06 mayo 2011

Charla sobre exercicio físico e corazón, o 9 de maio no ciclo "Luns con ciencia"

[Ver nota en galego]—Conferencia: "Exercicio físico, deporte e corazón. Podemos previr?"

Ese é o tema da próxima sesión do ciclo Luns con Ciencia, que se celebrará o próximo 9 de maio. A charla será ofrecida polo Dr. Lorenzo Monserrat, director da Unidade de Cardiopatías Familiares do CHUAC.

O Dr. Monserrat desenvolve unha destacado labor investigadora no Servizo Galego de Saúde, centrada sobre todo na clínica e xenética de alteracións relacionadas co corazón, realizando estudos e seguimento en máis de 800 familias nas que aparecen este tipo de problemas xeración tras xeración. É ademais fundador e director científico de Health in Code, compañía dedicada ao diagnóstico e consello xenético de cardiopatías.


O III ciclo Luns con Ciencia está organizado polos Museos Científicos. Nesta edición o tema central é a saúde, tratando específicamente os transplantes, os hábitos cardiosaudables e a obesidade. Por iso, ademáis da colaboración da Universidade da Coruña (Unidade de Divulgación Científica), se conta coa do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

O Ciclo Luns con Ciencia ten como obxectivo incorporar a ciencia á axenda cultural dos cidadáns.

9 de maio
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horasCharla sobre ejercicio físico y corazón, el 9 de mayo en el ciclo "Lunes con ciencia"


—Conferencia: "Ejercicio físico, deporte y corazón. ¿Podemos prevenir?"

Ese es el tema de la próxima sesión del ciclo Lunes con Ciencia, que se celebrará el próximo 9 de mayo. La charla será ofrecida por el Dr. Lorenzo Monserrat, director de la Unidad de Cardiopatías Familiares del CHUAC.

El Dr. Monserrat desarrolla una destacada labor investigadora en el Servicio Gallego de Salud, centrada sobre todo en la clínica y genética de alteraciones relacionadas con el corazón, realizando estudios y seguimiento en más de 800 familias en las que aparecen este tipo de problemas generación tras generación. Es además fundador y director científico de Health in Code, compañía dedicada al diagnóstico y consejo genético de cardiopatías.

El III ciclo Lunes con Ciencia está organizado por los Museos Científicos. En esta edición el tema central es la salud, tratando específicamente los trasplantes, los hábitos cardiosaudables y la obesidad. Por eso, además de la colaboración de la Universidad de A Coruña (Unidad de Divulgación Científica), se cuenta con la del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El Ciclo Lunes con Ciencia tiene como objetivo incorporar la ciencia a la agenda cultural de los ciudadanos.

9 de mayo
Domus. R/ Santa Teresa 1, A Coruña
20 horas