevante de la cardiología gallega actual, es Jefe de Servicio de Cardiología del CHUAC. Dirige además el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidade da Coruña, y la Estrategia para la Cardiopatía Isquémica del Ministerio de Sanidad y Consumo y Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También es vocal del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, y Presidente del Consejo Asesor de la Consejería de Sanidad, entre otras ocupaciones.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaludables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidade da Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El Ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

11 de abril
Domus. C/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas